Färdighetstester

Utvärdera kandidaternas kognitiva förmågor, hitta de mest lämpliga talangerna och förutse deras arbetsprestation.

Vad är ett kognitivt färdighetstest?

Ett kognitivt färdighetstest är ett verktyg för att bedöma en kandidats potential i arbetsrelaterade situationer. Det mäter mer än akademiska prestationer genom att utvärdera hur väl en person klarar av olika arbetsuppgifter och scenarier.

Arbetsgivare använder dessa test för att få en klarare bild av en kandidats arbetsförmåga, ofta i kombination med personlighetstester för att få en fullständig översikt av styrkor och svagheter.

Kandidatvänliga

För mer engagerade och nöjdare kandidater.

Inkluderande

Färdighetstester anpassade för alla.

Vetenskapliga

Branschledande validitet och reliabilitet samt möjlighet till verifiering.

Våra kunders upplevelser​

Clevrys kognitiva färdighetstest

Clevrys plattform är banbrytande för bedömning av kandidater.

Vi erbjuder kognitiva färdighetstest på tre nivåer: expert, enhanced, essential. Du kan kombinera dessa test för att hitta kandidater med de avgörande färdigheterna för din verksamhet.

För krävande chefs- och expertpositioner

Expert

Tillgängliga tester: Verbala, numeriska och abstrakta förmågor

För expertpositioner

Enhanced

Tillgängliga tester: Verbalförmåga, Numerisk förmåga, Abstrakt förmåga

Roller inom produktion och tillverkning

Essential

Tillgängliga tester: Verbalförmåga, Numerisk förmåga, Mekanisk förmåga

Test:

Numerisk

Testet för numeriskt resonemang mäter en individs förmåga att hantera och tolka numeriska data. Kandidater löser flervalsfrågor baserade på numeriskt material, inkluderande grundläggande aritmetik, medelvärden, procentsatser och förhållanden.

Dessa tester är tidsbegränsade och kandidaterna får använda miniräknare under hela testet.

Numeriska resonemangsförmåga test - SWE

Test:

Verbal

Testet för verbal resonemangsförmåga utvärderar en individs förmåga att förstå, analysera och tolka skriftlig information.

Deltagare får läsa ett textavsnitt om ett specifikt ämne och måste sedan bedöma om en rad påståenden är sanna, falska eller omöjliga att fastställa, baserat på den givna informationen inom en bestämd tidsram.

 

Verbal resonemangsförmåga test - SWE

Test:

Abstrakt

Abstrakta, induktiva eller logiska resonemangstester utvärderar en individs övergripande intelligens och förmåga att hantera nya koncept och idéer.

Dessa tester är icke-verbala och utförs i flervalsformat under tidspress. Deltagarna i ett abstrakt resonemangstest får se en serie av figurer eller mönster och måste förutsäga nästa i sekvensen.

Abstrakta resonemangsförmåga - SWE

Test:

Mekanisk

Testet för mekanisk-teknisk förmåga bedömer en individs förmåga att tillämpa fysikens principer på realistiska objekt och processer.

Kandidaterna visas bilder av olika mekaniska processer, som kugghjul och hävstänger, i tekniska scenarier. Därefter får de välja mellan flera svarsalternativ som bäst beskriver den korrekta funktionen eller principen

Mekanisk-teknisk förmåga - SWE

Färdighetstester

Övriga egenskaper

Testverifiering
Om du önskar verifiera en kandidats prestationer, kan du be dem genomföra ett kort uppföljningstest. Detta test syftar till att bekräfta deras färdigheter i en specifik bedömning. Rapporten som du får innehåller och analyserar resultaten från detta verifieringstest tillsammans med kandidatens ursprungliga testresultat, vilket ger dig en omfattande grund för att fatta välgrundade beslut om kandidatens förmågor.

Trafikljuspoäng
Få en tydlig och snabb överblick med hjälp av färger - röd, orangea och grön.

Utvecklat av psykologer och rekryterare

Rapport för färdighetstest

Vår rapport för kognitiva färdighetstest ger rekryterare en detaljerad översikt av kandidatens prestationer i ett eller flera av våra tester. Den innehåller en sammanfattning av de genomförda testerna, vilka förmågor de utvärderar, kandidatens resultat och vägledning för att effektivt använda rapporten.

Testresultaten presenteras detaljerat, vilket ger en helhetsbild av kandidatens förmåga att hantera de krav som den specifika rollen ställer.