Resurser

Soft Skills - Vad är mjuka färdigheter?

Vad är soft skills och varför är det så viktigt?

Vad är soft skills?

Soft skills, eller mjuka färdigheter, är personliga egenskaper som påverkar hur du arbetar och interagerar med andra. De är även kända som ”mjuka kompetenser” och omfattar en rad olika förmågor, färdigheter och attribut som är kopplade till din personlighet.

Dessa färdigheter är avgörande för hur en person presterar på arbetsplatsen, utför sina uppgifter och bygger relationer med kollegor. Därför är soft skills viktiga i många yrkesroller.

Varför är soft skills viktigt?

Fler och fler arbetsgivare söker nu efter sätt att identifiera kandidaters soft skills under rekryteringsprocessen, på grund av flera faktorer. För det första har den digitala utvecklingen lett till att många arbetsuppgifter ersätts av teknik, vilket höjer kraven på mänskliga kompetenser i de roller som fortfarande kräver mänsklig arbetskraft. Dessutom är soft skills mångsidiga och användbara i en rad olika arbetsområden.

Enligt en undersökning från LinkedIn anser 92% av HR-professionella att soft skills är lika viktiga som, eller till och med viktigare än, tekniska färdigheter. Dessutom uppgav 89% av dessa att en dålig rekrytering ofta beror på bristande soft skills hos kandidaten. Detta understryker vikten av att inte bara fokusera på teknisk kompetens utan också på personliga egenskaper och förmågor.

Soft Skills vs Hard Skills

För att förstå skillnaden mellan soft skills och hard skills kan man titta på ett traditionellt CV. I ditt CV listar du vanligtvis tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning och specifika färdigheter som programmering, språkkunskaper eller laboratoriearbete. Dessa är dina hard skills, kompetenser du har förvärvat genom utbildning eller erfarenhet. Hard skills är generellt enklare att lära ut och lära sig jämfört med soft skills.

Soft skills å andra sidan är egenskaper eller färdigheter som mer handlar om din personlighet. De inkluderar saker som kommunikationsförmåga, empati och problemlösning. Dessa är inte lika direkt inlärningsbara som hard skills och är mer en del av vem du är som person.

Exempel på soft Skills

 • Flexibilitet

 • Konsekvenstänk

 • Föränderlig

 • Lyhörd

 • Konflikthantering

 • Ledarskapsförmåga

 • Empati

 • Övertalningsförmåga

 • Kritiskt tänkande

 • Efterforskande

 • Uthållighet

 • Detaljfokuserad

 • Nyfikenhet

 • Fantasi

 • Påhittig

 • Tidsplanering

 • Samarbet

 • Organisering

 • Beslutsamhet

Exempel på hard skills

 • Kodning/programmering (ruby, python, java, .php osv.)

 • Microsoft Excel

 • Adobe Creative Suite

 • Webb- och apputveckling

 • Mobile apputveckling

 • Blockchain development

 • Agile methodology

 • Waterfall methodology

 • Kanban methodology etc

 • Flerspråkig

 • Copywriting

 • Skrivning pressmeddelanden

 • SEO marketing

 • Google adwords

 • Graphic design

 • Data visualisation

 • Data mining

 • Interpreting analytics

 • Data presentation / visualisation

 • Business analysis

 • Analytical reasoning

Finns det några nackdelar med Soft Skills?

Även om soft skills är värdefulla, är de ofta inte tillräckliga i sig för att säkra en anställning. Vissa företag och branscher kräver en högre grad av hårda färdigheter eller formella kvalifikationer för att erbjuda en tjänst. Utan specifika verktyg, (som vår avancerade onlineplattform), kan det vara svårt att utvärdera soft skills. Detta gör att en del arbetsgivare inte värderar dem lika högt som de mer traditionella hårda färdigheterna.

Undersökningar gjorda av Harvard Universitet har visat på att 85 % av framgång på jobbet kommer från att ha välutvecklade soft skills, och endast 15 % kommer från hårda tekniska färdigheter.

– Interviewarea

Hur presenterar du Soft Skills på ditt CV?

När du skriver ditt CV kan det vara en bra idé att inkludera en ”färdighetssektion” längst ner. Välj ut högst fem av dina främsta färdigheter. För varje färdighet, ge en kortfattad förklaring och ett relevant exempel på hur du använt färdigheten i ditt arbetsliv.

Ett annat alternativ är att besöka vår ”Joy at Work”-sida, göra ett gratis personlighetstest och sedan ladda ner en rapport som lyfter fram dina soft skills och arbetsstyrkor. Denna rapport kan du använda för att komplettera dina jobbansökningar och ge en tydligare bild av dina personliga kompetenser.

Lär dig mer om soft skills