Hur kan talangbedömningar hjälpa dig at rekrytera bättre

Det finns flera fördelar med att använda talangbedömningar i rekryteringsprocessen. Den främsta fördelen är att de ger en mer holistisk bild av en kandidat än traditionella metoder, som CV och intervjuer. Utvärderingar kan också påskynda rekryteringsprocessen genom att tillhandahålla ett mer objektivt och effektivt sätt att utvärdera kandidater.

Men låt oss först definiera vad talangbedömningar egentligen är.

Vad är en talangbedömning?

Det finns olika typer av talangbedömningar, men i korthet är de tester som används av arbetsgivare för att utvärdera kandidaternas färdigheter, förmågor och beteenden under rekryteringsprocessen för att identifiera rätt person för jobbet. Talangbedömningar ger insikter om kandidaternas hårda färdigheter, såsom teknisk kunskap, eller mjuka färdigheter, dvs. personliga egenskaper, kognitiva förmågor och motivationsdrivande faktorer.

Nu när du vet vad talangbedömningar är kan vi titta på några sätt som talangutvärderingar kan hjälpa din organisation att anställa bättre.

Se bortom CV

Tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund ger bara en delvis bild av kandidaten. Talangbedömningar hjälper till att fånga upp aspekter av en person som inte går att utläsa ur ett CV.

CV:n är också en betydande källa till fördomar. Uppgifter i ett CV, t.ex. namn, kön, bild och etnisk bakgrund, kan skapa omedvetna fördomar (och tyvärr ibland ren diskriminering) när man beslutar vem som ska gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Fatta välgrundade anställningsbeslut

Talangbedömningar, såsom personlighetstester och färdighetstester, förutsäger framtida arbetsprestationer och erbjuder en datadriven metod för utvärdering av kandidater. Bedömningsdata i kombination med en strukturerad intervju hjälper dig att fatta välgrundade anställningsbeslut och minskar risken för felrekrytering. Att fatta bättre anställningsbeslut kommer också att bidra till att förbättra medarbetarnas engagemang och retention på lång sikt.

Förbättra mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering har varit ett hett ämne i arbetslivet under de senaste åren, och det med rätta. Arbetsgivarna investerar i DEI-initiativ (diversity, equity and inclusion), vilket inte bara är goda nyheter för kandidaterna utan också kommer att ge företagen förutsättningar för framgång på lång sikt. En diversifierad arbetsstyrka tillför nya perspektiv, idéer och kreativitet, vilket leder till ökad innovation och förbättrad problemlösning.

Hur kan då talangbedömningar bidra till att förbättra mångfald och inkludering? Talangbedömningar ger objektiva data om kandidater, vilket bidrar till att minska omedvetna fördomar i anställningsprocessen. På så sätt kan arbetsgivare få tillgång till en bredare pool av kandidater, inklusive talanger som kan komma att ignoreras med traditionella screeningmetoder. Genom att identifiera potentiella kandidater med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter kan organisationer bygga mer inkluderande team och förbättra sina resultat.

Effektivisera rekryteringsprocessen

Vid rekrytering är tid pengar. När du har en ledig tjänst vill du tillsätta den snabbt. Varje extra dag som en tjänst är vakant går förlorad i produktivitet, vilket ofta leder till förhastade anställningsbeslut och dåliga resultat. Genom att identifiera de mest kvalificerade kandidaterna snabbt och effektivt kan talangbedömningar bidra till att påskynda rekryteringsprocessen och samtidigt säkerställa kvaliteten. Att screena ett stort antal sökande är resurskrävande, och utvärderingar hjälper till att minska ansträngningen. Genom att snabbt identifiera de mest kvalificerade sökandena kan ni minska antalet kandidater och bara låta de mest potentiella gå vidare till nästa omgång.

Att generera användbara rapporter för hela medarbetarens livscykel kommer att effektivisera varje steg i rekryteringsprocessen. Clevrys intervjurapport ger vägledning och skräddarsydda intervjufrågor för varje kandidat baserat på deras personlighetsprofil. Onboarding-rapporten hjälper dig att få ut det mesta av dina nyanställda när du har hittat rätt matchning för rollen. Rapporten ger cheferna skräddarsydd information om varje nyanställd, råd om hur de kan maximera deras potential och hjälpa dem att komma igång direkt.

Hur är det med kandidaterna?

Ovan har vi tittat på några av de fördelar som talangutvärderingar ger arbetsgivare, men finns det fördelar för kandidater också? Det finns det verkligen. En bra kandidatupplevelse är viktigare än någonsin på dagens kandidatdrivna marknad. Engagerande utvärderingar som ger värde och feedback till kandidaterna säkerställer en förstklassig kandidatupplevelse.

När man använder psykometriska tester vid rekrytering jämförs alla kandidaters svar med en stor grupp likasinnade (en normgrupp) som har gjort samma test tidigare för att se hur deras poäng ligger till jämfört med andra. Denna standardiserade metod säkerställer att alla kandidater behandlas lika. Kandidaterna reagerar positivt på bedömningarnas face validity och rättvisa, vilket också bidrar till en positiv varumärkesimage. Alla kandidater som genomgår en Clevry-bedömning får en personlig feedbackrapport, som är ett utmärkt verktyg för självutveckling och karriärplanering och som ger värde till alla kandidater även om de inte blir utvalda.

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?