Palvelumme

Henkilöarviointi

Henkilöarviointi ennustaa työssä menestymistä. Tunnista oikeat osaajat, nosta rekrytoinnin objektiivisuutta ja tee parempia henkilövalintoja.

Mikä on

Henkilöarviointi?

Henkilöarviointi auttaa tunnistamaan työnhakijoiden vahvuudet ja soveltuvuuden haettavaan työtehtävään.

Parhaita tieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä voidaan objektiivisesti kartoittaa henkilön työpersoonallisuutta, motivaatiotekijöitä, potentiaalia ja kulttuurisopivuutta sekä kognitiivista kyvykkyyttä.

Henkilöarviointi tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, ennustaa tehokkaasti tulevaa työssä suoriutumista ja auttaa tekemään parempia, dataan pohjautuvia henkilövalintoja.

Miksi hyödyntää henkilöarviointia?

Ennusta työssä suoriutumista. Lisää tehokas, työsuoritusta ennustava henkilöarviointi rekrytointiprosessiin.

Tunnista oikeat osaajat. Saavuta syvällinen ymmärrys kandidaatin vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja tee parempia henkilövalintoja.

Vähennä virherekrytointeja. Ymmärrä, miten kandidaatin työpersoonallisuus, kyvykkyys ja mieltymykset sopivat yhteen roolin vaatimusten kanssa.

Paras kulttuurimatch. Tunnista osaaja, joka todennäköisimmin menestyisi yrityksenne kulttuurissa.

Henkilöarviointipalvelu

Vahva tuki henkilövalintoihin.

Uuden työntekijän palkkaamiseen liittyy aina omat riskinsä ja väärät päätökset tulevat kalliiksi. Henkilöarvioinnin tulokset yhdistettynä muista lähteistä kerättyihin tietoihin auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijan vahvuuksista ja valmiuksista menestyä haettavassa työtehtävässä. Henkilöarviointi tuo varmuutta valintapäätökseen ja laskee virherekrytoinnin riskiä.

Meillä on vuosikymmenten kokemus laadukkaiden henkilöarviointien tuottamisesta johtaville yrityksille ympäri maailman. Henkilöarviointipalvelumme avulla tunnistat oikeat osaajat juuri teidän organisaatioonne.

Miten prosessi toimii

Asiantuntijamme hoitaa koko prosessin sisältäen arviointiprofiilin rakentamisen ja arviointien suorittamisen, sekä tulosten läpikäynnin kandidaatin kanssa. Kandidaatin pehmeät taidot – työpersoonallisuus ja kognitiivinen kyvykkyys sekä yleinen soveltuvuus tehtävään mitataan Clevryn omalla arviointialustalla. Tämän lisäksi Clevryn soft skills -asiantuntija käy kahdenkeskisen keskustelun kandidaatin kanssa muodostaakseen syvällisen ymmärryksen henkilön motivaatiotekijöistä, kyvykkyydestä, sekä soveltuvuudesta työtehtävään. Standardoidut arviointimenetelmät takaavat objektiivisuuden.

Arviointien räätälöinti

Suosittelemme parhaat soveltuvuustestit kyseiseen rooliin, perustuen työnkuvaukseen ja kanssasi käytyihin keskusteluihin.

Kandidaatin arvioinnit

Organisoimme arvioinnit, hallinnoimme suoritusprosessin ja hoidamme yhteydenpidon kandidaatin kanssa.

Kandidaatti 1-2-1

Clevryn sertifioitu asiantuntija käy syventävän keskustelun kandidaatin kanssa hänen arviointitulostensa ympärillä. Hakijat saavat palauteraportin.

Asiakaskeskustelut

Tarjoamme asiakkaalle loppupalautteen arviointitulosten ja kandidaatin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.