Psychometrische rapporten

Leiderschapsrapport

Uw toekomstige bedrijfsleiders vinden, beoordelen, aannemen en ontwikkelen

Voorbeeldrapport downloaden

Het Clevry Leadership Report geeft een waardevol inzicht in het leiderschapspotentieel van een individu, door aan te geven wat de werkstijlen, sterke punten en voorkeuren zijn met betrekking tot leiderschapsrollen.

Afgeleid van jarenlange ervaring en onderzoek is dit model ontworpen om persoonlijkheidskenmerken te helpen identificeren die typisch geassocieerd worden met succesvol leiderschap, en hoe deze de leiderschapsstijl kunnen bepalen die het individu waarschijnlijk zal aannemen.

Het Leiderschapsrapport wordt voornamelijk gebruikt door lijnmanagers, HR-collega’s en coaches, en wordt geleverd via ons online beoordelingsplatform.

Verslagmodel leiderschap

Het Leadership Report is gebaseerd op het Clevry Leadership Model, waarbij het leiderschapspotentieel wordt weergegeven aan de hand van 12 attributen die vallen onder 4 kerngebieden:

Leadership report - model

Wat staat er in het Leadership Report?

Alle Clevry rapporten hebben een pagina die ervoor zorgt dat gebruikers de achtergrond en het doel van het rapport volledig begrijpen, hoe ze de gepresenteerde resultaten correct kunnen interpreteren, de voorwaarden voor het gebruik van het rapport en waar verdere informatie over de kandidaat kan worden gevonden.

Hoe ziet het eruit?

Elke pagina van het Leadership Report onderzoekt het vermogen van een individu om succesvol te zijn in leiderschap.

De score van de ontvangers wordt gegeven, samen met een kort overzicht van hoe de leiderschapsattribuut er op de werkplek uit zou zien, en behandelt waar bepaalde eigenschappen kunnen fungeren als een sterk punt of een potentieel punt van zorg wanneer men anderen moet leiden en de organisatie vooruit moet stuwen.

Op basis van de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst en de neigingen op de werkplek kunt u dan zien of een potenti√ęle leider in staat is te slagen in een leidinggevende functie.

Leadership report - model summary

Samenvatting leiderschap

De eerste pagina van het Leiderschapsrapport toont het leiderschapspotentieel van een individu.

Zo kunt u de gebieden van hun persoonlijkheid zien die het meeste potentieel hebben wat betreft het bezitten van eigenschappen en kwaliteiten die geassocieerd worden met succesvol leiderschap.

Het leiderschapsrapport is een waardevol instrument bij het werven voor hoge functies.

Mensen leiden

Covers:
Samenwerken met anderen, verbinden en netwerken, anderen ondersteunen.

Biedt inzicht in iemands neigingen en voorkeuren met betrekking tot het werken met anderen; inclusief het contact met collega's en het managen van directe rapporten

Leadership report - leading people
Leadership report - tasks

Leidende taken

Covers:
Besluitvorming en ambigu√Įteit, prestatie, ethische houding.

Kijkt naar hoe de persoon taken en beslissingen benadert.
Dit heeft betrekking op zijn waarden, zijn drive en zijn prioriteiten in termen van de projecten die hij leidt.

Jezelf leiden

Covers:
Impact, vertrouwen en zelfvertrouwen, omgaan met druk.

Onderzoekt hoe het individu kan omgaan met de emotionele eisen die gepaard gaan met het dragen van leiderschapsverantwoordelijkheden en het uitoefenen van invloed op anderen.