Assessment Plattform

Personlighetstester

Kandidatvänliga, anpassningsbara och kraftfulla personlighetstester.


Inom rekrytering används personlighetsförfrågningar för att bedöma kandidaternas profiler, däribland deras arbetssätt, vad som får de att bibehålla motivationen och deras problemlösningsförmåga.

Vid testtillfället får kandidaterna läsa en rad påståenden som är relaterade till förväntade beteendemönster och motivationsfaktorer på arbetsplatsen. De får sedan besvara påståendena utifrån en skala där man antingen håller med eller inte håller med påståendet.

Svaren används för att få fram en mångdimensionell bild av kandidatens personlighet i relation till tjänsten som söks.

För att få en bättre förståelse av kandidaten i jämförelse med genomsnittet, jämförs kandidatens testresultat med valbar normgrupp.

Personlighet

standard-frågeformulär

21-skala frågeformulär som ger insikt i typiska preferenser och tendenser för beteenden, känslor, värderingar och motivationer som är viktiga på arbetsplatsen. Se till att du använder det här frågeformuläret om du vill ha tillgång till försäljningspotentialen.

Personlighet

standard-frågeformulär (ledarskap)

30-skala frågeformulär som erbjuder en djupare, mer genomträngande insikt över en bredd av personlighetselement. Se till att du använder det här frågeformuläret om du vill ha tillgång till ledarskapsrapporten.

Personlighet

Rollspecifik

På Clevry-plattformen kan du hitta rollspecifika tester för de vanligaste arbetsuppgifterna. Rollspecifika tester mäter personlighetsdrag som korrelerar med framgång i olika roller. Uppskattningarna baseras på år av vetenskaplig forskning och rollkartläggning.

Sociala Egenskaper

Anpassningsbar³°
Öppen
Dominant²¹
Rättfram
Social²¹
Autonom
Inflytelserik²¹
Lyhörd²¹
Samlad³°

Beslutsfattande

Kreativ²¹
Beslutsam²¹
Detaljfokuserad
Rationell²¹
Noggrann³°
Risktagare
Strategisk²¹
Strukturerad
Tålmodig

Känslor

Lugn³°
Oreserverad
Uttrycker känslor
Kontroll³°
Optimistisk²¹
Återhämtar sig lätt²¹
Självförtroende
Självständig²¹
Stresstålig²¹

Motivation

Omtänksam²¹
Gemenskap²¹
Drivs av pengar
Originalitet
Beröm
Personlig utveckling³°
Status²¹
Resultat²¹
Variation²¹

Kultur

Auktoritär
Förändring²¹
Konkurrens²¹
Etik³°
Lättsam²¹
Intellektuell
Lojalitet
Ordning²¹
Vinst³°

Skräddarsydda personlighetstester

Våra personlighetstester är byggda för att vara flexibla. Du kan snabbt och enkelt skapa ditt eget personlighetsformulär för att utnyttja de egenskaper du letar efter hos dina kandidater. Skräddarsy ditt frågeformulär för att passa din värderingar eller kompetensramverk och skapa det sedan på några minuter med vår lättanvända frågeformulärbyggare.

Välj valfri kombination av de 46 vågarna som finns tillgängliga i vårt skalbliotek för att driva ditt skräddarsydda personlighetsformulär och generera anpassade rapporter.

Personality questionnaires

Rapporter

En personlighetsformulär ger dig tillgång till ett brett utbud av personlighetsrapporter, inklusive motiverande värderingar och resultat för kulturanpassning.

Insightsrapporten

Insightsrapporten går in på djupet på hur man är på jobbet, hur man tar sig an uppgifter, hur man hantera krav och stress, vilka belöningar man söker samt vilka företagskulturer trivs och presterar man bäst i.

Insightsrapporten är en bred rapport som ger en övergripande bild av individens personlighetsprofil, preferenser, styrkor och potentiella svagheter. Rapporten är utformad specifikt för rekryterare, linjechefer och HR-avdelningar och organisationsutvecklare som vill komma djupt in på individen.

Urvalsrapporten

Vår urvalsrapport matchar kandidatens preferenser samt kompetenser med de viktigaste egenskaperna för den specifika tjänsten. Du får ett övergripande matchingpoäng samtidigt som du kan se vilka specifika egenskaper är bra respektive mindre bra matchade. Urvalsrapporten är ett objektivt och kraftfullt verktyg för att avgöra vem ni ska ta in på intervju.

This is where you indicate what your ideal candidate would look like on each of the scales using a 5 point sliding scale ranging from Great fit to Terrible fit with the target role.

Intervjurapporten

Intervjurapporten är ett stöd för intervjun med skräddarsydda frågor.

Intervjurapporten innehåller skräddarsydda frågor utifrån hur kandidaten har beskrivit sig. Fokuserar på hur kandidaten matchar utvalda egenskaper/kompetenser.

Onboardingrapporten

Onboardingrapporten hjälper dig att ta tillvara din nya kollegas styrkor och preferenser från första dagen på jobbet.

Onboardingrapporten ger konkret vägledning, tips och råd om hur du som närmaste ledare kan motivera och utveckla din nya kollega.

Säljrapporten

Säljrapporten är ett bra verktyg för de som ska rekrytera eller utveckla roller inom försäljning. Säljrapporten ger dig insikter om individens personliga stil, värderingar, uthållighet samt motivationsfaktorer - allt som är avgörande för att be bli framgångsrik inom sälj.

The report also highlights potential de-railers based on responses to one of our personality questionnaires.

Teamrapporten

Teamrapporten ger viktig information om individens styrkor i ett team. Den tittar på sannolika roller som individen tar i ett team. Teamrapport hjälper rekryterare och ledare att förstå individens preferenser och styrkor inom ett team. Ett väldigt användbart verktyg för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden i ditt team.

The report is a useful tool for identifying strengths and gaps within the team and is appropriate for use in a group setting or for just one individual.

Feedbackrapporten

Feedbackrapporten är en personlig och kandidatvänlig rapport som ger en omfattande bild av hur kandidaten har beskrivit sig i relation till andra. Feedbackrapporten skickas ut per automatik till kandidaterna och innebär att ni inte behöver återkoppla några resultat. Rapporten kan även användas för att identifiera utvecklingsområden samt framtida karriärval.

Ledarskapsrapporten

Ledarskapsrapporten ger värdefull information om individens ledarskapspotential genom att beskriva deras arbetsstil, styrkor och preferenser utifrån en ledarroll.

Vår ledarskapsmodell är utformad för att fokusera på de personliga egenskaperna som anses ha en stark koppling till framgångsrikt ledarskap. Ledarskapsrapporten används av HR, rekryterare på högre nivå, linjechefer samt coacher.