Assessment Plattform

Personlighetsdrag

Skräddarsy egna personlighetsfrågeformulär. Du kan välja de personlighetsegenskaper som är mest relevanta för varje roll.


Skräddarsydd ditt personlighetsformulär för att passa din värderingar eller kompetensramverk och skapa det sedan på några minuter på Clevry-plattformen med vår lättanvända frågeformulärbyggare.

Välj de egenskaper som är viktiga, mät exakt vad som är relevant för dig och förbättra kandidatupplevelsen.

Sociala Egenskaper

Kan anpassa sitt beteende till olika personer och ändra sin personlighet utefter situationen.

Vänlig. Lätt att umgås med och kan skapa relationer snabbt med andra.

Det märks vanligtvis att personen är närvarande. Kan styra över andra.

Uppriktig. Säger saker utan att oroa sig särskilt mycket om att uppröra andra personer. Tydlig när det gäller att uttrycka åsikter.

Arbetar bra tillsammans med andra. Tycker förmodligen inte om att arbeta ensam.

Inte anpassningsbar. Går sin egen väg. Tycker om att vara annorlunda. Tycker inte om att kompromissa eller att anpassa sig till andra.

Övertygande. Kan gärna påverka och övertyga andra.

Tar sig tid för att lyssna på andra. Överväger andras åsikter. Lätt att prata med.

Bekväm tillsammans med andra människor. Säker och avslappnad i sociala situationer.

Beslutsfattande

Letar efter nya tillvägagångssätt. Tycker om att testa nya idéer. Föredrar att testa nya metoder i stället för att tillämpa de gamla.

Föredrar att fatta snabba beslut. Drar sällan på ett beslut. Vill inte lämna något problem olöst.

Uppmärksam på detaljer. Upptäcker sådant som andra missar. Kan ibland uppfattas som perfektionistisk.

Tar sig an problem ur ett vetenskapligt och analytiskt perspektiv. Logisk. Föredrar att lita på data.

Noggrann³°

Beredd att ta risker. Kan känna sig trygg att utmana ödet.

Tar itu med problem från ett teoretiskt perspektiv. Tycker det är viktigt med grundläggande principer. Föredrar strategi framför operativa detaljer.

Metodisk, ordningsam och systematisk. Planerar saker innan han/hon sätter igång. Obekväm med att jobba ostrukturerat.

Fullföljer saker. Fortsätter med en uppgift även om den är tråkig.

Motivation

Föredrar arbete som andra har glädje av på något sätt. Motiverad av jobb som innefattar omtanke.

Ser arbetet som en social mötesplats. Vill gärna att arbetet ger möjligheter till nya relationer.

Motiverad av att tjäna pengar. Uppskattar en hög levnadsstandard. Karriärvalen påverkas av inkomster.

Motiverad av att få sina idéer förverkligade. Föredrar en arbetsmiljö som uppmuntrar originalitet. Söker efter möjligheter att vara innovativ.

Tycker om att bli uppmärksammad när man jobbat hårt. Blir motiverad av beröm. Kan tappa drivkraft om ansträngningar inte uppmärksammas.

Vill gärna förbättra. Motiveras av att utvecklas och att få lära sig nya färdigheter. Värdesätter och prioriterar ofta den personliga utvecklingen.

Tycker om den prestige som högre positioner innebär. Motiverad av status.

Tycker om arbete som har ett tydligt resultat/mål. Motiveras av att prestera bra. Tycker inte om att vara sysslolös.

Tycker om variation i det dagliga arbetet. Föredrar att utföra många uppgifter parallellt.

Känslor

Tenderar sällan att bli spänd eller nervös. Lugn och sansad även i svåra situationer.

Har lätt att uttrycka sina känslor. Visar sina känslor. Öppen om sina känslor för andra.

Tycker om att göra sina känslor begripliga. Försöker hitta förklaringar till sina känslor.

Har en stark känsla av personlig kontroll. Ansvar för sitt eget öde. Försöker påverka utgången.

Förväntar sig att allt ordnar sig till det bästa. Tror på framtiden. Framhäver det positiva.

Blir vanligtvis inte upprörd av kritik. Tuff snarare än känslosam.

Har ett naturligt tillit till sina egna färdigheter. Känner sig självsäker och förstår sitt eget värde.

Tycker om att klara sig själv utan känslomässigt stöd från andra. Känner sig känslomässigt självständig.

Blir inte nervös av arbete som innebär hög stressnivå. Arbetar gärna med tighta deadlines. Arbetar bättre under stress.

Kultur

Respekterar auktoriteter. Tror på en tydlig hierarkisk struktur. Motiverad av att leda andra. Föredrar en stark ledarskapskultur.

Tycker om att arbeta i en organisation där det ofta sker förändringar. Föredrar innovation och förändring framför tradition.

Tycker om att arbeta i en konkurrensbetonad miljö. Jämför sina egna prestationer med andras. Vill vinna.

Föredrar en arbetskultur med starka värderingar och/eller etiska riktlinjer.

Tycker om att arbeta i en rolig och glad miljö. Tycker om att skämta lite då och då.

Föredrar att arbeta med intellektuellt krävande arbetsuppgifter och i akademiska kulturer och organisationer.

Värdesätter lojalitet och långsiktigt engagemang till företaget. Identifierar sig med företaget och kollegorna.

Tycker om att ha tydligt definierade regler. Föredrar att ha en välordnad arbetsmiljö med klara gränser och viss kontroll.

Tycker att fokus på företagets resultat ska komma i första hand. Tycker om att arbeta i en vinstorienterad kultur.

Intrycksstyrning

Kan ha försökt att svara på ett sätt som ska ge ett bättre helhetsintryck. Det kan vara en positiv egenskap i t.ex. sälj- och ledarskapsroller.

21Clevrys standard personlighetsfrågeformulär innehåller 21 personlighetsgenskaper. Detta frågeformulär är inte branschspecifikt, utan kan användas i diverse olika roller. För att få nerladdat Clevrys sälj- och teamrapport ska man använda detta standard personlighetsfrågeformulär.

30Clevrys längre standard personlighetsfrågeformulär fokuserar specifikt på egenskaper som är viktiga för ledarskap. För att kunna ladda ner ledarskapsrapporten ska man använda detta frågeformulär.