Psykometriska rapporter

Personlig feedback-rapporten

Kandidatvänlig rapport som innehåller värdefulla råd för självutveckling.

Ladda ner exempelrapport

En kandidatcentrerad rapport som ger en omfattande inblick i viktiga resultat från deras personlighetsprofil.

Personlig feedback är ett användbart verktyg för att se över personliga utvecklingsområden och framtida karriärval. Kan ges till individer som en del av en utvecklingsplan, eller efter att en kandidat har fyllt i ett frågeformulär i rekryteringssammanhang.

Feedback är värdefullt för individen och de organisationer som ger feedback till individer, även om det inte har varit en klockren matchning, uppfattas företaget mer positivt.

Hur rapporten ser ut

Den personliga feedbackrapporten är tilltalande och använder olika sätt att visa information, exempelvis olika färger. Den är lätt att förstå och utformad så att det inte krävs någon tidigare erfarenhet inom psykometri eller personlighetsbedömning.

För att underlätta detta utelämnas numerisk poängsättning i rapporten för att undvika förvirring vid tolkningen, i stället ges tydliga och detaljerade beskrivningar av vad svaren tyder på i samband med tendenser och preferenser på jobbet.

Vad innehåller rapporten om personlig feedback?

Alla Clevry-rapporter har en sida som är avsedd att säkerställa att användarna förstår bakgrunden och syftet med rapporten, hur man korrekt tolkar de resultat som presenteras, villkoren för att använda rapporten och var man kan hitta ytterligare information om kandidaten.

Personal feedback report - your personality

Din personlighet

Ger en detaljerad beskrivning av individens personlighet utifrån alla skalor som ingår i frågeformuläret.

Din utveckling

Beskriv upp till 5 nyckelområden som skulle vara bra att fokusera på när du funderar på personlig utveckling.

Personal feedback report - your development
Personal feedback report - your career

Dina karriärval

Indikerar vilka karriärval som är väl lämpade för mottagaren, eller mindre lämpade utifrån individens preferenser och arbetspersonlighet.

Anpassa din arbetsstil

Tips och råd om viktiga områden där individen kan dra nytta av att anpassa sin arbetsstil.

Personal feedback report - work styles
Personal feedback report - your reflections

Dina reflektioner

Ger mottagaren /mottagarna utrymme för att fånga upp tankar om viktiga styrkor och prioriteringar för personlig utveckling.