SOFT SKILLS

Henkilöstövuokraus

Riskitön ja nopea ratkaisu erimittaisiin henkilöstötarpeisiin. Löydä oikeat osaajat joustavasti Clevryn uniikin datavetoisen rekrytointimallin avulla.

Hekin luottavat meihin

Henkilöstövuokrauspalvelu tuo joustavuutta ja mielenrauhaa

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina iso päätös, ja henkilöstövuokraus on hyvä keino vähentää siihen liittyviä riskejä. Henkilöstövuokraus on usein vastaus pikaisiin henkilöstötarpeisiin, mutta mahdollistaa työnantajille myös uusien vakituisten työntekijöiden löytämisen, sillä usein vuokratyökonsultit sisäistyvät lopulta suoraan asiakasyrityksen listoille. 

Henkilöstötarpeita joissa voimme auttaa:​​

Myynti & Asiakaspalvelu

Hallinto, Talous & HR

Insinöörialat & Projektinjohto

Markkinointi & Viestintä

IT & Tech

Toimitusketjut & Hankinta

Clevryn datavetoinen rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessimme keskiössä ovat tieteellisen tutkimustyön ja roolikartoituksen pohjalta syntyneet rooliprofiilit, jotka perustuvat tehtävässä menestymisen kanssa tutkitusti korreloivien pehmeiden taitojen mittaamiseen.

Hakijoiden pehmeät taidot ja soveltuvuus tehtävään mitataan Clevryn omalla arviointialustalla, joka nostaa onnistuneen rekrytoinnin todennäköisyyttä merkittävästi.

Sujuva kandidaattien esittely asiakasportaalin kautta

Yhteydenpito rekrytoijan kanssa ja ehdokkaiden esittely sujuu vaivatta asiakasportaalin kautta. Hakijaesittely tarjoaa yleisnäkymän ehdokkaan pehmeisiin ja koviin taitoihin, haastattelutuloksiin sekä rekrytoijan yhteenvetoon.

Käy keskustelua hakijaprofiileista, jaa palautetta rekrytoijalle ja sovi haastatteluajat kärkikandidaattien kanssa.

Recruitment agency psychometric tests

Milloin henkilöstövuokraus on hyvä ratkaisu?

Henkilöstövuokraus sopii kaikenlaisille yrityksille toimialasta, työtehtävistä ja kokoluokasta riippumatta. Henkilöstövuokraus on joustava ja riskitön tapa täyttää avoimia työpaikkoja nopeasti silloin, kun yllättävä henkilöstötarve ilmenee tai omat resurssit ovat rajalliset. Henkilöstövuokrausta voi käyttää sekä määräaikaisissa, osa-aikaisissa että kokoaikaisissa henkilöstötarpeissa.

Esimerkkejä tilanteista, joissa henkilöstövuokraus on erinomainen vaihtoehto:

  • Pikainen rekrytointitarve

  • Vanhempainvapaan sijaisuus

  • Suorarekrytointikielto

  • Projektiluontoinen tarve

  • Kokonaan uusi vakituinen rooli yrityksessä

  • Kesätyöt tai kiireapu sesonkihuippuun

  • Muu resursointitarpeen vaikea ennustettavuus

  • Kun haluat ulkoistaa työsuhteen hallinnolliset asiat

Miten henkilöstövuokraus toimii?

Henkilöstövuokrauksessa työntekijät työllistyvät Clevryn palkkalistoille. Me toimimme hallinnollisena työnantajana vastaten kaikista työnantajavelvoitteista aina palkanmaksusta työterveydenhuoltoon ja arkipyhäkorvauksiin, sekä muihin velvoitteisiin. Vuokratyökonsultti tekee työnsä asiakasyrityksen johdon alla ja asiakas maksaa vain tehdystä työstä sovitun kertoimen mukaan.

Olipa yrityksessäsi käynnissä nopean kasvun vaihe, tarve sijaisuuksille tai muu henkilöstöresursoinnin tarve, henkilöstövuokraus on joustava ja riskitön tapa saada lisäkäsiä nopeasti.

Henkilöstö­vuokrauksen hyödyt​

Säästä aikaa & rahaa

Keskitä resurssit sinne missä ne merkitsevät eniten. Me hoidamme rekrytointiprosessin ja huolehdimme kaikista työnantajavelvoitteista. Maksat vain tehdystä työstä.

Joustavuus

Joustava ja riskitön tapa täyttää avoimet paikat nopeasti. Voit palkata parhaat tekijät suoraan yritykseesi vuokratyösuhteen päätyttyä.

Vältä virherekrytoinnit

Ennustamme työssä suoriutumista datavetoisen rekrytoinnin avulla. Mittaamalla kandidaattien pehmeitä taitoja tunnistamme parhaan yhteensopivuuden työnhakijan ja työnantajan välillä.

Tuki & coaching

Consultant Care-tiimimme on linkki työntekijän ja asiakasyrityksen välillä. Tiimi tukee vuokratyökonsultteja ja auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Erinomainen hakijakokemus ja tyytyväiset vuokratyökonsultit ovat meille sydämen asia.

Henkilöstövuokraus - UKK

Työnantajat – Usein kysytyt kysymykset

Henkilöstövuokraus tarkoittaa työntekijän palkkaamista henkilöstöyrityksen kautta usein määräaikaisiin tai lyhyempiin tarpeisiin, kun taas suorarekrytoinnissa yritys palkkaa työntekijän suoraan vakituiseen työsuhteeseen.

Henkilöstövuokrauksen hinnoittelu perustuu tuntiveloitukseen. Vuokratyöntekijän hinta määräytyy valitun henkilön tuntipalkan mukaan ja päälle lisätään tyypillisesti tietty kerroin. Asiakkaan maksama hinta kattaa palkan lisäksi kaikki hallinnolliset kulut, työnantajamaksut ja sosiaaliturvamaksut.

Henkilöstöyritys toimii työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista vakuutuksista työterveydenhuoltoon ja työsuhde-etuihin. Työ tehdään asiakasyrityksen tiloissa ja vuokratyökonsultti on osa tiimiä siinä missä sisäisetkin työntekijät.

Mikäli vuokratyöntekijä joutuu olemaan sairauden vuoksi poissa työstä, henkilöstöyritys maksaa hänen sairausajan palkkansa. Henkilöstövuokraus on siten asiakasyritykselle riskitön vaihtoehto.

Vuokratyöntekijöiden sisäistymisestä voidaan neuvotella tapauskohtaisesti. Tyypillisesti sisäistäminen on mahdollista 6-12 kuukauden vuokratyöjakson jälkeen. Vuoden mittaisen vuokratyöjakson jälkeen sisäistymispalkkiota ei enää peritä.

Mikäli valittu henkilö ei vastaakaan odotuksia, aloitamme uuden henkilön haun veloituksetta. Human Services -tiimimme on asiakkaiden tukena kaikissa vuokratyökonsultteihin liittyvissä kysymyksissä.

Työnhakijat – Usein kysytyt kysymykset

Vuokratyö sopii kaikille elämäntilanteesta, iästä ja työtehtävistä riippumatta. Vuokratyö mahdollistaa joustavan työn esimerkiksi opintojen oheen, mutta monet vuokratyöntekijöistämme ovat myös kokoaikaisissa töissä asiakasyrityksissämme. Pisimmät vuokratyöjaksot Clevryllä ovat yli kolmen vuoden mittaisia!

Vuokratyö on työsuhde, mutta se eroaa perinteisestä työsuhteesta siinä, että mukana on kolme osapuolta: työntekijä, henkilöstöyritys sekä käyttäjäyritys, joss itse työ tehdään. Työntekijä tekee työsopimuksen henkilöstöyrityksen kanssa joka myös maksaa palkan ja vastaa muista työnantajavelvoitteista.

Vuokratyöntekijällä on lähtökohtaisesti samat oikeudet yhteisiin järjestelyihin kuten ruokailu- ja taukotiloihin kuin käyttäjäyrityksellä. Työsuhde-eduista vastaa työnantaja, eli henkilöstöyritys jonka kautta työ tehdään.

Vuokratyöntekijä, jolla on voimassaoleva toistaiseksi voimassa oleva sopimus, voidaan lomauttaa samoin perustein kuin muissa työsuhteissa, eli tilanteessa, jossa käyttäyrityksellä ja sitä kautta vuokrausyrityksellä ei ole mahdollisuutta tarjota työntekijälle työtä. Vuokratyössä sovelletaan työsopimuslaissa säädettyjä työsuhteen päättämismenettelyjä

Vuokratyöntekijän irtisanomisaika määritellään tyypillisesti työsopimuksessa. Määräaikainen työsopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää, ja se jatkuu sovitun määräajan päättymiseen tai ennalta määritellyn työn valmistumiseen asti. Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta ennen ajan päättymistä, eikä myöskään vuokratyöntekijä voi irtisanoa määräaikaista työsuhdettaan kesken sopimuskauden.