Rekryterare och researchers

Optimera din rekryteringsprocess för att öka effektiviteten, förbättra personalomsättningen och sänk din totala kostnad per anställning.

Clevrys rekryterare och researchers till din tjänst

 
Clevry är ledande i kompensbaserad “skills first”-rekrytering. I över 20 år har våra rekryterare hjälpt organisationer bygga framgångsrika team med fokus på det som betyder mest – kompetenser och färdigheter.

Rekrytering kräver specialistkunskap. Det som gör Clevry unikt är att vi insåg tidigt att det är färdigheter och kompetenser som driver talang, inte CV:n. Vår vision visade sig vara rätt. Idag är vi stolta över vår branschledande kandidatkvalitet, kandidat- och kundnöjdhet, tillsättningsgrad samt kostnad-per-anställning.

Vi erbjuder rekryterare specialiserade inom IT, Tech, Finance, Engineering, Life Science, Sales, Marketing, Service, HR och Administration.

Certifierade experter inom färdighetsbaserad rekrytering

Clevrys rekryterare har stor erfarenhet inom rekrytering, och de har alla erhållit den officiella Soft Skills-certifieringen. Denna professionella certifiering, designad av Dr. Alan Redman, hjälper till att förstå hur personlighet och färdigheter påverkar prestanda och hur man mäter och utvärderar det som korrelerar med framgång på jobbet.

Varje rekryterare tar med sig praxis inom rekrytering och HR. De förstår hur man får det bästa resultatet från olika intervjumetoder, inklusive strukturerade intervjuer, videointervjuer och andra virtuella verktyg.

Du väljer omfattning och specilaisering

Våra rekryterare och researchers finns där när arbetsbelastningen ökar, om du behöver extra stöd i en rekryteringskampanj, om du söker en vikarie, eller vill öka expertisen i ditt befintliga team.

Våra rekryterare och researchers hjälper dig på heltid eller deltid, för tillfälliga eller fortlöpande behov, från era kontor eller Clevrys egna.