Zachte vaardigheden vs. harde vaardigheden

Volgens een recente enquête van LinkedIn is 92% van de aanwervende managers van mening dat zachte vaardigheden even belangrijk of belangrijker zijn dan harde vaardigheden bij de aanwerving, waarbij 89% van de respondenten zegt dat mislukte aanwervingen in het algemeen te maken hebben met het ontbreken van de juiste zachte vaardigheden.

Zachte vaardigheden vs. harde vaardigheden

Op de snelle arbeidsmarkt van vandaag is het niet genoeg om alleen over technische expertise te beschikken. Voor werkgevers is de aandacht verschoven naar het aannemen van werknemers met een mix van vaardigheden, waarbij de nadruk meer ligt op zachte vaardigheden dan op de traditionele harde vaardigheden.

Maar wat zijn zachte vaardigheden precies, en hoe verschillen ze van harde vaardigheden?

Wat zijn zachte vaardigheden?

Zachte vaardigheden kunnen het best worden omschreven als de persoonlijke kwaliteiten, gewoonten, houdingen en sociale gedragingen en maniertjes die be√Įnvloeden hoe goed mensen werken en met elkaar omgaan.

In tegenstelling tot harde vaardigheden, die bepaalde vaardigheden of technische kennis over iets specifieks zijn, zijn zachte vaardigheden in hoge mate overdraagbaar, maar moeilijker te kwantificeren omdat ze verband houden met de persoonlijkheid.

Werkgevers hechten vaak meer waarde aan zachte vaardigheden omdat ze werknemers kunnen helpen goed met anderen samen te werken, zich aan te passen aan veranderende situaties en problemen op de werkplek op te lossen. Zie ons artikel Wat zijn Soft Skills? voor een meer gedetailleerde beschrijving.

Wat zijn harde vaardigheden?

Aan de andere kant worden harde vaardigheden gedefinieerd als meer specifieke kennis of vaardigheden die door onderwijs en/of ervaring zijn aangeleerd en die doorgaans meer technisch van aard zijn dan zachte vaardigheden.

Harde vaardigheden binnen de IT kunnen bijvoorbeeld inhouden dat je weet hoe je een bepaald stuk software voor een specifiek doel moet gebruiken, zoals het gebruik van Excel-formules om draaitabellen te maken. Kennis van vreemde talen zou ook als een harde vaardigheid worden beschouwd.

Bij aanwerving domineren harde vaardigheden traditioneel de cv’s van kandidaten, omdat die doorgaans gemakkelijker vast te stellen en te kwantificeren zijn. In het verleden gaven recruiters vaak de voorkeur aan harde vaardigheden, omdat dit aantoont dat mensen een specifieke baan kunnen uitvoeren.

De toekomst is zacht

Hoewel harde vaardigheden niet verdwijnen en nog steeds hun plaats hebben in het beroepsleven, heeft de technologie veel taken van mensen vervangen en een deel van de behoefte aan technische vaardigheden weggenomen, iets wat in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid alleen maar zal toenemen.

Om met deze technologische verandering om te gaan, beginnen organisaties meer aandacht te besteden aan het belang van zachte vaardigheden bij het aannemen van nieuwe werknemers.

Bij Clevry gebruiken we al lange tijd persoonlijkheidsvragenlijsten als onderdeel van het wervingsproces om ervoor te zorgen dat de zachte vaardigheden van een kandidaat compatibel zijn met de cultuur, waarden en functievereisten van het bedrijf. Zo zorgen we altijd voor de beste match tussen de werkzoekende en de werkgever.

Lijst van zachte vaardigheden

Leiderschap

Teamwork

Probleemoplossend

Creativiteit

Communicatie

Emotionele Intelligentie

Motivatie

Kritisch denken

Veerkracht

Empathie

Onderhandeling

Actief luisteren

Conflictoplossing

Lijst van harde vaardigheden

Programmeertalen (Java, python enz.)

Webontwikkeling (html, CSS, JavaScript)

Computer graphics (Photoshop, Illustrator)

Een andere taal spreken

Verkoop en Marketing

Wiskunde

Projectbeheer (bv. Agile-methodologie)

Gegevensanalyse (SQL, Excel)

Technisch schrijven

Kwaliteitscontrole en -borging

Naaien & Stikken

Beheer van specifieke software (CRM, boekhoudsystemen enz.)

Recente veranderingen op de arbeidsmarkt hebben ertoe geleid dat recruiters zachte vaardigheden evenveel of zelfs meer waarderen dan harde vaardigheden. Bedrijven die huren voor zachte vaardigheden beseffen het belang van persoonlijke kwaliteiten en sociaal gedrag die werknemers in staat stellen goed met anderen samen te werken, zich aan te passen aan veranderende situaties en problemen op de werkplek gemakkelijker op te lossen.

Hoewel harde vaardigheden nog steeds hun plaats hebben in het beroepsleven, heeft de technologie veel door mensen uitgevoerde taken vervangen, waardoor zachte vaardigheden steeds belangrijker worden voor individuen om bij te blijven in de steeds veranderende wereld van het werk. Als gevolg daarvan leggen organisaties meer nadruk op het belang van zachte vaardigheden bij het aannemen van nieuwe werknemers.

Deze verschuiving maakt duidelijk dat werkzoekenden hun zachte vaardigheden, zoals leiderschap, communicatie, teamwerk en emotionele intelligentie, naast hun harde vaardigheden moeten ontwikkelen en benadrukken om concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt.

Als u meer wilt weten over soft skills en hoe uw organisatie ze kan gebruiken bij de aanwerving, neem dan contact met ons op.

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?