Assessment Plattform

Situationsanpassade test

Identifiera de mest kapabla kandidaterna. Uteslut partiskhet i rekryteringsprocessen. Leverera ROI. Eliminate hiring bias.

Situationsanpassade test (SJT) ger rekryterare ett enkelt sätt att se hur kandidater kommer att prestera i rollen. När kandidater genomför ett situationsanpassat test får de ett urval av hypotetiska scenarier på arbetsplatsen och blir sedan ombedda att ge det mest lämpliga svaret på frågan om den specifika situationen.

Situationsanpassade test har en hög nivå av face-validity och är väldigt engagerande för kandidaten, vilket innebär att de passar bra för att hitta en matchande kandidat till rollen och förutsäga den framtida arbetsprestationen. Situationsanpassade test ger rekryterare en inblick i kandidatens stil och tillvägagångssätt i deras beslutfattande och ger samtidigt kandidaterna en mer realistisk bild av den framtida rollen.

1.

Ger en realistik bild av rollen

Mappa era kompetensramverk i vårt verktyg och ge kandidaterna en mer realistisk bild av rollen istället för att endast utföra intervjuer.

2.

Spara tid & rekryteringsresurser

Ger kandidaterna valet att själv fastställa att rollen inte är en bra matchning för dem och sparar dig tid och resurser.

3.

Objektiva processer

Mät kandidaternas reaktioner på ett urval av arbetsrelaterade scenarier och hitta de mest kompetenta kandidaterna till rollen.

Situationsanpassade test

Utveckling av situationsanpassade test

Våra affärspsykologer har utvecklat situationsanpassade test i över 25 år.

Alla våra situationsanpassade test kan bli fullt anpassade till ditt företags värderingar och den specifika rollens kravprofil. Vi erbjuder också flera andra lösningar som kan enkelt integreras i alla typer av rekryterings- eller utvecklingskampanjer.

Våra situationsanpassade test levereras genom vår psykometriska onlineplattform och kan också generera granskningsresultat, intervjurapport med riktlinjer, samt råd till kandidater om självutveckling. Även information om individuella svar på frågor om de olika scenarierna finns tillgängligt. Information regarding individual scenario responses is also available.

Message me - Instant messaging assessment - Situational judgement test - SJT

Utvecklad av psykologer och rekryterare

Bespoke SJTs

Vi arbetar i samarbete med kunder för att skapa trovärdiga bedömningar som passar perfekt till rollen de rekryterar till.

Alla våra skräddarsydda SJT:er är utvecklade genom en rad olika jobbanalysmetoder som intervjuer, observationer och fokusgrupper. Detta gör att vi kan kartlägga nyckelkompetenser så att de passar ihop med din organisations ramverk av värderingar.

Använd din organisations tonalitet och visuella identitet under hela processen (med möjlighet att integrera med ett spårningssystem/ATS).

Förbättra din kandidatupplevelse med genomgående engagerande innehåll och gamifierade moment.

Situationsanpassade test

SJT Hosting

Har ni utvecklat era egna situationsbedömningstest eller beteendetester, men behöver en onlineplattform att utföra det på?

My.Clevry-plattformen är det idealiska systemet att vara värd för dina situationsbedömningstester.

Det är dags att börja rekrytera bättre!

situational Judgement Tests for recruitment