Assessment Plattform

Personlighetstester

Kandidatvänliga, anpassningsbara och kraftfulla personlighetstester. Identifiera topptalanger och anställ bättre.


Personlighetstester vid rekrytering

Inom rekrytering används personlighetstester för att bedöma kandidaternas profiler, däribland deras arbetssätt, vad som får de att bibehålla motivationen och deras problemlösningsförmåga.

Vid testtillfället får kandidaterna läsa en rad påståenden som är relaterade till förväntade beteendemönster och motivationsfaktorer på arbetsplatsen. De får sedan besvara påståendena utifrån en skala där man antingen håller med eller inte håller med påståendet.

Svaren används för att få fram en mångdimensionell bild av kandidatens personlighet i relation till tjänsten som söks.

För att få en bättre förståelse av kandidaten i jämförelse med genomsnittet, jämförs kandidatens testresultat med valbar normgrupp.

Personlighet

Standardformulär

21-skalor (med två preferenser per skala) ger insikt i typiska beteende, tendenser, känslor, värderingar och motivationsfaktorer på jobbet. Universell tillämpbar och fungerar väl till alla roller inom tjänstemannasidan såväl som på kollektivsidan. Tar ca 10 till 15 minuter att fylla i.

Personlighet

Ledarskapsformulär

30-skalor (med två preferenser per skala)
frågeformulär som erbjuder en djupare och bredare bild av kandidaten. Formuläret ger till tillgång till alla standardrapporter inklusive ledarskapsrapporten. Tar ca 15 till 20 minuter att fylla i.

Personlighet

Rollspecifika formulär

Clevry-plattformen kan du hitta rollspecifika formulär för de vanligaste rollerna. Rollspecifika tester mäter personlighetsdrag som korrelerar med framgång i den specifika rollen. Tar ca 7 till 12 minuter att fylla i.

Våra kunders upplevelser​

Sociala Egenskaper

Anpassningsbar³°
Öppen
Dominant²¹
Rättfram
Social²¹
Autonom
Inflytelserik²¹
Lyhörd²¹
Samlad³°

Beslutsfattande

Kreativ²¹
Beslutsam²¹
Detaljfokuserad
Rationell²¹
Noggrann³°
Risktagare
Strategisk²¹
Strukturerad
Tålmodig

Känslor

Lugn³°
Oreserverad
Uttrycker känslor
Kontroll³°
Optimistisk²¹
Återhämtar sig lätt²¹
Självförtroende
Självständig²¹
Stresstålig²¹

Motivation

Omtänksam²¹
Gemenskap²¹
Drivs av pengar
Originalitet
Beröm
Personlig utveckling³°
Status²¹
Resultat²¹
Variation²¹

Kultur

Auktoritär
Förändring²¹
Konkurrens²¹
Etik³°
Lättsam²¹
Intellektuell
Lojalitet
Ordning²¹
Vinst³°

Skräddarsydda personlighetstester

Våra flexibla personlighetstester låter dig snabbt och enkelt skapa egna formulär för att hitta de egenskaper du söker hos kandidater. Skräddarsy frågeformuläret för att passa era värderingar eller ert kompetensramverk på några minuter med vår lättanvända frågeformulärbyggare.

Välj från 46 olika skalor i vårt bibliotek för att skapa ditt skräddarsydda personlighetsformulär.

Personality questionnaires

Rapporter

Med ett personlighetsformulär får du tillgång till ett brett utbud av olika rapporter – allt från att bedöma kulturell match, styrkor och potentiella svagheter.

Insightsrapporten

Insightsrapporten ger detaljerad information om hur en person agerar på jobbet, hanterar uppgifter och stress, vilka belöningar de söker, samt i vilka företagskulturer de trivs och presterar bäst.

Insightsrapporten ger en omfattande översikt av en individs personlighetsprofil, preferenser, styrkor och potentiella svagheter. Den är skräddarsydd för rekryterare, linjechefer, HR-avdelningar och organisationsutvecklare som önskar en djupgående förståelse av individen.

Urvalsrapporten

Vår urvalsrapport jämför kandidatens preferenser och kompetenser med de viktigaste egenskaperna för den specifika tjänsten. Den ger en övergripande matchningsscore och detaljerar vilka egenskaper som passar bra eller mindre bra. Urvalsrapporten är ett objektivt och effektivt verktyg för att bestämma vilka kandidater som ska kallas till intervju.

Här anger du din idealkandidat för varje skala på en femgradig skala, från ’Utmärkt passform’ till ’Dålig passform’ för den aktuella rollen.

Intervjurapporten

Intervjurapporten erbjuder stöd under intervjun med skräddarsydda frågor baserade på kandidatens personlighetsprofil.

Intervjurapporten innehåller skräddarsydda frågor baserade på kandidatens självbeskrivning, med fokus på hur de matchar utvalda egenskaper och kompetenser.

Onboardingrapporten

Onboardingrapporten är utformad för att hjälpa dig utnyttja din nya kollegas styrkor och preferenser från första dagen på jobbet.

Den ger specifik vägledning, tips och råd för hur du som närmaste ledare kan motivera och utveckla din nya medarbetare.

Säljrapporten

Säljrapporten är ett effektivt verktyg för de som rekryterar eller utvecklar roller inom försäljning. Den ger insikter om individens personliga stil, värderingar, uthållighet och motivationsfaktorer, vilka är avgörande för framgång inom sälj.

Rapporten belyser även potentiella hinder baserade på svaren från ett av våra personlighetstester.

Teamrapporten

Teamrapporten ger insikt i individens styrkor inom ett team och vilka roller de sannolikt tar. Den hjälper rekryterare och ledare att förstå individens preferenser och styrkor i teamarbete.

Rapporten är ett värdefullt verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsområden i ditt team, lämplig för användning i gruppinställningar eller för en enskild individ.

Feedbackrapporten

Feedbackrapporten är en personlig och kandidatvänlig rapport som ger en omfattande bild av kandidatens självbeskrivning i jämförelse med andra. Den skickas automatiskt till kandidaterna, vilket eliminerar behovet av manuell återkoppling av resultat. Rapporten kan också användas för att identifiera utvecklingsområden och framtida karriärmöjligheter.

Ledarskapsrapporten

Ledarskapsrapporten tillhandahåller värdefull information om en individs ledarskapspotential, genom att detaljerat beskriva deras arbetsstil, styrkor och preferenser i en ledarroll.

Vår ledarskapsmodell är utvecklad för att fokusera på de personliga egenskaper som är starkt kopplade till framgångsrikt ledarskap. Rapporten är användbar för HR, rekryterare på högre nivå, linjechefer och coacher.