SOFT SKILLS

Assessments

Rekrytera med branchledande kandidatnöjdhet och validitet. Marknadens flexiblaste plattform för att mäta soft skills.

Baserad på 30 års forskning och används av hundratals företag globalt. BPS-ackrediterad.

Mät det
som är relevant

Med Clevry-plattformen kan du skapa anpassade testkampanjer för rekrytering, urval och utveckling. Välj bland 46 personlighetsskalor och 92 egenskaper/kompetenser som matchar er företagskultur, eller använd våra fördefinierade, rollspecifika formulär som fokuserar på kompetenser relaterade till framgång.

Genomför testerna självständigt på vår plattform, eller utnyttja vår assessment service (second opinion).

Hur det fungerar

Flexibel assessment plattform

Hantera alla dina tester på ett och samma ställe: Skapa egna bedömningskampanjer, jämför kandidater, dela resultat och skapa skräddarsydda intervjufrågor anpassade efter ditt varumärke. Detta förenklar dina beslutsprocesser kring anställning och utveckling.

hela bilden

Ett personlighetsformulär på vår plattform genererar en rad olika rapporter anpassade för diverse användningsområden genom hela rekryterings- och utvecklingsprocessen. Du kan analysera detaljerat på individnivå eller enkelt jämföra kandidater sinsemellan, antingen online eller genom olika teamrapporter.

Analys och jämförelser

Känner du till vad som korrelerar med arbetsprestationer på ditt företag? Få tillgång till värdefulla insikter om vad som främjar arbetsprestation för era olika roller. Kombinera prestationsdata med bedömningsresultat för att framkalla precisa analyser och korrelationer.

Låt oss sköta det åt dig!

Assessment Service

Denna tjänst är idealisk för alla som vill maximera värdet av psykometri i sin urvalsprocess. Vi mäter kandidatens soft skills och lämplighet för en specifik roll på vår plattform. Clevrys Soft Skills-experter utför personliga 1-till-1-diskussioner med kandidaterna för att få fram djupgående insikter om deras preferenser, värderingar och förmågor. De ger också vägledning om hur dessa egenskaper påverkar deras lämplighet för en viss roll.

Ability test_SWE_Sample

Hur det fungerar

Våra experter tar hand om hela processen åt er, inklusive att skapa en bedömningsprofil, hantera kandidatkompletteringar och genomföra personliga 1-till-1-diskussioner med kandidaterna. Detta möjliggör för dig att införa ett värdefullt steg i din rekryteringsprocess med minimal ansträngning från din sida.

Vi rekommenderar de mest lämpliga bedömningarna baserade på arbetsbeskrivningen och våra diskussioner med er.

Vi utformar bedömningarna och hanterar hela processen, inklusive kandidatkompletteringar, genom direkt kontakt med kandidaten.

En Clevry-certifierad expert genomför en diskussion med varje kandidat för att djupgående analysera deras bedömningsresultat.

Vi förser kunden med expertinsikter baserade på bedömningsresultaten och diskussionerna med kandidaterna.