Waarom psychometrische tests gebruiken?

Waarom psychometrische tests gebruiken?

Voor veel bedrijven worden psychometrische tests gebruikt voor opleiding en ontwikkeling of als onderdeel van een groot aantal wervings- en selectieprocedures.

Hier volgen enkele redenen waarom organisaties ervoor kiezen online psychometrische tests op te nemen in hun wervings- en ontwikkelingsprocessen:

 • Meer nadruk op de ervaring van kandidaten
 • Verhoogde effici√ęntie van aanwervingsprocessen
 • Krachtiger interviews waarmee u betere inzichten krijgt over uw mensen
 • Zich onderscheiden van de wervingsprocessen van andere bedrijven
 • Gemakkelijker mensen vinden met dezelfde waarden
 • Bespaar tijd bij het doorzoeken van grote hoeveelheden kandidaten
 • Vermindert het personeelsverloop door mensen aan te nemen die beter bij de bedrijfscultuur passen
 • Gemakkelijk gaten in het team vinden die moeten worden opgevuld door nieuw personeel aan te werven of huidige werknemers op te leiden en bij te scholen
 • Minder zelfverzekerde leden van het team kunnen opener zijn in hun antwoorden over wat zij vanuit ontwikkelingsperspectief nodig hebben.
 • Vermindert onbewuste wervingsvooroordelen en cre√ęert een eerlijker proces voor iedereen.

 

Het Clevry platform voor Soft Skills

Het Clevry online assessment platform is ontwikkeld om de kracht van het wervings- en ontwikkelingsproces te vergroten voor een aantal functies, niveaus en industrie√ęn. Het systeem is zeer flexibel en levert een reeks krachtige psychometrische beoordelingen (waaronder cognitieve capaciteitstests en situatiebeoordelingstests) waarmee recruiters en aanwervingsmanagers een beter inzicht krijgen in de antwoorden op de drie cruciale aanwervingsvragen:

 • Kunnen ze het werk doen?
 • Hoe gaan ze het werk doen?
 • Willen ze de baan?

 

Ons Soft Skills Platform bevat de volgende soorten assessments die kunnen worden aangeboden aan kandidaten voorafgaand aan het interview, of aan huidige werknemers tijdens een opleidings- en ontwikkelingsprogramma:

Na het voltooien van een test wordt het geschiktheidsprofiel van de kandidaat gerapporteerd via een aantal gedetailleerde rapporten, die voorafgaand aan het interview kunnen worden ge√Įnterpreteerd, samen met een interviewbegeleidingsrapport dat speciaal is ontwikkeld om werkgevers te helpen de kracht van hun interviews te maximaliseren.

 

Clevry Beoordelingen

Core Personality Questionnaire (CPQ)

Deze persoonlijkheidsvragenlijst meet de zelfperceptie van de kandidaat met betrekking tot een aantal beroepsmatige persoonlijkheidsgebieden. De vragenlijst verzamelt een reeks gegevens over de persoonlijkheid van de kandidaat die u helpen om tijdens een gesprek na te gaan of hij geschikt is voor de functie. De PQ helpt u te begrijpen hoe de kandidaat zichzelf ziet in relatie tot:

 • Hun interpersoonlijke stijl – de manier waarop ze met anderen omgaan
 • Hun denkstijl – de manier waarop zij taken, uitdagingen en beslissingen benaderen
 • Hun emotionele stijl – de manier waarop ze neigen te reageren op tegenslag, tegenslag en succes
 • Hun motivatie en cultuurgebonden waarden – wat zij belonend, plezierig en motiverend vinden plus hun voorkeur voor het soort bedrijfscultuur waarin zij werken

 

De antwoorden van de kandidaat worden vergeleken met een bredere groep (een normgroep) om u te helpen hun persoonlijkheid te begrijpen en hoe die verschilt van anderen. Hoewel er geen goede of foute antwoorden op de PQ zijn, zullen de resultaten aanwijzingen geven over sterke punten en punten van zorg met betrekking tot de rol, met name wat betreft de vragen “hoe” en “willen”.

 

Bekijk de resultaten van onze psychometrische beoordelingen door hieronder voorbeeldrapporten te downloaden.

Proeven van bekwaamheid

Cognitieve capaciteitstests zijn anders van aard dan de PQ; zij geven een beoordeling van de ruwe intellectuele vuurkracht van de kandidaat. De tests geven een waardevolle indicatie van het vermogen van elke kandidaat om effectief om te gaan met de denkvereisten van de functie. Een hoge score op de tests geeft aan dat de kandidaat waarschijnlijk effectief zal presteren op het gebied van probleemoplossing, besluitvorming en leer- en ontwikkelingseisen van de functie.

De vaardigheidstoetsen meten de verbale en numerieke vaardigheden van de kandidaat en geven de scores weer in vergelijking met andere kandidaten. De testscores kunnen worden gecombineerd met de resultaten van de PQ om een zeefscore te berekenen.

Situatiebeoordelingstests

Situationele beoordelingstests (of SJT’s) zijn een elegantere manier om precies te weten te komen hoe uw kandidaten zich in hun functie zullen gedragen. Tijdens de beoordeling krijgen de kandidaten hypothetische werkplekscenario’s voorgelegd en wordt hen vervolgens gevraagd de meest geschikte reactie op die situatie te bepalen.

Situatiebeoordelingstests zijn niet alleen een waardevol instrument om toekomstige arbeidsprestaties te voorspellen, maar hebben ook een hoge face validity en een uitstekende betrokkenheid van de kandidaten. SJT’s geven u inzicht in de aanpak en de besluitvormingsstijl van de kandidaat en bieden hem tegelijkertijd een realistisch beeld van de baan.

 

 

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?