Outsourca rekryteringsprocessen

Optimera din rekryteringsprocess för att öka effektiviteten och kandidatkvaliteten, samtidigt som ni minskar personalomsättningen samt kostnad per anställning.

Helhetslösning för ditt företag

Outsourca ansvaret för rekryteringsprocessen till Clevry. Recruitment Process Outsourcing (RPO) är lite slarvigt översatt Rekrytering som en tjänst, och innebär att Clevry kan ta hand om delar eller hela rekryteringsprocesser för företag.

Ni kan outsourca hela rekryteringsfunktionen till oss eller anställa en av våra interimkonsulter för att stötta ert nuvarande team. Vårt kundlöfte är att minska din kostnad per anställning och konsekvent driva kvalitet.

Den gyllene tråden är att göra allt transparent, datadrivet och mätbart. Clevry fokuserar på relevanta hårda och mjuka färdigheter för att öka kvaliteten och minska personalomsättningen.

I slutändan handlar outsourcing inte bara om att spara tid och pengar – utan det handlar om att bygga en starkare och mer konkurrenskraftig arbetsstyrka som driver tillväxt.

Talent marketplace 2

Detta levererar vi:

Minska kostnader per rekrytering med upp till 50% genom automatiserat urval och optimerade rekryteringsprocesser.

Förbättra kvaliteten med soft skills-bedömningar och datadrivna processer.

Minska omsättningen av personal genom att rekrytera relevanta färdigheter (hårda och mjuka), drivkrafter och preferenser.

Vad vi erbjuder:

1. Jobbanalys

Vi säkerställer att ni attraherar rätt färdigheter, drivkrafter samt färdigheter för varje roll.

2. Rekryterings- och kandidatstrategier

Rätt mix av traditionella jobbportaler, sociala medier och nya kanaler för att attrahera en bred mångfald av rätt talanger.

3. Automatiserade urvalsprocesser

Implementering av automatiserade och objektiva urvalsverktyg med fokus på relevanta färdigheter.

4. Strukturerade intervjuprocesser

Strukturerade och kompetensbaserade intervjuprocesser för ökad validitet, reliabilitet och objektivitet.

5. Förbättrad kandidatupplevelse

Skräddarsydda och brandade kandidatresor med automatiserade feedbackfunktioner.

6. Data och KPI:er

Tillgång till all data för att förstå och förbättra processen fortlöpande. Det inkluderar bland annat antal kandidater, intervjuer, fill-rate, personalomsättning, kostnad per anställningen m.m.

7. Utbildning och vidareutveckling 

Vi utbildar och vässar fortlöpande dina rekryterande chefer, rekryterare och HR-team inom allt från urval, intervjuer till utveckling av personal.

Välj det upplägg som passar er bäst

Våra interimkonsulter, Talent Acqusistion Managers, är alla certifierade Soft skills-experter och har kunskap om hur hårda och mjuka färdigheter korrelerar med framgång inom olika affärsområden såsom försäljning, administration/kontor, teknik, finans, IT-Service Desk och Life Science.

Välj det upplägg som möter ert företags rekryteringsmål bäst:

Finjustera befintliga processer

Optimera din nuvarande setup

Optimera dina nuvarande processer eller hyr in konsulter vid diverse HR-projekt. Våra konsulter kan hjälpa med att finslipa hela eller delar av era nuvarande processer, omorganisationer eller specifika rekryteringskampanjer.

Implementera vår platform

Anamma ett kompetensbaserat tillvägagångssätt

 

Implementera Clevrys skills-first plattform med fokus på färdigheter för att öka kvalitet och minska personalomsättningen. Plattformen säkerställer full transparens samt mätbara resultat, vilket optimerar både kvaliteten och kostnaden per rekrytering.

Lägg ut allt på Clevry

Omfattande outsourcing

Vår helhetslösning gör Clevry till er egen rekryteringsfunktion. Vår konsulter använder Clevrys plattform för att driva urval, intervjuer, anställningsbeslut samt onboarding. Vi kommer få ner era fasta kostnader samtidigt som vi förbättrar kandidatnöjdheten, produktiviteten per nyanställd samt personalomsättningen.

Vi levererar konkreta resultat

Vår kund-NPS på 63% kommer från vårt engagemang för att driva konkret resultat och säkerställa att varje steg i vår process är transparent, optimerad och skräddarsydd för att överträffa kundernas och kandidaternas förväntningar.

Role category, all seniorities 

Avg. candidate presentation time, days 

Avg. # of presented candidates to client 

Admin/Office 

6.9 

3.7 

Finance 

7.2 

4.1 

Tech 

9.8 

6.6 

Life Science 

11.7 

3.1 

Marketing 

9.3 

3.3 

Sales 

9.1 

3.0 

Engineering  

11.6 

3.3 

Recruitment agency psychometric tests
Outsourcing av rekryteringsprocessen

Din egen rekryteringsportal

Era linjechefer håller sig uppdaterade genom vår rekryteringsportal. Kandidater presenteras med matchningspoäng som återspeglar hur de passar rollen utifrån relevanta hårda och mjuka färdigheter, preferenser samt intervjuresultat.

Portalen gör att varje chef kan enkelt jämföra kandidater, ge feedback till kandidater och rekryteraren, schemalägga intervjuer och samarbeta med andra kollegor som är med i samma process.

Outsourcing av rekryteringsprocessen

Djupa insikter

Få en detaljerad och djup insikt om varje process samt vilka insatser ger önskad resultat med hjälp av vår unila sourcing- och rekryteringsrapport.

Rapporten ger full transparens i varje process och de aktiviteter som Clevry vidtar för att säkra en framgångsrik rekrytering i uppdrag med höga så väl som låga kandidatvolymer.

Customer status report
Outsourcing av rekryteringsprocessen

Din strategiska rekryteringspartner

Vi strävar efter att vara mer än bara ett rekryteringsbolag; vi strävar efter att vara en långsiktig strategisk partner som hjälper er växa och nå era mål.