Psychometrische rapporten

360 feedback rapport

Een 360-zicht krijgen op de prestaties van werknemers

Voorbeeldrapport downloaden

Carousel 360 feedback rapporten zijn ontworpen om de feedback te presenteren op een manier die gemakkelijk toegankelijk is, met aantrekkelijke visuals en intuïtieve rapportage.

Al onze 360-rapporten zijn in kleur en maken gebruik van grafieken en diagrammen in hoge resolutie om de reacties op feedback op een aantrekkelijke manier weer te geven.

De rapporten zijn ingedeeld volgens het door u gekozen competentiekader, waardoor het gemakkelijk is om de competenties voor de verschillende elementen van de functie te beoordelen.

Wij erkennen het belang van effectieve 360-rapportage om werknemers in staat te stellen snel inzichtelijke en bruikbare feedback te geven aan collega’s, directe medewerkers en het management.

Multidimensionale 360-rapportage

Al onze 360 rapporten hebben multidimensionale feedback met een reeks kenmerken zoals potentiële sterke punten, gedragsbeoordelingen en open opmerkingen.

De rapporten zijn ontworpen als aanvulling op de brede responsformaten binnen de 360 feedback-enquête en kunnen de feedback onderzoeken over een reeks dimensies, zodat u patronen en trends in de feedback kunt identificeren.

360 rapporten gemakkelijk gemaakt

Het verslag is gemakkelijk toegankelijk gemaakt en benadrukt de belangrijkste thema's en de algemene samenvatting van de feedback op de eerste bladzijden, alvorens meer in detail te treden. Feedback wordt ook gepresenteerd volgens uw competentiekader, waardoor het gemakkelijk is om terug te koppelen naar de verschillende elementen van uw rol.

Onze 360 rapporten bieden ook flexibiliteit wat betreft de elementen die ze bevatten en gepersonaliseerde branding. U kunt de diepte van uw analyse bepalen door te kiezen uit een reeks onderzoeksopties om uw output te sturen.

360 Report - 360 feedback report
360 Report - 360 feedback reporting

Intuïtief en gemakkelijk toegankelijk

Duidelijk, beknopt en flexibel. Onze 360 rapporten hebben een intuïtief ontwerp waardoor de ontvangers de informatie en de scores gemakkelijk kunnen interpreteren. Alle beoordelingen en opmerkingen worden gegroepeerd volgens het type collega, waardoor de anonimiteit van de beoordelingen en opmerkingen wordt gewaarborgd.

Download uw rapporten onmiddellijk, of verstuur ze rechtstreeks vanuit het platform. Alle rapporten worden geleverd met een gratis gebruikershandleiding om de ontvangers te helpen het proces optimaal te benutten en de interpretatie van de feedback verder te vergemakkelijken.

Identificeren van groepstrends

Met ons groeps 360-rapport kunt u trends in de prestaties van werknemers over afdelingen, werkgroepen of demografische gegevens heen onderzoeken. Dit helpt u om bredere trends in competentie vast te stellen en potentiële sterke punten en mogelijkheden voor interne opleiding en strategische planning te identificeren.

360 Report - 360 degree feedback report
360 Report - 360 feedback report comparison

Vergelijkingsinstrument

Ontdek de verandering in prestaties in de loop der tijd door jaar-op-jaar vergelijkingen te maken voor dezelfde prestatiebenchmarks.

Onze vergelijkingstool helpt het moreel te verhogen door een visuele weergave van de persoonlijke vooruitgang. Verbetert het zelfbewustzijn en vormt een stimulans voor zelfontwikkeling.

Hoe het 360-verslag te gebruiken

Het 360 feedback-rapport kan worden gebruikt als basis voor een ontwikkelingsgesprek met een lijnmanager, een interne facilitator of met een van onze consultants die als externe facilitator optreedt – de keuze is aan u.

1:

Vertegenwoordiger

360-feedbackonderzoeken vormen een veel inzichtelijker en objectievere bron van feedback dan top-downbeoordelingen alleen.

2:

Bevordert de dialoog

Ons 360 feedback proces is volledig transparant om eerlijke en objectieve feedback aan te moedigen. Dit helpt bij het sturen en verbeteren van prestatiebeoordelingen en het stellen van doelen.

3:

Versterking van

Onze rapporten moedigen zelfbeheer en actieve betrokkenheid van het individu aan.

Onze verslagen bevatten een deel dat gewijd is aan ontwikkelingsplanning en waarin enkele belangrijke vragen ter overweging worden gepresenteerd.

4:

De prestaties verbeteren

360 feedback heeft een sterk verband met commerciële prestaties, betrokkenheid van werknemers en verloop.

5:

Transparant

360 rapporten helpen het verband te versterken tussen competenties, gedragingen, waarden en effectieve arbeidsprestaties. De anonimiteit van 360 feedback stimuleert eerlijke en inzichtelijke feedback dan anders face-to-face zou worden gegeven.

6:

Strategie

Onze rapporten kunnen worden gebruikt om trends in de organisatie en opleidingsbehoeften vast te stellen en vergelijkingen te maken tussen groepen werknemers met het oog op een engagementstrategie en het stellen van doelen.