Hoe zachte vaardigheden bij werknemers identificeren

Wat zijn Soft Skills?

Zachte vaardigheden, ook bekend als overdraagbare of inzetbare vaardigheden, zijn de vaardigheden die we gebruiken om met andere mensen en onze omgeving om te gaan. Het zijn de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden die de prestaties van werknemers op het werk be√Įnvloeden; ze helpen bepalen hoe werknemers communiceren en relaties opbouwen met collega’s, omgaan met veranderingen en conflicten of problemen oplossen.

Het mooie van zachte vaardigheden is dat ze overdraagbaar zijn in verschillende functies en bedrijfstakken. Terwijl harde vaardigheden meer betrekking hebben op technische kennis (bv. knowhow), gaan zachte vaardigheden meer over persoonlijke attitudes en gedrag (bv. de manier waarop je iets zou doen of reageren).

Bekijk onze
Wat zijn Soft Skills?
voor meer informatie over zachte vaardigheden.

Hoe komen Soft Skills ten goede aan werkgevers?

Het aannemen van de juiste kandidaten kan een enorme impact hebben op het succes van een bedrijf.

Uit een rapport van LinkedIn blijkt dat 89% van de bedrijven verklaart dat niet-succesvolle nieuwe aanwervingen vaak de nodige zachte vaardigheden missen om te slagen in de functie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat eerdere werkervaring, een gebruikelijke vereiste bij aanwerving, niet altijd een goede indicatie is voor toekomstige prestaties in een nieuwe functie. Dit kan het gevolg zijn van de verschillen in verantwoordelijkheden tussen twee functies met dezelfde functietitel.

Zachte vaardigheden zijn van vitaal belang omdat zij overdraagbaar zijn in alle functies en verantwoordelijkheden en kunnen helpen:

 • Aangeven of iemand goed bij het bedrijf past
 • Professionele groei en loopbaanontwikkeling vergemakkelijken
 • Een effectief en co√∂peratief personeelsbestand helpen opbouwen
 • Productiviteit en innovatie stimuleren
 • Zijn essentieel voor leiders die anderen aansturen en motiveren

Hoe Soft Skills bij kandidaten/werknemers beoordelen

Sollicitatieformulieren

 • Moedig kandidaten aan om in hun sollicitatie voorbeelden te geven door de gewenste zachte vaardigheden in de functiebeschrijving op te nemen.
 • Noteer buitenschoolse activiteiten, bv. sportlidmaatschap, waaruit samenwerking en sociale vaardigheden kunnen blijken.

 

Interviews

 • Stel open en niet-leidende gedragsvragen om kandidaten aan te moedigen na te denken over hoe zij eerder in bepaalde situaties hebben gehandeld. Probleemoplossende vragen zoals vertel me eens wanneer u een probleem op het werk hebt opgelost, zijn veel voorkomende gedragsvragen.
 • Let op het gedrag van de kandidaten tijdens het gesprek; communicatie, lichaamstaal, oogcontact en of ze u onderbreken, zijn veel voorkomende aanwijzingen. Vertrouw niet op uw eigen subjectieve indrukken van een kandidaat. Gestructureerde interviews met gestandaardiseerde vragen kunnen de vooringenomenheid van de interviewer minimaliseren.
 • Wees u bewust van factoren die de prestaties van een kandidaat kunnen be√Įnvloeden, zoals angst of een handicap. Neurodiverse kandidaten kunnen bijvoorbeeld oogcontact vermijden of moeite hebben met concentratie en communicatie.

 

Psychometrische beoordelingen

 • Gebruik psychometrische beoordelingen zoals vaardigheidstests en persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze kunnen interviews aanvullen door werkgevers te helpen eigenschappen op te sporen die moeilijker te observeren zijn tijdens interviews.
 • Persoonlijkheidsvragenlijsten kunnen u helpen de werk-, probleemoplossings-, interpersoonlijke en stressmanagementstijlen van kandidaten en werknemers te identificeren. Vermogenstests kunnen worden gebruikt om vaardigheden als communicatie, redeneren en aandacht voor details te meten.

 

Bekijk de resultaten van onze psychometrische beoordelingen door hieronder voorbeeldrapporten te downloaden.

 

 

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?