Psychometrische rapporten

Team Sterke punten Rapport

De individuele stijl en sterke punten van een team verkennen

Voorbeeldrapport downloaden

Het Team Strengths Report geeft een waardevol inzicht in de sterke punten van een individu binnen een team en de waarschijnlijkheid dat hij of zij verschillende rollen zal aannemen. Het Team Strengths Report helpt u inzicht te krijgen in iemands stijl en sterke punten binnen een team.

Het rapport is een nuttig instrument om sterke punten en lacunes binnen het team op te sporen en is geschikt voor gebruik in groepsverband of voor slechts één persoon.

Het verslag is voornamelijk gericht tot lijnmanagers, collega’s of de persoon zelf.

Team Sterke punten Rapportage Model

Het rapport gaat uit van een typebenadering van persoonlijkheid in teamverband, en schetst de waarschijnlijkheid dat iemand verschillende rollen in dat team aanneemt.

Deze rollen bestrijken vier belangrijke dimensies van teamwerk, die onze expertise over persoonlijkheden op het werk hebben ge√Įdentificeerd, en zijn bijdragende factoren voor effectief teamwerk in een organisatorische context.

Onder elke dimensie vallen 2 rollen; het rapport genereert de score van de kandidaat voor elk van de 8 teamroltypes en bepaalt welke stijl het meest waarschijnlijk door het individu zal worden aangenomen als het gaat om zijn rol in een team.

Team strengths report 1

Wat staat er in het Team Strengths Report?

Alle Clevry rapporten hebben een pagina die ervoor zorgt dat gebruikers de achtergrond en het doel van het rapport volledig begrijpen, hoe ze de gepresenteerde resultaten correct kunnen interpreteren, de voorwaarden voor het gebruik van het rapport en waar verdere informatie over de kandidaat kan worden gevonden.

Hoe ziet het eruit?

Team Strengths helpt u inzicht te krijgen in de kracht van een individu bij het werken in een team.

Het rapport schetst de waarschijnlijkheid van het aannemen van verschillende rollen. Deze rollen hebben betrekking op vier belangrijke dimensies van teamwerk, ge√Įdentificeerd door onze expertise over persoonlijkheden op het werk. Het rapport is ontworpen om u te helpen begrijpen welke sterke punten iemand in het team inbrengt, gezien de rollen die hij waarschijnlijk zal aannemen.

Team strengths report - strengths
Team strengths report - summary

Samenvatting van de sterke punten van het team

De overzichtspagina van het Team Strengths Report geeft context rond de score van een individu op een persoonlijkheidsvragenlijst, en rangschikt hen vervolgens van meest waarschijnlijk tot minst waarschijnlijk aangenomen teamtypes.

Op basis van Clevry’s onderzoek en expertise over mensen op het werk, hebben we acht sleutelrollen ge√Įdentificeerd die we als onderdeel van een team kunnen aannemen en die binnen vier brede kwadranten vallen.

Meest waarschijnlijke team type

De pagina Sterke punten van het team beschrijft ook welke sterke punten het individu kan inbrengen in het team voor hun twee meest waarschijnlijke teamtypes, samen met mogelijke ontsporingen waarmee rekening moet worden gehouden.

Team strengths report - team types
Team strengths report - working style

Flexibiliteit van stijl

Deze pagina is uniek voor het Team Strengths Report en biedt u inzicht in hoe flexibel een individu kan zijn in zijn stijl wanneer een situatie daarom vraagt.

Ook wordt besproken uit welke andere teamtypes zij het meest kunnen putten en hoe dit er in de context uitziet.

Groepsvergelijkingen

Als u de sterke punten van een groep werknemers wilt vergelijken, dan hebben we een extra Groepsteamsterkte-rapport waarmee u individuen kunt vergelijken met hun collega's.

Het groepsrapport schetst de rollen die de leden van de groep waarschijnlijk zullen aannemen als onderdeel van een team.

Team strengths report - group comparison report