Johtamiskoulutus

Johtamisen kehittäminen

Hyvä johtaminen luo menestyksen edellytykset. Kehitä johtamiskyvykkyyttä ja nosta organisaatiosi johtaminen uudelle tasolle.

Leadership Workshop parempaan johtamiseen

Clevryn johtamistyöpaja on kattava koulutuskokonaisuus johtajien ja esihenkilöiden johtamistyön kehittämiseksi.

Työpjan pohjana toimii organisaatiopsykologiemme kehittämä johtamismalli, joka auttaa niin nykyisiä kuin tuleviakin johtajia tunnistamaan luontaiset vahvuutensa ja toimintatavat erilaisten kehitystehtävien kautta. 

Tunnista johtamispotentiaali organisaatiossasi

Paranna johtamistaitoja

Saa arvokkaita oivalluksia & strategista tukea

Kenelle työpaja on suunnattu?

Johtamisen työpaja on suunnattu ensisijaisesti nykyisille ja tuleville johtajille, esihenkilöille, sekä henkilöstön kehittämisen parissa työskenteleville HR-ammattilaisille.

Työpajan hyödyt

Johtamisen työpaja tarjoaa lukuisia hyötyjä yksilöille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan:

1.

Lisääntynyt itsetuntemus

Työpaja auttaa johtajia syventämään ymmärrystä omista vahvuuksista ja heikkouksista.

Lisääntynyt itsetuntemus luontaisista ominaisuuksista ja omasta johtamistyylistä auttaa tunnistamaan kehityskohteita, hyödyntämään vahvuuksia parhaalla tavalla, sekä tekemään tietoisempia päätöksiä.

2.

Paremmat johtamistaidot

Työpaja tarjoaa johtajille arvokkaita oivalluksia, tietoa sekä käytännön vinkkejä tehokkaampaan viestintään, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon.

Keskeisten johtamistaitojen hiominen auttaa johtajia parantamaan suoritustaan, innostamaan tiimejä sekä edistämään positiivista muutosta organisaatiossa.

3.

Tavoitteiden asettaminen ja toiminnan suunnittelu

Osallistujat lähtevät työpajasta mukanaan selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat johtamistyylinsä kehittämiseksi.

Työpaja tukee itsereflektointia, omien kehitysalueiden tunnistamista sekä tavoitteiden asettamista. Osallistujat voivat asettaa merkityksellisiä ja mitattavissa olevia tavoitteita, sekä konkreettisia toimia niiden saavuttamiseksi. 

4.

Tehokkaampi päätöksenteko

Johtamistyöpaja antaa osallistujille eväitä paremman päätöksenteon tueksi. Johtajat oppivat arvioimaan riskejä, keräämään relevanttia tietoa ja ottamaan huomioon erilaiset näkökulmat päätöksissä, jotka vaikuttavat organisaation tavoitteisiin.

 

5.

Verkostoituminen ja vertaisoppiminen

Johtamistyöpajat tarjoavat osallistujille foorumin luoda yhteyksiä ja verkostoitua samanhenkisten, erilaisista taustoista tulevien ammattilaisten kanssa.

Ryhmäkeskustelut, kokemusten jakaminen ja yhteistyö ongelmanratkaisuharjoituksissa tarjoavat arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia.

Johtajat voivat oppia toisiltaan, jakaa parhaita käytäntöjä sekä saada tuoreita näkemyksiä oman johtamispolkunsa tueksi.

Johtamistyöpaja kasvattaa osallistujien itsetuntemusta, kehittää kriittisiä johtamistaitoja, sekä auttaa asettaamaan tavoitteita ja sitoutumaan pitkäjänteiseen itsenä kehittämiseen, mikä hyödyttää koko organisaatiota.

Neurodiversity assessment

Miten työpaja toimii

1.
Alustava keskustelu Clevryn organisaatiopsykologin kanssa, jossa kartoitetaan tarpeesi sekä johtohenkilöstön dynamiikkaa.

2.
Tämän jälkeen osallistujat täyttävät Clevryn persoonallisuusarvioinnin ennen työpajaa. Työpaja käsittää erilaisia aktiviteetteja, kuten ikonisten johtajien tyylieroihin liittyvän tehtävän, omien johtamisvahvuuksia kartoittaminen, johdatus Clevryn johtamismalliin, sekä kutakin johtamismallin osa-aluetta syventävä tehtävä (ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen, tehtävien johtaminen ja esimerkin näyttäminen). Työpaja  sisältää myös tehtävän oman johtamisraportin ympärillä sekä jatkotoiminnan suunnittelun.

3.
Koko päivän mittainen työpaja sisältää lisäksi ryhmäraporttiin liittyviä aktiviteetteja, joka auttaa osallistujia muodostamaan itsestään paremman käsityksen johtoryhmänä. 

Leadership workshop - yleiskatsaus

Työpaja sisältää kattavan materiaalin, kuten henkilökohtaisen "vahvuuspäiväkirjan" ja persoonallisuusarvioinnin tulosraportin. Työpaja voidaan järjestää joko etänä tai paikan päällä, aina 20 osallistujaan asti.

Standardityöpajan lisäksi tarjoamme myös päivän mittaista koulutusta, joka antaa organisaation sisäiselle tiimille edellytykset järjestää työpajoja itsenäisesti.

Hinnoittelu

Koko päivä
työpaja

(Enintään 10 osallistujaa)
3900
 • Group leadership report
 • Group exploration activity
 • Understanding of leadership team dynamics
 • Group action planning
 • Personality assessment
 • Icebreakeer activity
 • Defining leadership
 • Identifying leadership strengths
 • Introduction of the Clevry leadership model
 • Leadership exploration activity
 • Leadership report
 • Action planning
Suosittu

Koko päivä
Työpaja

(10 - 20 osallistujaa)
4900
 • Group leadership report
 • Group exploration activity
 • Understanding of leadership team dynamics
 • Group action planning
 • Personality assessment
 • Icebreakeer activity
 • Defining leadership
 • Identifying leadership strengths
 • Introduction of the Clevry leadership model
 • Leadership exploration activity
 • Leadership report
 • Action planning
Suosittu

Puoli päivää
Työpaja

(Enintään 10 osallistujaa)
£ 2900
 • Personality assessment
 • Icebreaker activity
 • Defining leadership
 • Identifying leadership strengths
 • Introduction to Clevry leadership model
 • Leadership exploration activity
 • Leadership report
 • Action planning

Puoli päivää
Työpaja

(10 - 20 osallistujaa)
£ 3900
 • Personality assessment
 • Icebreaker activity
 • Defining leadership
 • Identifying leadership strengths
 • Introduction to Clevry leadership model
 • Leadership exploration activity
 • Leadership report
 • Action planning

Train the trainer

Kokopäivän työpaja
3800
 • Koulutus joka mahdollistaa workshoppien järjestämisen sisäisesti.

One-to-one palautekeskustelu

300
 • Syventävä kehittämiskeskustelu työpajan pohjalta.Coaching sessions

Pyydä tarjous
 • 3-5 valmennuskertaa tukemaan tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.