SOFT SKILLS

Bemanning

Flexibla bemanningslösningar som matchar era behov.

Vad är bemanning?

Bemanning är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att hantera personal och anställa nya medarbetare. En bemanningspartner har arbetsgivaransvaret och hanterar rekryteringsprocessen, medan själva arbetsuppgifterna utförs på plats hos er.

Som arbetsgivare kan det vara svårt att hinna förutse framtida behov på en snabbrörlig arbetsmarknad. Med bemanning som lösning kan ni fokusera på er kärnverksamthet, medan vi fokuserar på vår – att hitta talanger som matchar era specifika behov.

Att anställa ny personal är en utmanande process och att hitta rätt match är långt ifrån enkelt. Personalbehov kan uppstå plötsligt, som ett svar på en snabb tillväxt, föräldraledigheter, säsongsperioder eller någonting annat. Oavsett vad ert behov grundar sig i kan vi hitta rätt lösning som säkerställer att er verksamhet rullar på smidigt och orubbad.

Fördelar med bemanning

Spara tid och pengar

Använd era resurser optimalt och låt oss ta hand om utmaningen att hitta rätt match till er. Vi hanterar rekryteringsprocessen och tar hela arbetsgivaransvaret, så att ni får möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet.

Flexibelt

Få hjälpen ni behöver snabbt och enkelt vid tillfälliga toppar eller plötsliga anställningsstopp. Våra flexibla lösningar gör att ni kan välja att anställa permanent efter  uthyrningsperioden.

Minskad risk för felrekrytering

Med hjälp av datadriven rekrytering kan vi förutse arbetsprestation och markant öka sannolikheten att vi hittar rätt match. Vi mäter kandidatens soft skills för att säkerställa att kandidaten har rätt egenskaper för att passa väl i sin roll hos just er.

Stöd och coachning

Vi erbjuder alla konsulter stöd från vårt dedikerade Consultant Care-team. De upprätthåller en nära relation till konsulten och ser till att hen känner sig motiverad, sedd och produktiv under sin anställning.

Varför ta hjälp genom bemanning?

Behovet av personal kan uppstå plötsligt och det är inte alltid att resurserna som krävs för en lyckad rekrytering finns tillgängliga. Då är bemanning en flexibel och kostnadseffektiv lösning som minimerar risken för felrekrytering genom proffesionell hjälp.  Vi erbjuder tillfällig och långsiktig bemanning för både heltids- och deltidsuppdrag. Här listar vi några praktexempel på när bemanning är en perfekt lösning:

  • Vid brådskande behov av nya medarbetare

  • Under särskilt hektiska perioder eller semestertider

  • När det råder anställningsstopp

  • Under föräldraledigheter

  • För tidsbegränsade projekt

  • Till en ny permanent roll

The Clevry Way

Våra bemanningstjänster är så mycket mer än bara uthyrning av personal. Med vår datadrivna rekryteringsmodell kan vi förutse framtida arbetsprestationer och säkerställa att vi hittar kandidater som kommer lyckas väl och trivas hos just er. Genom att mäta kandidatens soft skills får vi svar på bland annat hur de arbetar, hur de håller sig motiverade och hur de går tillväga för att lösa problem. Så identifierar vi rätt match mellan kandidat och företag.

Våra erfarna konsultchefer ansvarar för hela rekryteringsprocessen och ser till att du som kund hålls uppdaterad och informerad under arbetets gång.

Vi erbjuder alltid vår unika onboardingrapport som ett hjälpverktyg till dig som kund. Med onboardingrapporten får ni en större förståelse för er nya konsult, dennes behov och drivkrafter. Rapporten är specifikt utformad i syfte att möjliggöra en smidig och produktiv start till er kommunikation. Baserat på svaren som angetts i personlighetstestet ger rapporten individanpassad vägledning till dig som ledare och du får ta del av unika insikter om varje ny medarbetares styrkor och personliga preferenser. Med detta stöd hjälper vi våra kunder att få ut det absoult mesta av framtida samarbeten och möjliggör för än mer lyckade ledarskap.