Våra tjänster

Personbedömning och Second opinion

Har du ett utvärderingsbehov? Låt oss fixa det åt dig!

Om

Personbedömning

Personbedömning, eller ’second opinion’, är ett verktyg för de som vill optimera användningen av psykometri i urvalsprocessen.

Det möjliggör bedömning av kandidaters soft skills och deras övergripande passform för en specifik roll, via vår specialutvecklade test plattform.

Clevrys experter inom soft skills leder personliga samtal med kandidaterna för att upptäcka djupgående insikter om deras preferenser, värderingar och färdigheter. Denna process inkluderar rådgivning om hur dessa egenskaper påverkar deras passform för en viss tjänst.

Varför använda en personbedömning?

Kraftfull förutsägelse

Inkludera en effektiv och förutsägande bedömning i din rekryteringsprocess, som kräver minimal tid från dig.

Tydligare insikter

Identifiera rätt personer. Få en djup förståelse för kandidatens styrkor och utvecklingsområden.

Bättre anställningsbeslut

Minska felrekrytering. Förstå hur kandidatens personlighet, förmågor och preferenser matchar kraven i rollen.

Bättre kulturell matchning

Utforska hur väl enskilda kandidater passar in i er organisations värderingar.

Personbedömning och second opinion vid rekrytering

Vi sköter det jobbiga åt dig

Våra experter sköter hela processen åt er, från att skapa en bedömningsprofil till att hantera kandidatkompletteringar och leda personliga diskussioner med varje kandidat. Detta möjliggör för dig att berika din rekryteringsprocess med ett värdefullt steg, utan att det kräver mycket resurser från din sida.

Hur det fungerar

1.

Skräddarsyr

Vi väljer ut de mest lämpliga testerna baserat på jobbeskrivningen och vår diskussion med er.

2.

Utvärdering

Vi utformar tester och sköter hela processen, inklusive direktkontakt med kandidater för eventuella kompletteringar.

3.

Kandidatåterkoppling

En certifierad expert från Clevry genomför en diskussion med varje kandidat för att utforska deras bedömningsresultat mer ingående.

4.

Diskussion med kund

Vi förser våra kunder med expertinsikter som baseras på bedömningsresultaten och diskussionerna med kandidaterna.