Rekryteringssystem

Ett komplett rekryteringsverktyg som förenklar kompetensbaserad rekrytering. Vårt allt-i-ett ATS-system hanterar hela processen från urval till onboarding med automatisering och vetenskaplig metodik, med fokus på både hårda och mjuka färdigheter.

Traditionell rekrytering, som fokuserar på erfarenhet och utbildning, missar ofta målet. Forskning visar att faktorer som färdigheter, preferenser, drivkrafter, och personlighet är avgörande för att lyckas i en viss roll. Med hjälp av Clevrys plattform kan du få en smartare, snabbare och objektivare rekryteringsprocess som höjer kandidatnöjdheten och -kvaliteten.

Recruitment agency psychometric tests
Skills-first-rekryteringsverktyget

Precision i rekrytering

Clevrys plattform matchar kandidater till jobb med vetenskaplig noggrannhet, det vill säga relevanta färdigheter och kompetenser anpassas till den specifika rollen. Naturligtvis tar plattformen även hänsyn till så kallade hårda färdigheter, såsom erfarenheter, och intervjuer.

Clevrys rekryteringssystem skapar klarhet när kandidatvolymerna är stora och ger fokus när kandidatvolymerna är små. Vår kompetensbaserade rekryteringsplattform matchar inte endast en roll med ett CV — utan skapar en helhetsbild bestående av ambitioner, kompetenser, kulturell passform och färdigheter. Det innebär att du anställer kollegor som inte endast kan göra jobbet, utan kollegor som verkligen vill göra jobbet. Det driver framgång, sammanhållning och tillväxt.

I en mättad marknad där varje kandidat verkar passa, för vi in klarhet. Vår kompetensbaserade ATS handlar inte bara om att matcha en roll med ett CV — det handlar om att samordna ambitioner, kompetenser, kulturell passform och affärsbehov. Med vår plattform får du mer än bara kandidater; du säkrar individer skräddarsydda för dina roller, vilket säkerställer att varje anställning förstärker teamets sammanhållning och affärstillväxt.

Skills-first-rekryteringsverktyget

Automatisering och vetenskaplig

Utnyttja kraften i automatisering i din rekryteringsresa. Vårt rekryteringssystem gör det enkelt att automatisera kandidatflöden, utifrån matchningskriterier, och säkerställa sömlösa övergångar i varje steg i anställningsprocessen.

Automatisering inom rekrytering handlar inte bara om hastighet — det handlar om precision och en sömlös kandidatupplevelse. Vår plattform erbjuder en branschledande och sömlös kandidatresa med allt från tester till onboarding. Du sparar tid, minskar mänskliga fel och förbättrar kandidatupplevelsen i varje kontaktpunkt.

Customer status report
Skills-first-rekryteringsverktyget

Objektiva bedömningar

Integrera vetenskapliga bedömningar och tester sömlöst i dina rekryteringsprocesser. Höj objektiviteten, validiteten och reliabiliteten i varje rekrytering, för djupa insikter i kandidaternas potential och drivkrafter. Clevrys tester och bedömningar fokuserar på drivkrafter och färdigheter som korrelerar med framgång.

Skills-first-rekryteringsverktyget

Framhäva mångfald

Ta hänsyn till färdigheter och drivkrafter

Vi erbjuder konkreta verktyg och lösningar för ökad mångfald och inkludering. Våra färdighetsbedömningar, -tester och anonymiserade rekryteringsprocesser säkerställer att du bedömer kandidater baserat på färdigheter och potential. Vi minimerar risken för att fördomar styr urvalet genom att dölja namn och bakgrund tills senare i rekrtyeringsprocessen. Detta kommer driva ditt företag mot en mer mångsidig, inkluderande och dynamisk arbetsplats.

Customer status report
Skills-first-rekryteringsverktyget

Automatiserad kandidatåterkoppling

Rekryteringsprocessen handlar inte bara om att hitta rätt kandidat — det handlar lika mycket om att bygga varumärke bland framtida anställda, kunder och andra intressenter. Clevrys interaktiva feedbackportal säkerställer att varje kandidat, oavsett om de får rollen eller inte, får insikter om deras styrkor och potential. Vi tror starkt på att erbjuda varje kandidat ett mervärde. En bonus är att det sparar tid och förstärker kandidatupplevelsen.

Ytterligare funktioner

Rekryteringsportal

Ge dina rekryterande schefer tillgång till en dedikerad portal skräddarsydd för effektiva kandidatpresentationer. Sömlöst samarbete och beslutsfattande är bara ett klick bort.

Dedikerad jobbsajt

Utöka din räckvidd med din egen dedikerade jobbsajt i ditt företags brand.

Åtkomsträttigheter

Upprätthåll kontroll och säkerhet med åtkomsträttigheter. Delegera specifika funktioner till teammedlemmar medan känslig information hålls begränsad.

Samarbete

Bryt ner barriärer i din rekryteringsprocess. Engagera intressenter från flera team för att gemensamt bedöma och diskutera kandidater.

ISO 27001-certifierad

Säkerhet är inte en eftertanke; det är integrerat. Vår plattform är ISO 27001-certifierad, vilket säkerställer yttersta skydd för dina data och processer.

Automatiserade flöden

Ställ in automatiserade flöden mellan rekryteringssteg och skicka skräddarsydda meddelanden baserade på kandidatprofiler.

Säker, tillgänglig och GDPR-kompatibel

Vi tar dataskydd på stort allvar. Clevry-plattformen är fullt GDPR-kompatibel och ISO-certifierad.

Du kan kontrollera ISO-certifieringen genom att besöka QMSUK-webbplatsen här och ange vårt certifieringsnummer 291682018. Clevry-plattformen uppfyller nivå ”Dubbel-A” i W3C:s riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll 2.0 för att säkerställa tillgänglighet för användare med funktionsnedsättningar.

Den är kompatibel med hjälpmedel som skärmläsare och punktskriftsdisplayer.

Strukturerade intervjuverktyg

Från praktiska intervjutips per kandidat till att designa omfattande, kompetensbaserade rekryteringsramverk.

Dedikerat stöd

Känn dig aldrig vilse med vår omfattande kunskapsbas, introduktionssessioner och kontinuerligt stöd. Oavsett om du är nybörjare eller proffs, har vi din rygg varje steg på vägen.

Intervjuschemaläggning

Säg farväl till de tröttsamma fram-och-tillbaka. Med vårt systems integrerade schemaläggning hittar både kandidater och intervjuare en lämplig tid utan de vanliga besvären.

Kandidatportal

Vår portal behåller kandidatinformation, vilket gör nyansökningar enkla. Dessutom låter ’återanvändnings’-funktioner dig tappa in i en reservoar av ansökningar, matchande kandidater till flera lämpliga roller över tid.

Branchledande validitet och reliabilitet

Alla våra personlighetstester och kognitiva färdighetstester har utvecklats och förfinats genom omfattande forskning med organisationer inom affärskritiska roller och är fullt ackrediterade av BPS.

Hög skalreliabilitet säkerställer noggrannhet och konsekvens

Ta steget till kompetensbaserad rekrytering

Framtiden för rekrytering finns inte i CV:n fyllda med examina och års erfarenhet — det ligger i att se in i verkliga färdigheter och potential. Dyk in i en ny rekryteringperiod driven av vetenskap och innovation. Oavsett om du är ivrig att utforska grundläggande verktyg eller önskar en fullständig demo, har vi en lösning skräddarsydd för dig.

Boka Demo

Book a Demo - Image