Persoonallisuusraportit

Johtamisraportti

Tunnista tulevaisuuden johtajat.

Lataa malliraportti

Clevryn johtamisraportti tarjoaa arvokasta tietoa henkilön johtamispotentiaalista, työskentelytyylistä ja mieltymyksistä johtotehtävissä.

Vuosikymmenten kokemukseen ja tieteelliseen tutkimustietoon perustuva johtamismallimme on suunniteltu tunnistamaan persoonallisuuden piirteet, jotka tyypillisesti liittyvät onnistuneeseen johtajuuteen.

Johtamisraportti on tehokas työkalu HR-ammattilaisten, esihenkilöiden, suorahakukonsulttien ja coachien käyttöön rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tueksi.

Johtajuusmalli

Clevryn johtajuusmalli perustuu tutkimustyöhön ja vuosien kokemukseen kaikilla organisaatiotasoilla toimivien johtajien auttamisesta kehittämään taitojaan. Mallissa keskitytään kahteentoista johtamisen näkökohtaan neljällä eri osa-alueella

Mitä johtamisraportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Johtamisraportti

Johtamisraportin jokaisella sivulla tarkastellaan henkilön kykyä menestyä johtajana eri näkökulmista.

Sivu käsittää vastaajan pisteet, sekä lyhyen kuvauksen siitä, miltä johtamisominaisuus näyttäisi työpaikalla.

Tämä antaa arvokasta tietoa mahdollisen johtajan kyvystä menestyä johtotehtävässä hänen persoonallisuuskyselynsä tulosten ja työssä luontaisten taipumusten taipumustensa perusteella.

Yleiskatsaus

Johtamisraportin ensimmäinen sivu näyttää yhteenvedon henkilön johtamispotentiaaliin.

Yleiskatsus kertoo millä persoonallisuuden osa-alueilla on eniten potentiaalia menestyksekkääseen johtajuuteen liittyvien piirteiden ja ominaisuuksien suhteen.

Ihmisten johtaminen

Kattaa seuraavat:
Työskentely muiden kanssa, suhteiden luominen ja verkostoituminen, sekä muiden tukeminen.

Tarjoaa näkymyksiä ja oivalluksia henkilön taipumuksista ja mieltymyksistä suhteessa kollegoihin ja suorien alaisten johtamiseen.

Tehtävien johtaminen

Kattaa seuraavat:
Päätöksenteko ja haastavat tilanteet, saavutukset, sekä eettisyys.

Tarkastelee miten henkilö todennäköisesti lähestyy tehtäviä ja päätöksiä. Liityy läheisesti henkilön arvoihin, motivaatioon ja priorisointiin hänen johtamissaan hankkeissa.

Itsensä johtaminen

Kattaa seuraavat:
Paineensietokyky, vaikuttaminen, sekä itsevarmuus ja itseluottamus.

Tarkastelee miten henkilö selviytyisi johtotehtävän mukanaan tuomista emotionaalisista vaatimuksista.