Assessment Plattform

Psykometriska tester

Utvärdera, anställ och behåll dina topptalanger. Minska rekryteringstiden. Eliminera partiskhet. Rekrytera bättre.


Psykometriska tester för rekrytering, urval & utveckling

Psykometriska tester används vid rekryteringar för att identifiera de mest lämpliga talangerna för en ledig tjänst.

Testerna ger en djupare förståelse av kandidaternas arbetspersonlighet och kognitiva förmåga i förhållande till kraven tjänsten ställer. Standardiserade tester är det mest effektiva sättet att mäta den sökandes lämplighet för jobbet och förutsäga arbetsprestationer. De vanligaste testerna som används är tester som mäter kognitiv förmåga, såsom verbala, numeriska och logiska resonemangstester, samt personlighetsbedömningar och situationsbedömningar, som mäter hur kandidaten kommer agera på arbetsplatsen.

Clevrys plattform tillhandahåller psykometriskatester som stöd för rekryteringsprocessen och personalutveckling. Vi har byggt kandidatvänliga och vetenskapligt korrekta bedömningsverktyg sedan 1991!

Våra kunders upplevelser​