Henkilöstön kehittäminen

Tiimin kehittäminen

Vapauta tiimisi potentiaali. Saa arvokkaita oivalluksia ja konkreettisia keinoja tiimityön huippuunsa virittämiseksi.

Tiimin kehittäminen

Tiimin kehittämistyöpaja perustuu Clevryn tiimien vahvuusmalliin, joka auttaa ymmärtämään syvällisemmin omia sekä muiden vahvuuksia, erilaisia rooleja ryhmässä, sekä tiimidynamiikkaa.

Kenelle työpaja on suunnattu?

Tiimin kehittämistyöpaja on suunnattu kaikille jotka haluavat rakentaa parempia tiimejä. Olitpa tiimin vetäjä, esihenkilö, tuleva johtaja tai henkilöstön kehittämisestä vastaava HR-ammattilainen, tiimityöpaja antaa hyvät eväät huippuunsa viritetyn tiimin rakentamiseen.

Tiimityöpajan hyödyt

Tiimityöpaja tarjoaa lukuisia hyötyjä tiimin yhteityön ja yleisen suorituskyvyn parantamiseksi:

1.

Parempi itsetuntemus

Työpaja tarjoaa tiimiläisille arvokasta tietoa heidän yksilöllisistä vahvuuksista ja heikkouksista osana tiimiä. Erilaisten aktiviteettien ja keskusteluiden kautta osallistujat saavat syvemmän ymmärryksen omasta panoksestaan ja kehityskohteistaan.

Lisääntynyt itsetuntemus edistää tehokkaampaa tiimityöskentelyä. Yksilöt ovat tietoisempia omista toimintamalleistaan ja siitä, miten he voivat parhaiten edistää tiimin tavoitteiden toteutumista.

2.

Parempi yhteenkuuluvuus

Kun tiimin jäsenet ymmärtävät syvällisemmin sekä omia että muiden vahvuuksia ja heikkouksia, he oppivat arvostamaan paremmin erilaisten kompetenssien ja näkökulmien moninaisuutta.

Lisääntynyt ymmärrys edistää empatiaa, yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tiimiläiset oppivat hyödyntämään toistensa vahvuuksia sekä tukemaan toisiaan alueilla, jotka vaativat kehittämistä.

3.

Tehokkaampi viestintä

Työpajassa korostuu tiimin sisäisen viestinnän merkitys. Osallistujat oppivat käytännön vinkkejä tehokkaaseen kuunteluun, ajatusten selkeämpään ilmaisuun sekä rakentavan palautteen antamiseen.

Paremmat viestintätaidot vähentävät väärinkäsityksiä ja parantavat ongelmanratkaisua sekä päätöksentekoa.

4.

Tavoitteiden asettaminen ja toiminnan suunnittelu

Työpaja edistää tiimin yhteisten tavoitteiden asettamista. Keskustelujen ja yhteistyöaktiviteettien kautta osallistujat tunnistavat yhteiset tavoitteet ja määrittelevät konkreettiset toimet tiimityön parantamiseksi.

Yhteiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tarjoavat tiimillle selkeä suunnan, joka edistää yhtenäisyyttä ja sitoutumista tavoitteisiin.

5.

Vahvempi yhteistyö

Työpaja luo kannustavan ympäristön, joka edistää tiimin jäsenten välistä yhteistyötä ja luottamusta.

Osallistujat suorittavat erilaisia aktiviteetteja, ongelmanratkaisutehtäviä ja tiimin yhtenäisyyttä tukevia harjoitteita, jotka edistävät tehokasta yhteistyötä ja luovat vankan perustan kestävälle yhteistyölle.

Miten työpaja toimii

1.
Alustava puhelu Clevryn organisaatiopsykologin kanssa, jossa kartoitetaan tarpeesi ja tiimin senhetkistä dynamiikkaa.

2.
Tämä jälkeen kaikki osallistujat kutsutaan täyttämään persoonallisuusarviointi verkossa ennen työpajaa.

3.
Työpaja kattaa mm. keskustelua tiimien merkityksestä ja tyypillisistä sudenkuopista, aktiviteetteja omien vahvuuksien tunistamiseksi sekä johdatuksen Clevryn tiimien vahvuusmalliin ja syventymisen kuhunkin mallin neljään osa-aluseeseen (idea, ajatus, vaikutus ja toiminta). Lisäksi syvennytään erilaisten vahvuuksien jakautumisesta tiimiissä ja minkälaisia rooleja yksilöt omaksuvat, sekä jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Tiimin kehittämistyöpaja - yleiskatsaus

Työpaja on rakennettu yksilöiden ja tiimin pehmeiden taitojen kokonaisvaltaisen kehittämisen tueksi. Syvällisen itsereflektoinnin ja kehitysaktiviteettien kautta osallistujat kartoittavat omia luontaisia taipumuksia ja mieltymyksiä, sekä näiden vaikutusta tiimidynamiikaan.

Osallistujat saavat työpajaa varten henkilökohtaisen "vahvuuspäiväkirjan" sekä kattavan persoonallisuusraportin. Työpajan fasilitoinnista vastaa kokenut organisaatiopsykologi, joka varmistaa, että kaikki osallistujat saavat ohjausta ja kokevat arvokkaita oivalluksia.

Standardityöpajan lisäksi tarjoamme myös päivän mittaista koulutusta, joka antaa asiakasorganisaatiolle tarvittavat tiedot ja taidot työpajan itsenäiseen toteuttamiseen sisäisesti.

Hinnoittelu

Puolen päivän työpaja

(Enintään 10 osallistujaa)
£ 2900
 • Team Strengths Report
 • Strengths diary
 • Understanding of team dynamics
 • Understanding your team type
 • Understanding your strengths and weaknesses within a team
 • Personality assessment
 • Icebreakeer activity
 • Importance of teams and typical pitfalls
 • Strengths spotting interviews
 • Introduction of the Clevry team strengths model
 • Team strengths quadrants exploration activity
 • Analysis of team strengths distribution
 • Group action planning to improve effectiveness of the team
Suosittu

Puolen päivän työpaja

(10 - 20 osallistujaa)
£ 3900
 • Team Strengths Report
 • Strengths diary
 • Understanding team dynamics
 • Understanding your team type
 • Understanding your strengths and weaknesses within a team
 • Personality assessment
 • Icebreaker activity
 • Importance of teams and typical pitfalls
 • Strengths spotting interviews
 • Introduction of the Clevry team strengths model
 • Team strengths quadrants exploration activity
 • Analysis of team strengths distribution
 • Group planning to improve effectiveness of the team
Suosittu

Train the trainer

Kokopäivän työpaja
3800
 • Koulutus, joka mahdollistaa workshoppien järjestämisen sisäisesti.

One-to-one palautekeskustelu

300
 • Tunnin mittainen keskustelu organisaatiopsykologin kanssa tiimiraportin tulosten pohjalta.

Coaching sessions

Tiiminvetäjälle
1200 Per henkilö
 • 3-5 valmennuskertaa, joilla tuetaan tiiminvetäjää parhaiden käytäntöjen jalkauttamisessa työpajan tulosten pohjalta.