SOFT SKILLS

Assessments

Rekrytera med branchledande kandidatnöjdhet och validitet. Marknadens flexiblaste plattform för att mäta soft skills.

Bygger på 30 års forskning och används av hundratals företag världen över. BPS ackrediterad.

Mät det
som är relevant

Med Clevry-plattformen kan du skapa egna testkampanjer för rekrytering, urval samt utveckling. Välj mellan 46 personlighetsskalor och 92 egenskaper/kompetenser som återspeglar er företagskultur, eller välj bland våra färdiga rollspecifika formulär med fokus på de kompetenser som korrelerar med framgång.

Gör testerna själv på vår plattform, eller dra nytta av vår assessment service.

Hur det fungerar

Flexibel assessment plattform

Hantera dina tester på ett ställe; skapa dina egna bedömningskampanjer, kandidatjämförelser, resultatdelning och skräddarsydda intervjufrågor utefter ditt varumärke, för att underlätta dina beslut gällande anställning och utveckling.

hela bilden

Ett personlighetsformulär genererar en mängd olika rapporter för olika användningsområden under hela rekryterings- och utvecklingsprocessen. Du kan gräva djupare på individnivå eller enkelt jämföra kandidater med varandra online eller i olika teamrapporter.

Analys och jämförelser

Vet du vad som korrelerar med arbetsprestationer på ditt företag? Få tillgång till värdefulla insikter kring vad som driver arbetsprestation för era olika roller. Börja kombinera prestationsdata med bedömningsresultat för att få fram rätt analyser och korrelationer.

Låt oss göra det åt dig!

Assessment Service

Denna tjänst är till för alla som vill få ut maximalt värde genom användningen av psykometri i sin urvalsprocess. Kandidatens soft skills och lämplighet för rollen mäts på vår plattform. Clevrys Soft Skills-experter genomför 1-2-1-diskussioner med kandidaterna för att få fram kärnfulla insikter om deras preferenser, värderingar och förmågor, samt ge vägledning om hur detta påverkar deras lämplighet för en roll.

Team2

Hur det fungerar

Våra experter hanterar hela processen åt er, inklusive att bygga upp en bedömningsprofil, hantera kandidatkompletteringar och genomföra diskussioner 1-2-1 med kandidaten. Detta gör att du kan lägga till ett värdefullt steg i din rekryteringsprocess med minimala resurser från din sida.

Vi rekommenderar de bästa bedömningarna baserat på arbetsbeskrivningen och diskussion med er.

Vi skapar bedömningarna och hanterar hela processen, kandidatkompletteringar i direkt kontakt med kandidaten.

En Clevry-certifierad expert har en diskussion med varje kandidat för att fördjupa sig i deras bedömningsresultat.

Vi tillhandahåller expertinsikter till kunden baserat på bedömningsresultaten och kandidatdiskussioner.