SOFT SKILLS-PLATTFORM

Plattformen för matchning och rekrytering.
Marknadens flexiblaste plattform för att mäta soft skills.

L4-1.png
Asset 21@2x

Kraftfulla insikter om människor på jobbet.

Vår plattform ger dig inblick i dina kandidaters preferenser, färdigheter och drivkrafter på jobbet. Rekrytera med branchledande kandidatnöjdhet och validitet med marknadens flexiblaste plattform för att mäta soft skills.

Välj mellan en rad kraftfulla rapporter för effektivare intervjuer och djupare onboarding, samt ledarskap- och teamrapporter för utveckling.

Branchledande flexibilitet

Skapa enkelt dina egna rekryterings- och utvecklingsprocesser på plattformen. Välj bland en rad olika utvärderingar och tester utifrån roll eller behov.

Clevry bygger dina val till en sömlös och användarvänlig process med branchledande kandidatnöjdhet.

Mät det som är relevant

Du kan lätt skräddarsy egna personlighetsformulär på Clevrys plattform och välja de egenskaper som är relevanta för rollen och organisationen. Systemet låter dig välja egenskaper från ett brett bibliotek med personlighetsdrag. Biblioteket innehåller 46 par av egenskaper som faller under dimensionerna Sociala egenskaper, Beslutsfattande, Känslor, Motivation och Kultur.

Clevrys plattform ger dig möjligheten att skapa ditt egna personlighetsformulär på bara några minuter!

Med personlighetsformuläret kan du ladda ner olika rapporter för rekryterings- och utvecklingssammanhang. Det krävs bara ett personlighetsformulär för att du ska kunna ladda ner flera rapporter från intervju-, urval- till onboarding.

Automatiserad matchning & Intuitiv plattform.

Clevry använder en lämplighetsalgoritm för att matcha kandidater till specika roller utifrån de rätta kompetenserna och färdigheterna. Som arbetsgivare kan ni styra passformen utifrån t.ex. er egen kultur.

Plattformen bjuder på full transparens och du kan enkelt följa dina kandidaters framsteg genom hela rekryteringsprocessen. Du kan välja att hålla kontakten med dina kandidater via e-post och SMS-meddelanden genom hela resan.

Alla tester du behöver

Ta enkelt reda på dina kandidates olika styrkor med hjälp av våra olika psykometriska tester, bl.a. personlighet, förmåga, situation och 360 feedback.


Alla tester du behöver  Ta enkelt reda på dina kandidates olika styrkor med hjälp av våra olika psykometriska tester, bl.a. personlighet, förmåga, situation och 360 feedback. Välj mellan skräddarsydda personlighetstester för en optimal matchning för en specifik roll, eller kulturellt med er organisation, eller från våra redan färdiga tester när du snabbt behöver välja kandidater. 

Vi integrerar med din favorit ATS

Ytterligare funktioner

Användarvänliga rapporter

Våra rapporter förklarar tydligt personlighetsbedömning och kognitiva testresultat för att hjälpa intervjuare genom att tillhandahålla strategiska intervjufrågor att ställa kandidater och uppmaningar baserat på deras resultat.

Olika färdighetstest

Vi har tre nivåer (expert, standard och basnivå) på alla våra färdighetstester: verbala, numeriska, logiska och mekaniska.

Du väljer vilken nivå som är lämplig utifrån senioritet.

Verifiera testresultat

Du kan enkelt verifiera resultat med ett kortare urval av nya frågor som kandidaten ska besvara.

Detta beräknar ett verifieringspoäng som kan jämnföras med det första resultatet.

Välj dina kompetenser och färdigheter

Välj de egenskaper du vill mäta utifrån marknadens största kompetensbibliotek bestående av 92 kompetenser eller så väjer du ett av våra färdiga rollspecifika eller standard test.

Ditt varumärke

Ge kandidater en sömlös rekryteringsresa. Du kan branda plattformen och rapporterna med er företagslogga, färger, värdringar, framgångsfaktorer m.m.

ATS integrationer

Clevry har öpnna API:n och kan integreras med din befintliga rekryteringsplattform och ditt HRM-system för en sömlös helhet. Be om våra lättanvända API-guider eller kontakta oss för mer information.

Säkert och pålitligt

Vi tar dataskydd på allvar. Clevry-plattformen är helt kompatibel med GDPR och ISO-certifierad.

ISO-certifiering kan kontrolleras genom att besöka QMSUKs webbplats här och ange vårt certifieringsnummer 291682018. Clevry-plattformen överensstämmer med nivå ”Double-A” i W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 för att säkerställa tillgänglighet för användare med funktionshinder.

Plattformen är kompatibel med tillgänglighetsenheter så som skärmläsare och uppdaterbar punktskrift.

Mångfaldsdataverktyg

Inkludera formuläret för mångfaldsdata i dina bedömningskampanjer för att samla in information om lika möjligheter som etnicitet, ålder och kön.

Automatisera stora kandidatvolymer

Clevry automatiserar urvalet genom att fokusera på de kompetenser och färdigheter som korrelerar med framgång. Allt objektivt och med större prediktivitet.

Videointervjuer

Vår plattform är komplett med videointervjuer som sparar värdefull tid samt resurser genom att låta kandidater spela in sina svar. Spela bara in era frågor och låt plattformen göra resten.

Spelliknande features

Våra tester innehåller gamifierade features som engagerar och driver processen framåt. Med hjälp av konkreta scenarion, bilder, adaptiva svar och kandidatvänliga tidsgränser höjer vi kandidatnöjdheten och ser till att alla kommer i mål.

Branchledande validitet och reliabilitet

Våra personlighetsfrågeformulär har utvecklats och förfinats genom omfattande forskning med organisationer om affärskritiska roller och är helt ackrediterade av BPS.

Hög validitet och reliabilitet säkerställer konsekvens.

Boka Demo

& se hur Clevry kan stödja din rekrytering
Clevry Woman@2x
Clevry - pink text