Persoonallisuusraportit

Henkilökohtainen palauteraportti

Tarjoa palautetta kaikille hakijoille. Vahvista työnantajamielikuvaa.

Lataa malliraportti

Henkilökohtainen palauteraportti on kandidaatille rakennettu, lisäarvoa tuova raportti, joka antaa kattavan kuvan henkilön persoonallisuusprofiilista. Raportti voidaan automatisoida henkilöille osana rekrytointi- tai kehittämisprosessia.

Vahvista positiivista työnantajamielikuvaa tarjoamalla laadukasta palautetta kaikille hakiijoille.

Palauteraportti

Henkilökohtainen palauteraportti on visuaalisesti houkutteleva ja esittää tiedot helppotajuisessa muodossa. Se on suunniteltu niin, ettei psykometriikan tuntemusta tarvita.

Numeerisen pisteytyksen sijaan, raportti tarjoaa selkeän ja yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten vastaajan tulokset näkyvät työelämän mieltymyksinä ja tyyleinä.

Mitä palauteraportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Sinun persoonallisuutesi

Tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen henkilön työpersoonallisuudesta persoonallisuusarvioinnin tulosten pohjalta.

Sinun kehityksesi

Kuvaa enintään viittä avainaluetta, joihin olisi hyvä keskittyä henkilökohtaisessa kehityksessä.

Sinun uravalintasi

Raportti osoittaa, mitkä uravaihtoehdot sopivat hyvin henkilölle ja mitkä taas vähemmän yksilön mieltymysten ja työpersoonallisuuden perusteella.

Työskentelytyylin mukauttaminen

Neuvoja ja vinkkejä avainalueista, joilla yksilö voi hyötyä työskentelytyylinsä mukauttamisesta.

Itsetutkiskelu

Raportti tarjoaa vastaajille tilaa kirjata ajatuksia tärkeimmistä vahvuuksista ja henkilökohtaisen kehittymisen painopisteistä.