Het meten van zachte vaardigheden

Bekijk de resultaten van onze psychometrische beoordelingen door hieronder voorbeeldrapporten te downloaden.

Zachte vaardigheden zijn alle vaardigheden of kwaliteiten die als een persoonlijkheidskenmerk of eigenschap kunnen worden geclassificeerd. Deze individuele vaardigheden en gedragingen zoals creativiteit, empathie, kritisch denken en interpersoonlijke vaardigheden geven vorm aan de manier waarop wij werken, handelen en met anderen omgaan. Het belang van zachte vaardigheden is de laatste jaren sterk toegenomen door de technologische ontwikkeling.

Het meten van zachte vaardigheden - hoe zachte vaardigheden te meten

Zachte vaardigheden zijn veel belangrijker voor toekomstige arbeidsprestaties dan harde vaardigheden. Zachte vaardigheden spelen een belangrijke rol in de manier waarop iemand werkgerelateerde taken benadert, relaties opbouwt en communiceert met collega’s en andere belanghebbenden. Daarom is het van vitaal belang ze nauwkeurig te kunnen beoordelen.

Het gebruik van een geformaliseerde en psychometrisch valide methode voor het beoordelen van zachte vaardigheden is de meest effectieve manier om uw kandidaten te beoordelen op zachte vaardigheden.

Wist je dat?

Volgens een recentestudie van Deloitte zullen banen met veel zachte vaardigheden 2,5x sneller groeien dan andere banen, en in 2030 zullen banen met zachte vaardigheden 63% van alle banen uitmaken.

Het probleem van de vaardighedenkloof

Volgens een rapport over verschillende soorten vaardigheden op de arbeidsmarkt is een groot deel van de vacatures gewijd aan de beschrijving van zachte vaardigheden en wordt daar veel waarde aan gehecht.

Dit zijn echter vaak vaardigheden waarvoor kandidaten geen aanvullende opleiding of ondersteuning krijgen zodra zij in een functie zijn geplaatst.

Dit resulteert in wat wijde “askills gap”noemen: vaardigheden worden te veel benadrukt in het aanwervingsproces, maar te weinig aangeboden (of niet nauwkeurig ge√Įdentificeerd) in de talentenpool.

 

Doe onze Joy at Work Test - Clevry

De harde vraag naar zachte vaardigheden

Er bestaat een kloof tussen de vraag van het bedrijfsleven naar zachte vaardigheden en de aanwezigheid daarvan op de arbeidsmarkt.

Volgens onderzoekvan LinkedIn zegt 92%van de talentprofessionals en aanwervingsmanagers dat zachte vaardigheden even belangrijk of belangrijker zijn bij aanwerving dan harde vaardigheden. 89% zegt dat slechte aanwervingen meestal de juiste zachte vaardigheden missen.

Het onderzoek wijst er duidelijk op dat, hoewel aanwervingsmanagers altijd bepaalde eisen stellen aan harde vaardigheden en werkervaring, zachte vaardigheden de belangrijkste drijfveren zijn voor succes. De uitdaging is hoe deze nauwkeurig te meten en te identificeren bij kandidaten.

Wist je dat?

Aangetoond is dat zachte vaardigheden de werkprestaties aanzienlijk voorspellen en verband houden met een toename van zowel de prestaties van de werknemers als de inkomsten van het bedrijf?

Waarom zachte vaardigheden belangrijk zijn?

Zachte vaardigheden zijn persoonlijkheidskenmerken die vorm geven aan de manier waarop we werken, handelen en omgaan met anderen. Deze vaardigheden vertegenwoordigen een reeks verschillende vaardigheden en eigenschappen die vaak nodig zijn om in een bepaalde functie succesvol te zijn.

Zachte vaardigheden worden steeds belangrijker op de werkplek. De reden hiervoor is dat zij zeer overdraagbaar zijn en kunnen worden toegepast op talrijke situaties in een aantal verschillende functies. Aangezien de samenleving digitaal blijft groeien, zullen zachte vaardigheden op de werkplek steeds belangrijker worden.

Door zachte vaardigheden te meten krijgen we een resultaat dat aantoont hoe de persoon in een specifieke rol zal presteren. Belangrijke inzichten over hoe iemand met collega’s omgaat, werkgerelateerde taken uitvoert, communiceert en relaties opbouwt, zijn niet altijd gemakkelijk te ontdekken tijdens een sollicitatiegesprek of door een CV te bekijken. Het is in feite cruciaal voor het vinden van de perfecte match…

Werkprestaties voorspellen

Uit een studie bleek dat het verwerven van zachte vaardigheden door middel van opleiding een significante voorspeller is van de arbeidsprestaties, met een groot en blijvend effect.

Persoonlijkheid telt

Uit een onderzoek naar persoonlijkheidsdimensies en werkprestaties bleek dat “emotionele stabiliteit, extraversie, openheid voor ervaringen en consci√ęntieusheid verband hielden met taakprestaties en creativiteit.

Rolverschillen

Uit een meta-analyse bleek dat de specifieke zachte vaardigheden die de arbeidsprestaties voorspellen, verschillen per sector en functie.

Soft skills meten - hoe beoordeel je soft skills?

Wat kunnen we meten?

Bij Clevry combineren we gegevens, technologie en psychologie om de soft skills van soft skills van kandidaten te beoordelen om alleen de meest geschikte kandidaten te vinden die naadloos in uw organisatie passen.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheidsgerelateerde zachte vaardigheden houden verband met prestaties omdat zij bepalen hoe wijhet werk doen. Harde vaardigheden bepalen alleen of we kunnen voldoen aan de functionele of technische basiseisen van de baan.

Mentale vuurkracht

Mensen met een hoog algemeen vermogen worden geacht een gezond verstand te hebben. Zij gebruiken deze zachte vaardigheid om te beslissen wat de beste manier is om het werk te doen.

Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie meet hoe vaardig we zijn in het begrijpen en beheersen van onze emoties en die van de mensen om ons heen.

Waarden en drijfveren

Wij presteren goed wanneer onze waarden en motivaties overeenstemmen met de beloningen, uitdagingen en doelstellingen van de baan. Deze zachte vaardigheden bepalen of we het werk willen doen.

 

 

Bekijk de resultaten van onze psychometrische beoordelingen door hieronder voorbeeldrapporten te downloaden.

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?