Psychometrische rapporten

Persoonlijk feedbackrapport

Kandidaat-vriendelijk rapport met waardevolle adviezen voor zelfontwikkeling

Voorbeeldrapport downloaden

Een kandidaat-centrisch rapport dat uitgebreid inzicht geeft in de belangrijkste bevindingen van hun persoonlijkheidsprofiel.

Persoonlijke feedback is een nuttig instrument voor het overwegen van persoonlijke ontwikkelingsgebieden en toekomstige loopbaankeuzes en kan aan personen worden gegeven als onderdeel van een ontwikkelingsplan of na het invullen van een vragenlijst in een aanwervingscontext.

Feedback is waardevol voor de individuen en organisaties die feedback geven aan individuen, zelfs wanneer zij niet succesvol zijn geweest in een functie, bekijken het bedrijf positiever.

Hoe ziet het eruit?

Het Persoonlijke Feedbackrapport is aantrekkelijk, met gebruik van kleuren en een reeks manieren om informatie weer te geven. Het is gemakkelijk te begrijpen en zo ontworpen dat geen voorafgaande kennis van psychometrie of persoonlijkheidsbeoordeling vereist is.

Om verwarring bij de interpretatie te voorkomen, worden in het verslag geen cijfers gegeven, maar duidelijke en gedetailleerde beschrijvingen van de antwoorden in de context van tendensen en voorkeuren op het werk.

Wat staat er in het persoonlijke feedbackrapport?

Alle Clevry rapporten hebben een pagina die ervoor zorgt dat gebruikers de achtergrond en het doel van het rapport volledig begrijpen, hoe ze de gepresenteerde resultaten correct kunnen interpreteren, de voorwaarden voor het gebruik van het rapport en waar verdere informatie over de kandidaat kan worden gevonden.

Personal feedback report - your personality

Uw persoonlijkheid

Geeft een gedetailleerde beschrijving van iemands persoonlijkheid op basis van alle schalen in de vragenlijst.

Uw ontwikkeling

Beschrijft maximaal 5 sleutelgebieden waarop men zich zou kunnen richten bij het overwegen van persoonlijke ontwikkeling

Personal feedback report - your development
Personal feedback report - your career

Uw loopbaankeuzes

Geeft aan welke loopbaankeuzes goed passen bij ontvangers of minder goed passen bij iemands voorkeuren en persoonlijkheid op het werk

Uw werkstijl aanpassen

Hints en tips over belangrijke gebieden waarop de persoon baat kan hebben bij het aanpassen van zijn werkstijl

Personal feedback report - work styles
Personal feedback report - your reflections

Uw overwegingen

Biedt ontvangers de ruimte om gedachten over belangrijke sterke punten en prioriteiten voor persoonlijke ontwikkeling vast te leggen