Mistä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat tehty?

Luotettavuus, palvelunopeus, hinta-laatusuhde ja monipuolinen palvelutarjonta. Näitä asiakkaat arvostavat henkilöstöpalveluita ostaessaan – ja näissä voimme Clevryllä ylpeästi sanoa onnistuneemme! Clevry nappasi kärkisijan Taloustutkimuksen Työelämän päättäjät 2023 –tutkimuksessa henkilöstöpalveluiden kategoriassa. Vuosittainen tutkimus kartoittaa valtakunnallisesti suomalaisten työelämän päättäjien näkemyksiä eri toimialojen palvelutoimittajien vahvuuksista ja asiakastyytyväisyyteen liittyvistä tekijöistä.

Henkilöstöpalvelut ovat luonteeltaan melko geneerisiä. Asiakasyrityksellä on tarve saada työntekijöitä, mutta ei aikaa tai riittävää asiantuntemusta oikeiden osaajien tunnistamiseen ja löytämiseen. Suomessa on valtava määrä henkilöstöpalvelualan yrityksiä, jotka tarjoavat lopulta hyvin samankaltaista palvelua. Miten alalla voi sitten erottua?

Asiakastyytyväisyyttä metsästämässä – Johtotähtenä Customer Joy

Jokainen yritys haluaa lähtökohtaisesti palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suomi on valittu kerta toisensa jälkeen maailman onnellisimmaksi maaksi, joten ehkä meille on vain sattunut harvinaisen onnellisia ja tyytyväisiä asiakkaita. Ehkä näin, mutta haluamme kuitenkin uskoa, että olemme onnistuneet tekemään jotain oikein.

Asetimme Clevryllä pari vuotta sitten asiakastyytyväisyyden, tai Customer Joyn, kuten me sitä nimitämme, yhdeksi strategian kulmakiveksi. Nyt työn tulokset alkavat näkyä.

Customer joy ei tarkoita meille niinkään hyvien NPS-tulosten tavoittelua tai asiakkaan jokaisen toiveen täyttämistä, vaan sitä, että keräämme mahdollisimman paljon laadukasta ja tuottavaa palautetta, jaamme sen kollegoiden kanssa ja laadimme konkreettiset korjausliikkeet palautteen pohjalta (tai panostamme vielä enemmän siihen, mikä menee jo hyvin!).

“Maailmassa, missä kaiken tulee tapahtua nyt ja heti, ja missä seuraava dopamiiniryöppy on vain klikkauksen päässä, on erityisen tyydyttävää huomata, että jotkut asiat vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä tehdäkseen todella vaikutuksen”, toteaa Tomas Valkama, Clevryn toinen perustaja.

“Maailmassa, missä kaiken tulee tapahtua nyt ja heti, ja missä seuraava dopamiiniryöppy on vain klikkauksen päässä, on erityisen tyydyttävää huomata, että jotkut asiat vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä tehdäkseen todella vaikutuksen.”

“Juhlimme tänä vuonna 20-vuotista taivalta, ja se tekee meistä aika vanhoja kettuja alalla, mutta alkuaikoina vuokrasimme vain itseämme ja kavereitamme työvoimaksi asiakasyrityksille. Siinä oppi arvostamaan jokaista yksityiskohtaa ja jokaista kohtaamista, kun seuraava toimeksianto oli aina edellisen onnistumisen varassa, muistelee toinen perustaja, Lucas Geisler.

Perustajien tinkimätön asenne ei ole kahdessa vuosikymmenessä muuttunut. “Toivomme, että olemme saaneet saman mentaliteetin siirrettyä jokaiseen, joka on ollut mukana meidän matkallamme.”

Mistä asiakastyytyväisyys sitten muodostuu? Hyvä asiakaskokemus koostuu kaikista yrityksen ja asiakkaan välisistä kohtaamisista, asiakastarpeen ymmärtämisestä ja läpinäkyvyydestä, mutta ennen kaikkea siitä, että asiakkaan tarve ratkaistaan nopeasti ja laadukkaasti. Sanotaan, että voit saada tuotteen tai palvelun nopeasti, laadukkaasti tai halvalla, mutta et voi saada kaikkea yhtä aikaa. Rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluita myydään tyypillisesti erilaisilla hintakertoimilla henkilön palkkatason mukaan. Hinnalla on helppo kilpailla, mutta nopeus ja laatu on henkilöstöpalvelualalla vaikeampi paketoida samaan pakettiin.

Perustajat kertovat, että Clevryllä on jo pitkään työskennelty sinnikkäästi kolmen rekrytointipalvelun pääpilarin parissa: nopeus, laatu (eli hyvä match) ja läpinäkyvyys.

“Olemme investoineet rekrytoinnin eri työtehtäviin kuten sourcing-tiimiin, mikä tehostaa prosessia ja tuo asiakkaalle tuloksia nopeammin. Huippulaatuiset soveltuvuusarvioinnit jo prosessin alkuvaiheessa, ovat osa jokaista rekrytointiprosessia työtehtävästä tai senioriteetista riippumatta. Tämä yhdistettynä kompetenssipohjaisiin haastatteluihin luo rekrytointiin tieteellisen pohjan ja nostaa asiakkaidemme rekrytoinnin hit-ratea. Viimeisenä muttei suinkaan vähäisempänä on läpinäkyvyys. Täysin läpinäkyvä prosessi mahdollistaa avoimemman keskustelun, ja antaa sekä meille että asiakkaillemme mahdollisuuden onnistua jatkossa vieläkin paremmin.”

Taloustutkimus Oy: Työelämän päättäjät TEP 2023 -tutkimus.

Taloustutkimuksen työelämän päättäjät 2023 -tutkimukseen vastasi valtakunnallisesti yhteensä 3221 eri toimialojen yrityksissä työskentelevää, päättävässä asemassa (ylin johto, keskijohto ja muut päättävät asemat) olevaa henkilöä. Clevry sai 19 yrityksen joukossa parhaan yleisarvosanan 3.40/5, ja oli ainoa toimija, joka ei saanut ainuttakaan ”erittäin huono” arviota.

Tutkimuksessa oli 11 eri kategoriaa joista Clevry sijoittui ensimmäiseksi kahdeksassa: Asiakaspalvelu, Toimialatuntemus, Palvelunopeus, Vastuullisuus, Tulavaisuuden näkymät, Markkinointiviestintä, Monipuolinen palvelutarjonta sekä Henkilöstön ammattitaito (vuokratyövoiman).

Tunnettuuden suhteen sen sijaan meillä on vielä paljon tehtävää, sillä olimme tutkimuksen 19 yrityksen joukossa kolmanneksi huonoiten tunnettu henkilöstöpalvelualan toimija.

Clevryn datavetoinen rekrytointimalli

Rekrytointi on toiminut jo vuosikymmeniä melko samalla kaavalla. Määritellään tarve (halutaan totta kai ’ hyvä tyyppi’), julkaistaan työpaikkailmoitus ja odotellaan hakijoita. Tämän jälkeen katsotaan läpi CV:t, haastatellaan lupaavimmat ehdokkaat ja tehdään palkkauspäätös enemmän tai vähemmän näiden tietojen pohjalta. Jos uusi henkilö ei menestykään toivotulla tavalla, tai osoittautuu persoonaltaan sopimattomaksi organisaatioon, ollaan taas lähtöpisteessä ja aikaa, rahaa ja resursseja on tuhlattu. Virherekrytointi tunnetusti maksaa yli 30% työntekijän vuosiansiosta, puhumattakaan muista negatiivisista vaikutuksista organisaatioon kuten heikkenevä yhteishenki ja työmoraali (mikä taas itsessään lisää vaihtuvuutta – melkoinen noidankehä siis).

Dataa on nykyään kaikkialla, mutta sen hyödyntäminen rekrytoinnissa on vielä ainakin Suomessa lapsen kengissä. Clevryn datavetoinen rekrytointiprosessi perustuu kompetenssipohjaiseen rekrytointiin – työtehtävän ja yrityskulttuurin mukaisten osaamisvaatimusten arviointiin parhailla tieteellisillä menetelmillä. Rekrytointiprosessimme keskiössä ovat organisaatiopsykologiemme tutkimustyön pohjalta syntyneet, työmenestyksen kannalta keskeisiä kompetensseja mittaavat osaamisprofiilit.

Suomessa dataa hyödynnetään kyllä esimerkiksi rekrytointimarkkinoinnissa ja hakijakokemuksen parantamisessa, mutta psykometriikan ja työsuoritusdatan implementointi osaksi rekrytointiprosessia on kokemuksemme mukaan suuressa osassa suomalaisia yrityksiä vielä vieras ajatus.

Erikoistumisesta tehokkuutta

Toinen merkittävä haaste, jonka rekrytoivat organisaatiot tänä päivänä kohtaavat, on hakijapula. Kaukana ovat ajat, jolloin riitti, että avaa työpaikkailmoituksen eri kanaviin ja odottelee hakijoita. Toki tiettyihin rooleihin edelleen hakijoita hyvin riittää, mutta usein pelkkä työpaikkailmoitus ei riitä houkuttelemaan parhaita osaajia. Tyypillinen tilanne, jossa asiakasyritys tarvitsee rekrytointikumppania onkin, että omat haut eivät tuota tulosta, kun oikeanlaisia hakijoita ei tavoiteta riittävän tehokkaasti.

Suorahaku ei ole enää menetelmä vain ylemmän johdon rekrytoinnissa, vaan siitä on tullut arkipäivää monien tehtävien kohdalla. Perinteinen hakuilmoittelu tavoittaa vain murto-osan potentiaalisista työnhakijoista, mutta passiivisten hakijoiden kartoittamiselle ja kontaktoinnille ei useinkaan organisaatioissa riitä resursseja.

Clevryllä toteutamme rekrytointitoimeksiannot aina niin sanotulla hybridimallilla, joka yhdistää hakuilmoittelun sekä passiivisten työnhakijoiden aktiivisen kontaktoinnin. Olemme huomanneet, että paras tehokkuus rekrytoinnissa saavutetaan, kun kaikki keskeiset toiminnot eriytetään omiksi, tiivistä yhteistyötä tekeviksi yksiköiksi. Clevryllä hakijoiden kontaktoinnista vastaa Talent sourcing -tiimi. Tiimi kartoittaa passiivisia työnhakijoita omista verkostoistamme sekä muista työkalupakkiin kuuluvista verkostoista, kontaktoi potentiaalisimpia henkilöitä ja kartoittaa kiinnostuksen roolia kohtaan ennen rekrytoijan haastattelua.

Vuonna 2023 kaikista asiakkaidemme avoimiin työtehtäviin valituista hakijoista noin 40% löytyi sourcaamisen ja suorakontaktoinnin kautta.

Läpinäkyvä rekrytointiprosessi

Asiakkaana haluat ymmärtää mistä maksat. Tulosraporttimme tarjoaa asiakkaalle läpinäkyvän ja selkeän yleiskuvan rekrytointiprosessista sisältäen kaikki aktiviteetit, joita teemme oikean osaajan löytämiseksi. Korkean kysynnän ja alhaisen tarjonnan rooleihin meidän tarvitsee tyypillisesti tavoittaa noin 40 passiivista työnhakijaa yhtä palkkauspäätöstä varten.

”Clevryn kanssa yhteistyö on ollut todella sujuvaa ja hakuihin on löytynyt hyvin profiloituja kandeja. Nopeus ja tehokkuus ovat Clevryn vahvuuksia ja prosessiin kuuluvat henkilöarvioinnit tuovat lisäarvoa, varsinkin haastattelutilanteeseen.”

Tomi Dahl – R&D Manager – Rosendahl Nextrom

Työnhakijatyytyväisyys on meille myös sydämen asia. Rekrytointikumppani on aina ensimmäinen kontakti työnhakijoille ja edustaa asiakasyritystä työnhakijoille. Haluamme tarjota jokaiselle hakijalle parhaan mahdollisen kokemuksen, ja kandidaatti-NPS 70 kertoo, että olemme oikeilla jäljillä.

Uniikki asiakasportaali

Jos rekrytoinnin valintamenetelmät ovat jääneet monilta osin junnaamaan menneeseen, on itse prosessissa ja asiakaskommunikaatiossa myös parantamisen varaa. Tähän haasteeseen vastasimme rakentamalla Clevry-alustalle rekrytoivan esihenkilön portaalin. Asiakkaamme saavat pääsyyn omaan rekrytointiportaaliinsa, jonka kautta rekrytointiprosessia on helppo hallita. Portaali tarjoaa visuaalisen näkymän hakijoiden CV –tietoihin, arviointituloksiin ja koviin sekä pehmeisiin taitoihin, mikä tekee ehdokasprofiilien vertailusta helppoa ja nopeaa.

Tehokas kommunikaatio on yksi onnistuneen rekrytoinnin kulmakivistä, ja tähän sähköposti ei ole välttämättä paras mahdollinen työkalu. Portaalin kautta pidät yhteyttä rekrytoijaan, jätät palautetta ja sovit haastatteluajat kärkiehdokkaiden kanssa. Näin kaikki kommunikaatio pysyy yhdessä paikassa, josta tietoja voi helposti jakaa myös kollegoiden kanssa.

Jos asiakastyytyväisyys pitäisi tiivistää yhteen sanaan, on vastaus helppo, “Ihmiset”, toteaa perustajakaksikko yhdessä tuumin. Niin asiakkailla työskentelevät vuokratyökonsulttimme kuin Clevryn sisäiset työntekijät, eli Clever Rebelit, he ovat kaiken ytimessä ja me perustajat olemme vain osa kuviota. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä, meistä tuntuu, että kaikki on niin kuin pitääkin – ja se tekee meidät todella onnelliseksi.

Lopuksi

Matka on ollut pitkä ja työ rekrytointialan kehittämiseksi on vasta alussa. Jokainen teknologiaratkaisujen parissa työskennellyt tietää, että matkaan mahtuu aina mutkia, mutta tiellä olemme pysyneet ja suunta on kristallinkirkas. Jatkamme työtä nöyrin ja kunnianhimoisin mielin. Suuri kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksesta!

P.S. Mikäli haluat liittyä Suomen tyytyväisimpien asiakkaiden joukkoon, olethan yhteydessä:)

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?