18 vragen om aan een aanbieder van psychometrische tests te stellen

cognitieve capaciteitstests. Ongeacht waar je ze voor gebruikt wil iedereen hetzelfde; een veilige, makkelijk te gebruiken beoordeling die meet wat hij beweert te meten.

Maar als u bezig bent met het invoeren van assessments, weet u dan welke vragen u aan de aanbieder van psychometrische tests moet stellen?

Vragen die u aan een aanbieder van psychometrische tests moet stellen

Hoewel uw specifieke behoeften kunnen veranderen naargelang u assessments wilt gebruiken voor aanwerving of ontwikkeling, hebt u misschien een voorkeur voor traditionele boven spelgebaseerde assessments, of staat de ervaring van de kandidaat boven de kosteneffectiviteit. Al deze factoren zijn van invloed op de aanbieder die u uiteindelijk kiest.

Maar stel je dit voor; je hebt een handvol aanbieders gevonden die bieden wat je zoekt en je hebt degene die echt niet geschikt zijn uitgesloten. Maar wat vraag je vervolgens? Wat zijn de beste manieren om erachter te komen of deze aanbieder te vertrouwen is?

Allereerst is het belangrijk dat u de beoordelingen zelf, en de resultaten ervan, kunt vertrouwen.

Betrouwbaarheid en accreditatie

1. Bent u of zijn uw beoordelingen geaccrediteerd door de BPS of een vergelijkbare instantie?

2. Welk bewijs kunt u leveren voor de geldigheid van uw beoordelingen?

Komt de inhoud van de beoordeling overeen met de inhoud of de vereisten van de baan? Meet de beoordeling wat het moet meten? Is de beoordeling voorspellend? Komen de resultaten overeen met gevestigde persoonlijkheidsmetingen?

3. Hoe worden uw beoordelingen beoordeeld?

Heeft de test een voldoende grote, recente, geschikte normgroep?

4. Welk bewijs kunt u leveren voor de betrouwbaarheid van uw beoordelingen?

Kunt u de interne consistentie van uw schaalitems aantonen? Zijn de resultaten betrouwbaar over verschillende beoordelingssessies heen?

5. Hoe worden uw beoordelingen ontwikkeld? Wat is de achterliggende gedachte?

6. Meten uw beoordelingen een karaktertrek of een type persoonlijkheid? Wat is de redenering hierachter?

Typegebaseerde persoonlijkheidsmodellen zijn vaak niet geschikt voor werving en selectie omdat er binnen één type te veel variatie kan zijn.

Gegevensbeveiliging

Vervolgens moet u nagaan of het platform veilig is. Aanbieders hebben niet alleen te maken met informatie over uw bedrijf, maar ook met de persoonlijke gegevens van kandidaten, dus het is belangrijk dat zij zich houden aan een strikt beleid inzake gegevensbescherming.

1. Hoe toon je GDPR-compliance?

2. Houdt u zich aan hogere niveaus van gegevensbeveiliging?

3. Hoe garandeert u de anonimiteit van de gegevens van de RESPONDENTEN?

Ervaring & Praktijk

En tot slot, is het platform gebruiksvriendelijk genoeg voor u, uw recruiters, HR-team of wie het systeem ook gaat gebruiken? Een systeem dat gestroomlijnd en gemakkelijk op te pakken is, bespaart u enorm veel administratieve uren. Dit gaat hand in hand met de ervaring van de kandidaat. Een platform dat hen op hun gemak stelt en de beoordelingen zo aangenaam mogelijk maakt, zet uw bedrijf al vroeg in het wervingsproces in een positief daglicht.

1. Zijn de beoordelingen en het platform toegankelijk voor mensen met een handicap en neurodiverse aandoeningen? Kunnen beoordelingen redelijkerwijs worden aangepast?

2. Op welke manieren kunt u ervoor zorgen dat de kandidaat een aantrekkelijke ervaring heeft?

3. Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat beoordelingen bepaalde groepen niet oneerlijk benadelen?

4. Welke feedback kunt u de kandidaten geven na afloop van hun beoordelingen?

5. Heeft uw platform de functionaliteit om te integreren met andere technologie, zoals ATS-providers? Welke ATS-integraties heeft u?

6. Is het platform gemakkelijk te gebruiken? Of hebben de gebruikers training nodig?

7. Welke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de kandidaten hun antwoorden niet kunnen vervalsen?

8. Hoe is de gebruikerservaring vanuit administratief oogpunt?

9. Zijn de verslagen (of andere resultaten van de voltooiing) gemakkelijk te begrijpen? Verschaffen ze waardevolle informatie voor zowel de kandidaat als de recruiter?

Als u duidelijk weet waarvoor u psychometrie gebruikt, helpen de antwoorden op deze vragen u te bepalen of de beoordelingen, de leverancier en het platform geschikt zijn voor het doel.

Wilt u meer weten over de psychometrische soft skills assessments van Clevry, ga dan naar onze contactpagina om contact op te nemen. We helpen je graag.

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?