Interim HR-palvelut

Interim HR-asiantuntija nopeasti ja joustavasti avuksesi.

Onko tiimissäsi äkisti lisääntynyttä työmäärää tai tarvitsetko tukea, sijaista tai uutta rekrytointiosaamista yritykseesi?

Tarjoamme asiantuntevaa HR-osaamista niin käytännön toimintaan, strategiseen suunnitteluun kuin kehitystyöhönkin, olipa tarpeesi sitten hetkellinen tai pidempiaikainen. Interim HR-konsultti keskittyy sovittuihin tehtäviin joko osa- tai koko-aikaisesti.

Parhaat asiantuntijat apunasi

Clevryn asiantuntijat ovat kokeneita HR:ssä ja rekrytoinnissa ja he ovat kaikki suorittaneet virallisen Soft Skills -sertifioinnin. Tämä on ammatillinen pätevyys, jonka on suunnitellut tohtori Alan Redman ja se auttaa ymmärtämään, miten persoonallisuus ja kyvyt vaikuttavat suoritukseen sekä miten voit mitata ja arvioida, mikä korreloi menestyksen kanssa.

Jokainen HR-asiantuntija tuo mukanaan parhaat opit rekrytoinnista, arvioinneista ja HR:sta. He ymmärtävät miten saadaan paras tulos kaikista haastattelumuodoista, mukaan lukien strukturoidut haastattelut, videohaastattelut, ja muut virtuaaliset työkalut.

Interim-palvelulla saat riskittömän, nopean ja joustavan avun yrityksesi henkilöstöhallintoon ja rekrytointiin. Autamme muun muassa henkilöstön johtamisessa, esihenkilöiden tukemisessa ja erilaisten kehityshankkeiden toteutuksessa. Palvelu on yrityksellesi turvallinen, sillä me Clevryllä huolehdimme asiantuntijoidemme lakisääteisistä työnantajavelvoitteista ja palkanmaksusta. Asiantuntijamme työskentelee osana työyhteisöänne ja yrityksesi käytänteiden mukaisesti.

Talent marketplace 2

Mikä ratkaisu on paras teille?

In-house HR

Jatkuva palvelu sopii mainiosti, mikäli yrityksessänne on tarkoitus käynnistää rekrytointitoimintoja eikä tarpeenne ole vielä kokopäiväinen tai haluatte täydentää nykyisen tiiminne osaamista.

Määräaikainen palvelu

Määräaikainen palvelu sopii projekteihin, sijaisuuksiin tai yrityksen eri muutostilanteisiin. Palvelu toimii myös tilanteessa, jossa kokeillaan ensimmäistä kertaa interim HR-konsulttia.

Ulkoistaminen

Ulkoistamisessa saat apua sekä rekrytoinnin kehittämiseen, että toteuttamiseen. Voimme ottaa vastuun HR-toiminnostanne kokonaan tai osittain – tarpeen mukaan kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti.

Interim HR-konsultit

Minkälaisia HR-asiantuntijoita voimme tarjota?

HR-konsulttimme ovat alansa huippuammattilaisia. Kokeneina asiantuntijoina he ovat tottuneet ottamaan erilaiset HR-tehtävät haltuun lyhyelläkin perehdytysajalla.

Konsulteillamme on korkeatasoinen HR-osaaminen ja kehitämme heidän asiantuntemustaan jatkuvasti. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus eri toimialoilta ja erilaisista organisaatioista.

HR-päällikkö vastaa organisaation henkilöstöosastosta ja kaikista työntekijöihin liittyvistä asioista.

Tähän rooliin kuuluu useita toimintoja, kuten rekrytointi, palkkaaminen, perehdytys, koulutus ja kehitys, työntekijöiden suorituskyvyn hallinta, työntekijäsuhteet sekä työlainsäädännön ja -säädösten noudattamisesta huolehtiminen.

HR-johtaja johtaa yrityksen henkilöstöosastoa ja vastaa eri osa-alueista kuten rekrytointi, koulutus, työntekijäsuhteet ja työlainsäädännön noudattaminen. HR johtajalla on keskeinen rooli työpaikkakulttuurin muokkaamisessa ja sen varmistamisessa, että organisaation HR-käytännöt ovat linjassa sen strategisten tavoitteiden kanssa.

HR Business Partner tekee tiivistä yhteistyötä liiketoimintajohtajien kanssa sovittaakseen henkilöstöstrategiat organisaation tavoitteisiin. HRBP toimii yhteyshenkilönä johdon ja työntekijöiden välillä, tarjoten ohjausta henkilöstöasioissa, kuten talent managementissa, organisaation kehittämisessä, työntekijöiden sitouttamisessa ja muutosjohtamisessa.

Talent Acquisition Managerin tehtävänä on johtaa organisaation rekrytointi- ja palkkausprosesseja. TA Manager kehittää ja toteuttaa strategioita huipputalenttien houkuttelemiseksi, vastaa rekrytointiprosessin tehokkuudesta aina työpaikkailmoituksista työtarjouksiin sekä rakentaa suhteita ulkoisiin rekrytointikumppaneihin.

HRD Manager vastaa koulutus- ja kehitysohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta organisaatiossa. HRD Manager arvioi työntekijöiden osaamista ja koulutustarpeita, kehittävät strategioita näiden tarpeiden täyttämiseksi sekä järjestävät tai fasilitoivat koulutustilaisuuksia.

Työsuhdepäällikkö valvoo organisaation ja työntekijöiden välisiä suhteita, keskittyen positiivisten ja tuottavien vuorovaikutusten ylläpitämiseen. Työsuhdepäällikkö käsittelee työlainsäädäntöön, -säädöksiin ja -käytänteihin liittyviä asioita varmistaen vaatimustenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kaikissa työntekijöitä koskevissa asioissa.

HR-asiantuntija vastaa tiettyjen toimintojen hallinnasta henkilöstöosastolla, kuten rekrytoinnista, etujen hallinnasta, työntekijäsuhteista tai koulutuksesta ja kehityksestä. Heillä on asiantuntemusta omalla alueellaan ja he tukevat HR-päälliköitä ja muita henkilöstön jäseniä.