Zijn psychometrische testen eerlijk?

Hoewel psychometrische tests waarschijnlijk niet bovenaan iemands lijstje staan van ‘favoriete dingen om te doen’, zijn ze niet meer weg te denken, en hoewel ze op het eerste gezicht ontmoedigend kunnen lijken, hebben ze wel degelijk het beste met u voor.


Zijn psychometrische tests eerlijk?

Zijn psychometrische tests eerlijk?

Zijn psychometrische tests eerlijk? Of zijn ze een noodzakelijk kwaad?

Psychometrische tests bieden een eerlijke en objectieve manier om uw bekwaamheid, geschiktheid, intelligentie, kritisch redeneren of gedragsstijl te meten. Ze worden vaak gebruikt in het kader van een aanwervingsprocedure om werkgevers te helpen de meest geschikte kandidaten voor een sollicitatie te identificeren op basis van de mate waarin hun persoonlijkheid en cognitieve vaardigheden overeenstemmen met die welke nodig zijn om goed te presteren in de functie.

Wat maakt een test psychometrisch?

Een test is pas “psychometrisch” als hij gestandaardiseerd, betrouwbaar en valide is. Het moet consistent zijn in zijn inhoud, administratie en scores. Dit garandeert dat de test nauwkeurig is en meet wat hij moet meten, terwijl de invloed van subjectieve vooroordelen wordt beperkt.

Bovendien moedigt de keuze van de psychometrische tests die voor een aanwervingscampagne moeten worden gebruikt, werkgevers aan om een grondige functieanalyse van de functie uit te voeren om de juiste vaardigheden bij de kandidaten te identificeren.

Dit biedt u, de kandidaat, een gelijk en eerlijk traject in de sollicitatieprocedure, aangezien kandidaten alleen worden beoordeeld op vaardigheden die relevant zijn voor de baan.

 

Psychometrische tests beurs - matching

Worden psychometrische tests ook buiten de aanwerving gebruikt?

Buiten aanwerving kunnen psychometrische beoordelingen worden gebruikt voor ontwikkeling door het vaststellen van of inzicht bieden in opleidings- en personeelsbehoeften op individueel of teamniveau. Bij promotiebeslissingen kan ook rekening worden gehouden met beoordelingsresultaten die het potentieel meten, terwijl psychometrische rapporten ook kunnen worden gebruikt als een uitgebreid instrument voor loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van psychometrie voor werving en ontwikkeling, en de toepassing ervan zal de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen.

Het goede nieuws voor kandidaten bij het steeds toenemende gebruik van psychometrie is dat bedrijven nu meer dan ooit tevoren kandidaatvriendelijke tests en assessment platforms als absoluut noodzakelijk beschouwen. Een dergelijke gebruikersgerichte aanpak wordt weerspiegeld in de online tests van Clevry en op ons online beoordelingsplatform, dat testcompatibiliteit biedt op verschillende apparaten, waaronder mobiele telefoons en tablets.

In het afgelopen jaar is de psychometrie-industrie ook getuige geweest van de opkomst van innovatieve en interessante gamified assessments, die een meer interactieve en boeiende kijk bieden op psychometrische assessments.

Deze punten, gekoppeld aan het feit dat onze tests ruime tijdslimieten en toegankelijkheidsopties bieden voor mensen met visuele beperkingen of leermoeilijkheden, geven aan dat er geen beter moment is dan het heden om een psychometrische test te doen.

 

Bekijk de resultaten van onze psychometrische beoordelingen door hieronder voorbeeldrapporten te downloaden.

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?