HR Interim

Interimkonsulter – Snabbt och flexibelt till din tjänst.

Letar du efter HR-personal? Våra interimkonsulter hjälper dig när arbetsbelastningen ökar, om du behöver extra stöd i en organisationsförändring eller rekryteringskampanj, om du söker en vikarie, eller vill öka expertisen i ditt befintliga team.

Våra konsulter hjälper dig med en rad olika uppgifter, heltid eller deltid, för operativa frågor, strategisk planering, utveckling, rekrytering och mycket mer.

Certifierade experter inom färdighetsbaserad rekrytering.

Clevrys konsulter har stor erfarenhet inom HR och rekrytering, och de har alla erhållit den officiella Soft Skills-certifieringen. Denna professionella certifiering, designad av Dr. Alan Redman, hjälper till att förstå hur personlighet och färdigheter påverkar prestanda och hur man mäter och utvärderar det som korrelerar med framgång på jobbet.

Varje konsult tar med sig praxis inom rekrytering och HR. De förstår hur man får det bästa resultatet från personalutveckling och olika intervjumetoder, inklusive strukturerade intervjuer, videointervjuer och andra virtuella verktyg.

Talent marketplace 2

Vilken lösning passar dina behov?

In-house HR

En inhouse-konsult, deltid eller heltid, är perfekt när du bygger upp ditt HR-team och det inte finns ett behov av en heltids HR-resurs ännu, eller när du vill komplettera ditt nuvarande HR-teams färdigheter och resurser.

Tillfälliga behov

Du kan hyra in konsulter tillfälligt som vikarier eller till specifika projekt som organisationsförändringar eller större rekryteringskampanjer.

Outsourcing

Lägg ut allt på Clevry och låt oss vara din HR-funktion. Vi tar ansvar för kostnader, kvalitet, ger dig full transparens och driver ner er fasta kostnader till noll.

HR interim konsulter

Vilka slags experter har vi?

Våra konsulter har bred erfarenhet från olika branscher och organisationer, vilket innebär att de kan ta sig an en rad olika kvalificerade HR-uppgifter med korta startsträckor.

Vilka roller kan du få hjälp med från oss?

En HR-chef övervakar en organisations HR-avdelning och ansvarar för att hantera alla aspekter relaterade till dess anställda.

Denna roll omfattar olika funktioner, inklusive rekrytering, anställning, introduktion, utbildning och utveckling, prestationshantering, medarbetarrelationer och efterlevnad av arbetslagar och förordningar.

This role encompasses various functions, including recruitment, hiring, onboarding, training and development, performance management, employee relations, and compliance with employment laws and regulations.

En HR-direktör leder företagets HR-avdelning och övervakar uppgifter som rekrytering, utbildning, medarbetarrelationer och efterlevnad av arbetslagar. De spelar en nyckelroll i att forma arbetsplatskulturen och säkerställa att organisationens HR-policyer är i linje med dess strategiska mål.

En HR Business Partner arbetar nära Affärsdirektörer för att anpassa HR-strategier med organisationens mål. De fungerar som en länk mellan ledning och anställda och ger vägledning i HR-frågor som talent management, organisationsutveckling, medarbetarengagemang och förändringshantering.

En Talent Acquisition Manager ansvarar för att leda rekryterings- och anställningsinsatser inom en organisation. De utvecklar och implementerar strategier för att attrahera toppkompetens, övervakar hela rekryteringsprocessen från jobbannonsering till förhandling av erbjudanden, och bygger relationer med externa rekryteringsbyråer eller partners.

En HRD (Human Resource Development) Manager ansvarar för att utforma, implementera och övervaka utbildnings- och utvecklingsprogram inom en organisation. De bedömer medarbetarnas kompetens och utbildningsbehov, utvecklar strategier för att möta dessa behov och genomför eller faciliterar utbildningssessioner.

En Employment Relations Manager övervakar relationen mellan en organisation och dess anställda, med fokus på att upprätthålla positiva och produktiva interaktioner. De hanterar frågor relaterade till arbetslagar, förordningar och policyer, och säkerställer efterlevnad och rättvisa i alla personalrelaterade ärenden.

En HR-specialist ansvarar för att hantera specifika funktioner inom HR-avdelningen, såsom rekrytering, förmånsadministration, medarbetarrelationer eller utbildning och utveckling. De har expertis inom sitt tilldelade område och ger stöd till HR-chefer och andra medarbetare.