5 belangrijke Soft Skills gevraagd door werkgevers

Wat zijn zachte vaardigheden? En waarom willen werkgevers ze hebben?

Zachte vaardigheden worden doorgaans omschreven als vaardigheden of kwaliteiten die ook kunnen worden geclassificeerd als een persoonlijkheidskenmerk of gewoonte, en worden soms overdraagbare vaardigheden genoemd. Zachte vaardigheden geven vorm aan hoe je zelfstandig en met anderen werkt, en aan je benadering van leven en werk.

Hoewel zachte vaardigheden moeilijker te leren zijn dan technische vaardigheden, kunnen ze mettertijd worden ontwikkeld en verbeterd door een combinatie van dingen:

  • Oefenen

  • Zelfreflectie

  • Online opleiding

  • Anderen observeren

Zachte vaardigheden gevraagd door werkgevers

5 zachte vaardigheden gezocht door werkgevers:

1) Creativiteit

Volgens een recente studie van Linkedin Learning is creativiteit de meest gevraagde soft skill ter wereld. Bovendien wijzen macro-economische trends erop dat creativiteit in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden.

Naarmate AI een groter deel van ons leven blijft uitmaken, worden procesgerichte taken die kunnen worden geautomatiseerd, al geautomatiseerd of zullen ze binnenkort worden geautomatiseerd. Daarom zijn bedrijven nu meer ge√Įnteresseerd in het vinden van mensen die taken creatief kunnen benaderen en nieuwe, betere oplossingen voor problemen kunnen ontwikkelen.

2) Overtuiging

Nu, dit betekent niet dat je mensen onethisch dwingt om in je idee√ęn of producten te investeren! Overtuiging gaat over invloed, niet over manipulatie. Volgens de psycholoog Robert Cialdini is overtuigen eenvoudigweg mensen vragen in jouw richting te gaan, door ze uit te leggen of echte redenen aan te bieden die in hun voordeel zijn om te aanvaarden.

Organisaties waarderen mensen die het waarom kunnen uitleggen. Bij conflicterende eisen inzake tijd kan het effectief verdedigen van uw mening cruciaal zijn voor het bereiken van overeenkomsten waar alle partijen tevreden over zijn. Oefenen in het overbrengen van idee√ęn en het overtuigen van anderen in uw richting kan ook helpen uw reputatie als effectief leider op te bouwen.

3) Samenwerking

Samenwerking houdt in dat effectief met anderen wordt samengewerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Succesvolle samenwerking houdt in dat beide partijen duidelijk communiceren, actief naar elkaar luisteren, elkaars sterke punten erkennen, verantwoordelijkheid nemen voor fouten en elkaars diversiteit respecteren.

Goed functionerende teams bereiken doorgaans meer dan een individu alleen Рen werkgevers weten dat. Organisaties zijn nu actief op zoek naar mensen met een coöperatieve geest die effectief kunnen functioneren als onderdeel van een team en bereid zijn een evenwicht te vinden tussen persoonlijke prestaties en groepsdoelstellingen.

5) Aanpassingsvermogen

In een voortdurend veranderende wereld is het nog nooit zo belangrijk geweest om je aan te passen en te gedijen onder nieuwe omstandigheden. Aanpassingsvermogen toont het vermogen en de bereidheid om nieuwe taken en nieuwe uitdagingen rustig en met een positieve instelling aan te gaan.

Mensen kunnen onder druk verstarren in hun reacties en reageren op uitdagingen op een manier die hun gewoonte is, maar die misschien niet langer effectief is. Organisaties zijn dus op zoek naar werknemers die bereid zijn te helpen waar nodig, extra verantwoordelijkheden op zich te nemen en zich snel kunnen aanpassen wanneer plannen veranderen.

5) Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is het vermogen om je eigen emoties en die van anderen in te schatten en te beheersen, en zinvolle professionele relaties op te bouwen. Uit de zich snel ontwikkelende literatuur blijkt dat een hoge emotionele intelligentie op de werkplek rechtstreeks verband houdt met een betere werktevredenheid, betere werkprestaties, stressbeheersing en leiderschapscapaciteiten.

Het is dan ook geen verrassing dat deze zachte vaardigheid het afgelopen jaar een hoge vlucht heeft genomen op het verlanglijstje van werkgevers: 75% van de aanwervingsmanagers zegt EQ hoger te waarderen dan IQ. Met de huidige focus op bedrijfscultuur en teamwerk is emotionele intelligentie een cruciaal onderdeel voor het opbouwen van goed presterende teams.

Als u meer wilt weten over het beoordelen van zachte vaardigheden bij uw kandidaten of het verder ontwikkelen van zachte vaardigheden, doe dan ons gratis Joy at Work assessment en ontdek uw sterke punten op het werk.

Doe onze Joy at Work Test - Clevry

Bronnen:

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?