Malliraportit

Clevry persoonallisuusarvioinnilla saat kaikki eri käyttötarkoituksiin sopivat raportit. Tutustu ja lataa malliraportteja.


Insights-raportti

Clevry Insights raportti kuvaa henkilön keskeisiä työpersoonallisuuden piirteitä. Insights on hyvä yleisraportti, joka kuvaa sitä, miten henkilö reagoi erilaisiin tehtäviin, ihmisiin, vaatimuksiin sekä palkitsemiseen ja kulttuuriin työpaikalla. Raportti on suunniteltu rekrytoijien, esihenkilöiden, sekä HR- ammattilaisten käyttöön.

Raportti on suunniteltu rekrytoijien, esihenkilöiden, sekä HR-ammattilaisten käyttöön.

Valintaraportti

Valintaraporttimme kuvaa kandidaatin yhteensopivuutta haettavaan työrooliin, perustuen persoonallisuusarvioinnin tuloksiin.

Raportti näyttää yhteensopivuuden asteen eri osa-alueilla tietyssä työroolissa, sille määriteltyjen toivottujen attribuuttien perusteella.

Haastatteluraportti

Suunniteltu rekrytoijien, linjaesimiesten, sekä HR- ja L&D- ammattilaisten käyttöön.

Haastatteluraporttimme tarjoaa tukea ja vinkkejä haastattelutilanteisiin. Raportti kokoaa yhteen henkilön keskeiset persoonallisuusprofiilin piirteet ja ehdottaa sopivia avoimia kysymyksiä kompetenssipohjaiseen haastatteluun.

Onboarding-raportti

Clevryn onboarding-raportti on esihenkilöille rakennettu käytännönläheinen arjen työkalu.

Raportti tarjoaa arvokkaita vinkkejä kaikkien tiimin jäsenten yksilölliseen johtamiseen sekä siihen, miten hyödyntää parhaiten yksilöiden vahvuuksia. Raportin avulla tehostat uusien tiimin jäsenten sitoutumista sekä autat heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa nopeammin.

Myyntiraportti

Myyntiraportti on erinomainen työkalu myyntirooleihin rekrytoitaessa. Myyntiraportti kartoittaa laajasti henkilön myyntipotentiaalia ja tarjoaa syvällisen katsauksen henkilökohtaiseen tyyliin, arvoihin, sinnikkyyteen sekä motivaatiotekijöihin.

Raportti kuvaa myös mahdollisia riskitekijöitä perusten henkilön persoonallisuusprofiiliin.

Tiimiraportti

Clevry- tiimiraportti tarjoaa katsauksen henkilön vahvuuksiin tiimin osana. Raportti auttaa ymmärtämään, miten yksilöt toimivat tiimissä ja minkälaisia rooleja he luontaisesti tiimissä omaksuvat.

Tiimiraportti auttaa rekrytoijia ja esihenkilöitä ymmärtämään yksilöllisiä tyylejä sekä erilaisia vahvuusalueita tiimissä. Tiimiraportti on erinomainen työkalu vahvuuksien ja mahdollisten puutteiden tunnistamiseen tiimin sisällä, ja sitä voidaan hyödyntää myös tiimien kehittämiseen.

Henkilökohtainen palauteraportti

Henkilökohtainen palauteraportti on kandidaatille rakennettu, lisäarvoa tuova raportti, joka antaa kattavan kuvan henkilön persoonallisuusprofiilista. Raportti voidaan automatisoida henkilöille osana rekrytointi- tai kehittämisprosessia.

Palauteraportti on hyödyllinen työkalu kandidaattille itsensä kehittämisen ja uravalintojen pohtimisen tueksi.

Johtamisraportti

Johtamisraporttimme tarjoaa syvällisen katsauksen yksilön johtamispotentiaaliin ja -tyyliin, kartoittaen henkilön vahvuuksia ja henkilökohtaista toimintatyyliä johtotehtävissä.

Vuosien kokemukseen ja tieteelliseen tutkimustietoon perustuva johtamismallimme on suunniteltu tunnistamaan persoonallisuuden piirteet, jotka tyypillisesti liittyvät onnistuneeseen johtajuuteen. Johtamisraportti on tehokas työkalu HR-ammattilaisten, esihenkilöiden, suorahakukonsulttien ja coachien käyttöön rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tueksi.