Resurser

Soft Skills - Vad är mjuka färdigheter?

Vad är soft skills och varför är det så viktigt?

Vad är soft skills?

Soft skills, eller mjuka färdigheter kan bäst beskrivas som personliga egenskaper som formar hur du arbetar och interagerar med andra. Soft skills känns även igen som ”mjuka kompetenser” och representerar en rad olika förmågor, färdigheter och attribut, kopplade till din personlighet.

Dessa kompetenser spelar en viktigt roll i hur en person presterar på arbetsplatsen, utför sina uppgifter och bygger relationer med kollegor. Därför är soft skills nödvändiga i många roller.

Varför är soft skills viktigt?

Allt fler arbetsgivare börjar nu leta efter metoder för att identifiera kandidaters soft skills under rekryteringsprocessen. Det finns olika anledningar till varför soft skills har blivit så efterfrågade. Ett skäl beror på den digitala utvecklingen som har resulterat i att många arbetsuppgifter har, och kommer så fortsätta, ersättas av teknik.

I de roller som fortfarande kräver mänsklig arbetskraft är också kravet på vassa mänskliga kompetenser och egenskaper högre.

Efterfrågan på soft skills beror även på att dessa kompetenser är omfattande och går att applicera på många situationer inom ett antal olika arbetsområden.

En nyligen gjord undersökning av LinkedIn visade att 80% av yrkesverksamma inom HR anser att soft skills blir mer och mer viktiga för ett företags (och kandidatens) framgång.

Soft Skills vs Hard Skills

Ett enkelt sätt att förstå skillnaden på soft skills och hard skills är genom att titta på ett traditionellt CV. I ditt CV listar du vanligtvis dina tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning och särskilda meriter som kunskap inom programmering, språk, laborering eller liknande. Det här är dina hard skills.

Det vill säga kompetens du har införskaffat dig genom inlärning eller erfarenhet. Hard skills är generellt lättare att lära sig och lättare att lära ut en soft skills.

Soft skills i sin tur är de kompetenser eller egenskaper som kan klassificeras som personlighetsdrag. De är således inte inlärningsbara i samma utsträckning som hard skills utan tillhör din personlighet.

Exempel på soft Skills

 • Flexibilitet

 • Konsekvenstänk

 • Föränderlig

 • Lyhörd

 • Konflikthantering

 • Ledarskapsförmåga

 • Empati

 • Övertalningsförmåga

 • Kritiskt tänkande

 • Efterforskande

 • Uthållighet

 • Detaljfokuserad

 • Nyfikenhet

 • Fantasi

 • Påhittig

 • Tidsplanering

 • Samarbet

 • Organisering

 • Beslutsamhet

Exempel på hard skills

 • Kodning/programmering (ruby, python, java, .php osv.)

 • Microsoft Excel

 • Adobe Creative Suite

 • Webb- och apputveckling

 • Mobile apputveckling

 • Blockchain development

 • Agile methodology

 • Waterfall methodology

 • Kanban methodology etc

 • Flerspråkig

 • Copywriting

 • Skrivning pressmeddelanden

 • SEO marketing

 • Google adwords

 • Graphic design

 • Data visualisation

 • Data mining

 • Interpreting analytics

 • Data presentation / visualisation

 • Business analysis

 • Analytical reasoning

Finns det några nackdelar med Soft Skills?

Trots att soft skills är värdefulla, räcker de ofta inte enbart till för att få en roll.

Vissa företag (och branscher) kommer att vilja se fler hårda färdigheter eller formella kvalifikationer för att kunna erbjuda ett jobb.

Utan tekniska lösningar (som vår ledande onlineplattform) kan soft skills vara svårare att bedöma, vilket innebär att vissa arbetsgivare inte uppskattar dess värde lika mycket som traditionella hårda färdigheter.

Undersökningar gjorda av Harvard Universitet har visat på att 85 % av framgång på jobbet kommer från att ha välutvecklade soft skills, och endast 15 % kommer från hårda tekniska färdigheter.

– Interviewarea

Hur presenterar du Soft Skills på ditt CV?

När du skriver ditt CV kan det vara en bra idé att skapa en ”färdighetssektion” längst ner.

Välj ut max 5 av dina främsta färdigheter. Det är lämpligt att kortfattat förklara varje punkt med ett relevant exempel på hur den specifika färdigheten har tillämpats i ditt arbetsliv.

Alternativt kan du besöka vår Joy at Work-sida, göra ett gratis personlighetstest och sedan ladda ner en gratis rapport som visar på dina mjuka färdigheter och arbetsstyrkor. Du kan sedan använda rapporten för att komplettera alla dina jobbansökningar.

Lär dig mer om soft skills