Waarom inhuren op zachte vaardigheden de toekomst van aanwerving is

Zachte vaardigheden zijn alle vaardigheden of kwaliteiten die als een persoonlijkheidskenmerk of eigenschap kunnen worden geclassificeerd. Deze individuele vaardigheden en gedragingen zoals creativiteit, empathie, kritisch denken en interpersoonlijke vaardigheden geven vorm aan de manier waarop wij werken, handelen en met anderen omgaan.

 

Het belang van zachte vaardigheden is de laatste jaren sterk toegenomen door de technologische ontwikkeling.

Zachte vaardigheden zijn veel belangrijker voor toekomstige arbeidsprestaties dan harde vaardigheden. Zachte vaardigheden spelen een belangrijke rol in de manier waarop iemand werkgerelateerde taken benadert, relaties opbouwt en communiceert met collega’s en andere belanghebbenden. Daarom is het van vitaal belang ze nauwkeurig te kunnen beoordelen.

Het gebruik van een geformaliseerde en psychometrisch valide methode voor het beoordelen van zachte vaardigheden is de meest effectieve manier om uw kandidaten te beoordelen op zachte vaardigheden.

 

Wist je dat?

Volgens een studie van Deloitte zullen banen met veel zachte vaardigheden 2,5x sneller groeien dan andere banen, en in 2030 zullen banen met zachte vaardigheden 63% van alle banen uitmaken. En dat is geen wonder want soft skills:

Significante voorspelling van werkprestaties

Uit één studie bleek dat het verwerven van zachte vaardigheden door middel van opleiding een significante voorspeller is van arbeidsprestaties, met een groot en langdurig effect.

 

Verbeterde prestaties van werknemers stimuleren

Uit een onderzoek naar persoonlijkheidsdimensies en werkprestaties bleek dat “emotionele stabiliteit, extraversie, openheid voor ervaringen en consci√ęntieusheid verband hielden met taakprestaties en creativiteit.

 

Meer positieve bedrijfsresultaten behalen

Uit een meta-analyse blijkt dat de specifieke zachte vaardigheden die de arbeidsprestaties voorspellen, verschillen per sector en functie.

 

Gekoppeld om de bedrijfsinkomsten te verhogen

Een personeelsbestand dat meer gericht is op zachte vaardigheden zal over het algemeen veel flexibeler zijn dan een personeelsbestand dat uitsluitend is aangeworven op basis van zijn harde vaardigheden. Dit betekent dat bedrijven met een op zachte vaardigheden gericht personeelsbestand vaak innovatiever zullen zijn en veel gemakkelijker met veranderingen zullen omgaan dan bedrijven die een aanpak van aanwerving met harde vaardigheden hanteren.

Het probleem van de vaardighedenkloof

Volgens een rapport over verschillende soorten vaardigheden op de arbeidsmarkt is een groot deel van de vacatures gewijd aan de beschrijving van zachte vaardigheden en wordt daar veel waarde aan gehecht.

Dit zijn echter vaak vaardigheden waarvoor kandidaten geen aanvullende opleiding of ondersteuning krijgen zodra zij in een functie zijn geplaatst.

Dit resulteert in wat wij noemen een
‘vaardigheidskloof’
waarbij in het aanwervingsproces te veel nadruk wordt gelegd op vaardigheden, maar de talentenpool te weinig levert (of niet nauwkeurig wordt ge√Įdentificeerd).

 

De harde vraag naar zachte vaardigheden

Er gaapt een kloof tussen de vraag van het bedrijfsleven naar zachte vaardigheden en de aanwezigheid daarvan op de arbeidsmarkt.

Volgens een LinkedIn
onderzoek
92% van de talentprofessionals en aanwervingsmanagers zegt dat zachte vaardigheden even belangrijk of belangrijker zijn bij aanwerving dan harde vaardigheden. 89% zegt dat slechte aanwervingen meestal de juiste zachte vaardigheden missen.

Het onderzoek wijst er duidelijk op dat, hoewel aanwervingsmanagers altijd bepaalde eisen stellen aan harde vaardigheden en werkervaring, zachte vaardigheden de belangrijkste drijfveren zijn voor succes. De uitdaging is hoe deze nauwkeurig te meten en te identificeren bij kandidaten.

 

Waarom zijn zachte vaardigheden belangrijk?

Zachte vaardigheden zijn persoonlijkheidskenmerken die vorm geven aan de manier waarop we werken, handelen en omgaan met anderen. Deze vaardigheden vertegenwoordigen een reeks verschillende vaardigheden en eigenschappen die vaak nodig zijn om in een bepaalde functie succesvol te zijn.

Zachte vaardigheden worden steeds belangrijker op de werkplek. De reden hiervoor is dat ze zeer overdraagbaar en kan worden toegepast op tal van situaties in verschillende rollen. Aangezien de samenleving digitaal blijft groeien, zullen zachte vaardigheden op de werkplek steeds belangrijker worden.

Door zachte vaardigheden te meten, krijgen we een resultaat dat aantoont hoe het individu zal presteren in een specifieke rol. Belangrijke inzichten over hoe iemand met collega’s omgaat, werkgerelateerde taken uitvoert, communiceert en relaties opbouwt, zijn niet altijd gemakkelijk te ontdekken tijdens een sollicitatiegesprek of door een CV te bekijken. Het is echter cruciaal voor het vinden van de perfecte match.

 

Als u wilt weten hoe u zachte vaardigheden beter kunt integreren in uw beoordelings-, wervings- en selectieprocessen, neem dan contact op metch.

 

 

 

Get

Isn’t it time that your company gets the tools to hire the best?

Get in touch with our sales to learn all about our solutions.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?