Arviointialusta

Tieteellinen tausta

Tiede Clevryn arviointien ja testien taustalla.

Psykometristen testien edelläkävijä vuodesta 1991.

Clevryn arviointiyksikkö perustettiin alunperin Isossa-Britanniassa vuonna 1991 nimellä Criterion Partnership. Yrityksen perustaja Richard Hunter työskenteli ennen tätä SHL:n palveluksessa, jossa oli rakentamassa OPQ- arviointia.

Clevryn persoonallisuusarvioinnit ja kykytestit perustuvat rationaaliseen malliin, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla testeillämme on korkein ennustevaliditeetti erityyppisten testien joukossa

Persoonallisuusarvioinneissa mitataan yksilöllisiä persoonallisuuden piirteitä, ei erilaisia persoonallisuustyyppejä.

Kandidaattien vastauksia verrataan aina normiryhmään. Kertoo miten vastaukset suhteutuvat yleiseen keskiarvoon.

Korkea validiteetti ja reliabiliteetti takaavat tarkkuuden ja johdonmukaisuuden.

British Psychological Society akkreditoitu.

Tieteellinen tausta

Arviointialusta

Annamme mielellämme lisätietoa ja dokumentaatiota arviointiemme tietellisestä ja teknisestä taustasta. Ole yhteydessä mikäli haluat lisätietoa, esim. seuraavista:

- Normiryhmät
- Validiteetti ja reliabiliteetti
- Saavutettavuus ja neurodiverstiteetti
- Tietoturva, yksityisyys ja GDPR
- Kykytestit
- Persoonallisuusarvioinnit
- Tilannekohtaiset arvioinnit