Persoonallisuusraportit

Tiimiraportti

Ymmärrä yksilöiden toimintatyylit ja vahvuudet osana tiimiä.

Lataa malliraportti

Clevry-tiimiraportti tarjoaa katsauksen henkilön vahvuuksiin tiimin osana. Raportti auttaa ymmärtämään, miten yksilöt toimivat tiimissä ja minkälaisia rooleja he luontaisesti tiimissä omaksuvat.

Tiimiraportti auttaa rekrytoijia ja esihenkilöitä ymmärtämään yksilöllisiä tyylejä sekä erilaisia vahvuusalueita tiimissä. Persoonallisuusarvioinnin tuloksiin perustuva tiimiraportti on erinomainen työkalu vahvuuksien ja mahdollisten puutteiden tunnistamiseen tiimin sisällä, ja sitä voidaan hyödyntää myös tiimien kehittämiseen.

Vahvuudet tiimityössä

Tiimiraportti auttaa sinua ymmärtämään, miten henkilö toimii tiimissä, mitkä hänen todennäköiset vahvuutensa tiimityössä ovat ja minkälaisen roolin hän luontaisesti tiimissä omaksuu.

Vuosikymmenten tutkimustyön tuloksena olemme identifioineet kahdeksan roolia joita ihmiset tyypillisesti tiimissä omaksuvat. Nämä roolit jakautuvat neljään tiimityön osa-alueeseen.

Mitä tiimiraportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Käyttötarkoitus

Tiimiraportti auttaa rekrytoijia ja esihenkilöitä ymmärtämään yksilöllisiä tyylejä sekä erilaisia vahvuusalueita tiimissä. Tiimiraportti on erinomainen työkalu vahvuuksien ja mahdollisten puutteiden tunnistamiseen tiimin sisällä, ja sitä voidaan hyödyntää myös tiimien kehittämiseen.

Yhteenveto

Tiimiraportin yhteenvetosivulta löydät taustatiedot henkilön persoonallisuusarvioinnin tuloksista, minkä perusteella heidät luokitellaan todennäköisimmin omaksuttavasta tiimiroolista epätodennäköisimmin omaksuttavaan rooliin.

Todennäköisimmät roolit tiimissä

Tiimiraportti auttaa ymmärtämään minkälaisia eri vahvuuksia kukin tiimin jäsen tuo mukanaan tiimiin, sekä tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä ja aukkoja tiimissä.

Tyylin joustavuus

Erityinen pisteytys kertoo henkilön tyylin joustavuudesta ja kuinka todennäköisesti hän ottaisi vaihtoehtoisia rooleja tiimissä, mikäli tilanne sitä vaatii.

 

Ryhmävertailu

Jos haluat vertailla tiimin vahvuuksia ryhmässä voit hyödyntää ryhmäraporttia, jonka avulla voit vertailla yksittäisiä henkilöitä kollegoihinsa.

Ryhmäraportti näyttää roolit, jotka ryhmän jäsenet todennäköisimmin omaksuvat osana tiimiä.