Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutveckling

Upptäck kraften i effektivt ledarskap och frigör din ledarskapspotential.

Frigör din ledarskapspotential

Clevry Leadership Workshop är ett omfattande och anpassningsbart utbildningsprogram som utvecklats av vårt team inom affärspsykologi, baserat på Clevry Leadership-modellen.

Denna standardiserade workshop är utformad för att vägleda ledare och potentiella ledare genom en serie utbildningsaktiviteter. Dessa gör det möjligt att granska och utvärdera sina personlighetspreferenser i samband med effektivt ledarskap på jobbet.

Frigör ledarskapspotential inom din organisation

Förbättra dina egna ledaregenskaper

Få insikter, strategier och expertrådgivning

Vem riktar den sig till?

Vår Leadership Workshop riktar sig främst till personer inom HR eller utvecklingsfunktioner som ansvarar för utvecklingsinitiativ inom sin organisation, chefer, seniora ledningsgrupper och potentiella företagsledare.

Leadership Workshop - find your future leaders

Fördelar med ledarskapsworkshop

Vår ledarskapsworkshop erbjuder många fördelar för personer som vill förbättra sina ledaregenskaper:

1.

Ökad självmedvetenhet

Genom workshopen får ledarna en djupare förståelse för sina styrkor och svagheter inom ramen för sin unika ledarstil. Denna ökade självkännedom gör det möjligt för dem att känna igen sina kvaliteter och förbättringsområden.

Genom att förstå sina personliga egenskaper kan ledare fatta mer välgrundade beslut, utnyttja sina styrkor och ta itu med utvecklingsområden.

2.

Förbättrade ledaregenskaper

Workshopen ger ledare värdefulla insikter, kunskaper och praktiska strategier för att förfina sina ledaregenskaper. De får en repertoar av tekniker för effektiv kommunikation, beslutsfattande, problemlösning och teambuilding.

Genom att finslipa dessa viktiga färdigheter kan ledare höja sina prestationer, inspirera sina team och driva positiv förändring inom sina organisationer.

3.

Målsättning och åtgärdsplanering

Som ett resultat av workshopen lämnar ledarna med tydliga mål och en väldefinierad handlingsplan för att utveckla sin ledarstil.

Workshopen underlättar en process av reflektion och identifiering förbättringsområden. Med dessa nyvunna insikter kan ledarna sätta upp specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna (SMART) mål och en långsiktig plan för att uppnå dem.

Denna målinriktade strategi ger ledarna möjlighet att kontinuerligt förbättra sig och göra meningsfulla framsteg på sin ledarskapsresa.

4.

Förbättrat beslutsfattande

Ledarskapsseminarier ger deltagarna ramverk och tekniker för beslutsfattande som hjälper dem att göra välgrundade bedömningar i komplexa situationer.

Ledare lär sig att bedöma risker, samla in relevant information, beakta olika perspektiv och fatta välgrundade beslut i linje med organisationens mål.

Genom att stärka sin förmåga att fatta beslut kan ledare hantera utmaningar med tillförsikt och göra strategiska val som ger positiva resultat.

5.

Nätverksarbete och ömsesidigt lärande

Ledarskapsworkshops ger ledare en plattform för att knyta kontakter och interagera med likasinnade yrkesverksamma från olika bakgrunder.

Att delta i gruppdiskussioner, utbyta erfarenheter och samarbeta kring problemlösningsövningar skapar värdefulla möjligheter till nätverkande.

Ledare kan lära sig av varandras insikter, utbyta bästa praxis och få nya perspektiv, vilket berikar deras egen ledarskapsresa genom kollektiv visdom.

Genom att delta i vår ledarskapsworkshop kan ledare utveckla sin självkännedom, utveckla viktiga färdigheter, sätta upp meningsfulla mål och engagera sig i ständiga förbättringar.

Dessa fördelar bidrar sammantaget till att de utvecklas till effektiva och inflytelserika ledare som har en positiv inverkan på deras team och organisationer.

Neurodiversity assessment

Hur det fungerar

1.
En av Clevrys affärspsykologer kommer att boka in ett samtal med dig för att diskutera dina behov och undersöka dynamiken i din ledningsgrupp.

2.
Deltagarna uppmanas sedan att fylla i vårt förbättrade personlighetsformulär före workshopen. Workshopen innehåller en isbrytaraktivitet, en aktivitet kring skillnader i stil mellan ikoniska ledare, en session om att förstå dina egna ledarstyrkor, en introduktion till Clevrys ledarskapsmodell, en aktivitet som utforskar varje ledarskapskvadrant (leda uppgifter, leda vägen, leda människor, leda dig själv), en session som utforskar din rapport och en handlingsplaneringssession som avslutning.

3.
Heldagsworkshopen innehåller aktiviteter kring ledarskapsrapporten så att deltagarna kan få en bättre förståelse för sig själva som ledningsgrupp.

Översikt över workshops i ledarskap

Workshop-paketet innehåller en mängd material som PowerPoint-bilder, en särskild "styrkedagbok" som deltagarna kan arbeta med under workshopen och en omfattande personlighetsrapport. Workshopen leds av våra erfarna affärspsykologer på Clevry och utlovar en fördjupad upplevelse som ger ledarna praktiska insikter och strategier.

Workshopen kan genomföras antingen virtuellt eller på plats, med plats för upp till 20 deltagare, men även större grupper kan få plats.

Utöver standardworkshopen erbjuder vi också ett heldagsprogram som är särskilt utformat för att höja kompetensen hos medlemmarna i din organisation. Denna workshop ger deltagarna de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att självständigt kunna genomföra workshopen i hela sin organisation, vilket eliminerar beroendet av oss för framtida implementeringar.

Leadership Workshop - find your future leaders

Alternativ för prissättning

Heldag
verkstad

(upp till 10 deltagare)
£ 3900
 • Rapport från koncernledningen
 • Utforskningsaktivitet i grupp
 • Förståelse för dynamiken i ledningsgrupper
 • Planering av gruppåtgärder
 • Personlighetsbedömning
 • Isbrytaraktivitet
 • Definition av ledarskap
 • Identifiering av ledarskapets styrkor
 • Introduktion av Clevrys ledarskapsmodell
 • Utforskning av ledarskap
 • Rapport om ledarskap
 • Planering av åtgärder
Populär

Heldag
verkstad

(10 - 20 deltagare)
£ 4900
 • Rapport från koncernledningen
 • Utforskningsaktivitet i grupp
 • Förståelse för dynamiken i ledningsgrupper
 • Planering av gruppåtgärder
 • Personlighetsbedömning
 • Isbrytaraktivitet
 • Definition av ledarskap
 • Identifiering av ledarskapets styrkor
 • Introduktion av Clevrys ledarskapsmodell
 • Utforskning av ledarskap
 • Rapport om ledarskap
 • Planering av åtgärder
Populär

Halvdag
verkstad

(upp till 10 deltagare)
£ 2900
 • Personlighetsbedömning
 • Isbrytaraktivitet
 • Definition av ledarskap
 • Identifiering av ledarskapets styrkor
 • Introduktion till Clevrys ledarskapsmodell
 • Utforskning av ledarskap
 • Rapport om ledarskap
 • Planering av åtgärder

Halvdag
verkstad

(10 - 20 deltagare)
£ 3900
 • Personlighetsbedömning
 • Isbrytaraktivitet
 • Definition av ledarskap
 • Identifiering av ledarskapets styrkor
 • Introduktion till Clevrys ledarskapsmodell
 • Utforskning av ledarskap
 • Rapport om ledarskap
 • Planering av åtgärder

Utbilda utbildaren

Heldagsworkshop
£ 3800
 • Heldagsutbildning för att hålla egna workshops

Enskild diskussion om utveckling

£ 300
 • Utvecklingspass som bygger vidare på din Leadership Workshop.

Coachningssessioner

£ POA
 • 3-5 coachningstillfällen för att hjälpa ledaren att effektivt använda resultaten från workshopen och överväga nästa steg.