Soft skills voor leiderschap

Een goede leider zijn in de huidige werkwereld vereist meer dan een mooie functietitel en een glazen kantoor.

Tegenwoordig berust succesvol leiderschap op een aantal verschillende zachte vaardigheden, zoals het vermogen om teams te motiveren en te inspireren, en om creatieve oplossingen aan te dragen, en dat alles met het oog op een voortdurend organisatorisch succes, terwijl iedereen tevreden blijft. Klinkt makkelijk, toch?

Naarmate het idee van aanwerving op basis van zachte vaardigheden aan belang wint, zal de aandacht ongetwijfeld uitgaan naar leiders en het soort zachte vaardigheden dat zij kunnen bieden om resultaten te boeken.

Maar welke zachte vaardigheden hebben leiders nu precies nodig om te slagen op het werk?

Wat zijn zachte vaardigheden?

In de context van leiderschap kunnen zachte vaardigheden het best worden omschreven als een reeks verschillende vaardigheden, waaronder persoonlijkheidskenmerken en eigenschappen die kunnen worden beschouwd als een essentieel onderdeel van het succesvol kunnen leiden van een organisatie en haar mensen. Zachte vaardigheden spelen een sleutelrol in de manier waarop iemand omgaat met collega’s, werkgerelateerde taken uitvoert, communiceert, beslissingen neemt en relaties opbouwt.

Bekijk ons artikel Wat zijn zachte vaardigheden om meer te weten te komen over zachte vaardigheden en waarom ze zo gewild zijn in de wereld van het werk.

7 Soft skills in leiderschap

  • Empathie

Ongetwijfeld een van de belangrijkste zachte vaardigheden waarnaar moet worden gezocht in hedendaagse bedrijfsleiders. Het vermogen zich in te leven in anderen zorgt voor betere verbindingen en stelt bedrijfsleiders in staat hun personeel gemakkelijker te motiveren en te inspireren.

  • Communicatie

Een belangrijke zachte vaardigheid waarnaar in de meeste banen tegenwoordig veel vraag is. Goede communicatievaardigheden zijn essentieel om een succesvol leider te zijn. Effectief kunnen communiceren, informatie nauwkeurig en snel begrijpen, en dit vervolgens aan anderen doorgeven op een manier die zij kunnen begrijpen, wordt nog steeds beschouwd als een van de belangrijkste zachte vaardigheden waarover men moet beschikken. Slechte communicatieve soft skills daarentegen zullen leiden tot veelvuldige misverstanden en frustratie bij uw team.

  • Creativiteit

Het vermogen om creatief problemen op te lossen door met nieuwe en nieuwe oplossingen te komen is een zeer gewenste leiderschapseigenschap. Naarmate ons leven digitaler wordt, zullen bedrijven een toename zien van het aantal potentiële problemen die voortvloeien uit het ontstaan van nieuwe technologie, die op hun beurt steeds creatievere oplossingen vereisen om te integreren met uw huidige bedrijf of nieuwe producten te innoveren om de concurrentie voor te blijven.

  • Motiverende vaardigheden

Anderen kunnen motiveren en inspireren is een van de belangrijkste indicatoren van goed leiderschap. Als u mensen naar een specifiek doel leidt, zal het vermogen om uw team effectief te inspireren en te motiveren u helpen dat doel veel sneller te bereiken.

  • Conflictoplossing

Als u een organisatie leidt met meer dan een paar werknemers, is het waarschijnlijk dat u op enig moment in uw ambtstermijn te maken krijgt met conflicten. Het kan iets onschuldigs zijn als het faciliteren van een verhitte vergadering tussen managers tot het beheren van een disciplinaire procedure voor iets ernstigers. Wat het conflict ook is, als leider heb je een koel hoofd nodig om het op te lossen.

  • Vertrouwen

Goede leiders hebben een zeker vertrouwen in hun eigen capaciteiten. Vertrouwen in leiderschap omvat het vermogen om fouten toe te geven en vervolgens op passende wijze van koers te veranderen, op te treden als rolmodel voor anderen in het bedrijf en een can-do houding aan te nemen op de werkplek.

  • Aanpassingsvermogen

Het vermogen om flexibel te zijn en zich aan te passen aan veranderingen op de werkplek, aanpassingsvermogen is een essentiële zachte vaardigheid voor moderne leiders. Het leven zit vaak vol onverwachte uitdagingen en obstakels, en daarom is het belangrijker dan ooit om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Introductie van het Clevry Leadership Report

Het Clevry leiderschapsmodel

Ons Leiderschapsrapport is speciaal ontworpen om een reeks indicatoren te geven die iemands leiderschapspotentieel laten zien. Het rapport maakt gebruik van het Clevry Leadership Model, en bevat een aantal gebieden die helpen bij het identificeren van algemeen potentieel bij personen die een leiderschapsrol ambiëren of binnen een leiderschapsrol werken.

Het is belangrijk te erkennen dat de kwaliteiten die van individuele leiders worden verlangd, kunnen verschillen, afhankelijk van de rol en de context. Organisaties vragen ook verschillende capaciteiten van hun leiders op verschillende momenten. Daarom wordt aanbevolen de informatie in dit verslag in het licht van deze specifieke behoeften te bezien.

Ieder individu heeft zijn eigen sterke punten en voorkeuren wat betreft zijn persoonlijke leiderschapsstijl. Het is natuurlijk dat er attributen zijn die sterker zijn en ook enkele die lager in het rapport staan.

Ons rapport over leiderschap kijkt naar 4 belangrijke gebieden

Mensen leiden:

Biedt inzicht in iemands neigingen en voorkeuren met betrekking tot het werken met anderen; inclusief het contact met collega’s en het managen van directe rapporten.

Leidinggevende taken:

Bekijkt hoe de persoon taken en beslissingen zou kunnen benaderen. Dit heeft betrekking op hun waarden, gedrevenheid en prioriteitstelling in termen van de projecten die zij leiden.

Leid jezelf:

Onderzoekt hoe het individu kan omgaan met de emotionele eisen die gepaard gaan met het dragen van leiderschapsverantwoordelijkheden en het uitoefenen van invloed op anderen.

De weg wijzen:

Beschrijft hoe de persoon leidinggevende verantwoordelijkheden kan benaderen die betrekking hebben op de toekomst en het aansturen van organisatorische veranderingen.

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?