Vad är det som skapar de nöjdast kunderna i rekryteringsbranschen?

Pålitlighet, servicehastighet, pris-kvalitetsförhållanden och ett mångsidigt tjänsteutbud. Dessa är vad kunderna uppskattar när de köper personaltjänster – och i dessa områden kan vi på Clevry stolt säga att vi har lyckats! År 2023 tog Clevry förstaplatsen i Taloustutkimus arbetslivsbeslutsfattares undersökning inom kategorin personalservice. Den årliga undersökningen kartlägger nationellt finländska arbetslivsbeslutsfattares synpunkter på olika branschers tjänsteleverantörers styrkor och faktorer relaterade till kundnöjdhet.

Rekryteringstjänster är i sin natur ganska generella. Kundföretaget har behov av att anställa personal, men saknar tid eller tillräcklig kunskap för att identifiera och hitta rätt kompetenser. I Finland finns det ett stort antal företag inom rekrytering och bemanning som erbjuder snarlika tjänster. Hur kan man då sticka ut från mängden inom den branschen?

På jakt efter kundnöjdhet – Ledstjärnan Customer Joy

Varje företag vill i grunden göra sina kunder nöjda på bästa möjliga sätt. Finland har valts till världens lyckligaste land gång på gång. Kanske vi bara har haft tur med ovanligt lyckliga och nöjda kunder? Kanske det, men vi vill ändå tro att vi har lyckats göra något rätt.

För ett par år sedan satte vi igång att arbeta med Clevrys kundnöjdhet, eller Customer Joy som vi kallar det, som en av hörnstenarna i vår strategi. Nu börjar arbetets resultat synas.

Customer Joy betyder för oss inte så mycket att sträva efter goda NPS-resultat eller att uppfylla kundens varje önskan, utan att samla in så mycket kvalitativ och produktiv feedback som möjligt, dela den med kollegor och utföra konkreta korrigerande åtgärder baserade på feedbacken (eller satsa ännu mer på det som redan fungerar bra!).

”I en värld där allt måste hända nu och omedelbart och där nästa dopaminkick bara är ett klick bort, är det särskilt tillfredsställande att märka att vissa saker kräver tid och tålamod för att verkligen göra intryck,” säger Tomas Valkama, en av grundarna av Clevry.

”I en värld där allt måste hända nu och omedelbart och där nästa dopaminkick bara är ett klick bort, är det särskilt tillfredsställande att märka att vissa saker kräver tid och tålamod för att verkligen göra intryck”.

I år firar vi 20-årsjubileum, vilket gör oss till ganska gamla rävar i branschen, men i början hyrde vi bara ut oss själva och våra vänner som arbetskraft till kundföretag. Då lärde vi oss att uppskatta varje detalj och varje möte, eftersom nästa uppdrag alltid berodde på föregående lyckade prestation,” minns den andra grundaren, Lucas Geisler.

Grundarnas kompromisslösa inställning har inte förändrats på två decennier. ”Vi hoppas att vi har lyckats överföra samma mentalitet till alla som har varit med på vår resa.”

Vad består då kundnöjdhet av? En bra kundupplevelse består av alla möten mellan företaget och kunden, förståelse för kundens behov och transparens, men framför allt av att kundens behov löses snabbt och kvalitativt. Det sägs att du kan få en produkt eller tjänst snabbt, kvalitativt eller billigt, men du kan inte få allt samtidigt. Rekryterings- och personaluthyrningstjänster säljs vanligtvis med olika prisfaktorer beroende på personens lönenivå. Pris är lätt att konkurrera med, men snabbhet och kvalitet är svårare att paketera ihop inom bemanningsbranschen.

Grundarna berättar att Clevry länge har arbetat ihärdigt med de tre huvudpelarna inom rekryteringstjänster: snabbhet, kvalitet (dvs. en bra matchning) och transparens.

”Vi har investerat i olika arbetsuppgifter inom rekrytering, såsom sourcing-teamet, vilket effektiviserar processen och ger snabbare resultat till kunden. Högkvalitativa arbetspsykologiska tester i början av processen är en del av varje rekryteringsprocess, oavsett arbetsuppgift eller senioritet. Detta, kombinerat med kompetensbaserade intervjuer, skapar en vetenskaplig grund för rekryteringen och höjer träffsäkerheten för våra kunders rekryteringar. Sist men inte minst är transparensen. En helt transparent process möjliggör en öppnare dialog och ger både oss och våra kunder en bättre chans att lyckas ännu bättre i framtiden.”

I Taloustutkimus arbetslivsbeslutsfattare 2023-undersökningen deltog totalt 3221 personer från olika branscher över hela landet, alla i beslutsfattande positioner (högsta ledningen, mellanchefer och andra beslutsfattare). Clevry fick det bästa övergripande betyget, 3.40/5, bland 19 företag och var den enda aktören som inte fick ett enda ”mycket dåligt” betyg.

Undersökningen innehöll 11 olika kategorier där Clevry placerade sig först i åtta av dem: kundservice, branschkunskap, servicehastighet, ansvarstagande, framtidsutsikter, marknadskommunikation, mångsidigt tjänsteutbud samt personalens yrkeskompetens (inhyrd arbetskraft).

När det gäller kännedom har vi dock fortfarande mycket att göra, då vi var den tredje minst kända personalserviceaktören bland de 19 företagen i undersökningen.

Clevrys datadrivna rekryteringsmodell

Rekrytering har fungerat på ungefär samma sätt i årtionden. Man definierar behovet, publicerar en jobbannons och väntar på ansökningar. Därefter går man igenom CV, intervjuar de mest lämpade kandidaterna och fattar ett beslut om anställning baserat mer eller mindre på dessa uppgifter. Om den nya personen inte presterar som förväntat eller visar sig vara olämplig för organisationen, är man tillbaka på ruta ett och tid, pengar och resurser har slösats bort. En felrekrytering kostar som vi vet över 30 % av en anställds årslön, för att inte tala om andra negativa effekter på organisationen som försämrad laganda och arbetsmoral (vilket i sin tur ökar personalomsättningen – en riktig ond cirkel alltså).

Data finns överallt idag, men dess användning inom rekrytering är åtminstone i Finland fortfarande bristande. Clevrys datadrivna rekryteringsprocess är baserad på kompetensbaserad rekrytering – bedömning av de kompetenskrav som matchar arbetsuppgiften och företagskulturen med de bästa vetenskapliga metoderna. I centrum för vår rekryteringsprocess står kompetensprofiler som mäter de nyckelkompetenser som är avgörande för arbetsframgång, framtagna baserat på forskningsarbete av våra organisationspsykologer.

I Finland används data till exempel i rekryteringsmarknadsföring och för att förbättra kandidatens upplevelse, men implementering av psykometriska data och arbetsprestationsdata som en del av rekryteringsprocessen är enligt vår erfarenhet fortfarande en främmande tanke för många finska företag.

Specialisering ger effektivitet

En annan betydande utmaning som rekryterande organisationer idag står inför är bristen på kandidater. Tiden då det räckte att publicera en jobbannons i olika kanaler och vänta på ansökningar finns inte längre. Visserligen finns det fortfarande gott om sökande till vissa roller, men ofta räcker det inte enbart med en jobbannons, åtminstone inte för att locka de bästa talangerna. En typisk situation där ett kundföretag behöver en rekryteringspartner är när deras egna sökningar inte ger resultat eftersom rätt kandidater inte nås tillräckligt effektivt.

Direktsökning är inte längre en metod enbart för rekrytering av högre ledning, utan har blivit vardag för många uppgifter. Traditionell jobbannonsering når bara en bråkdel av potentiella arbetssökande, men för att kartlägga och kontakta passiva kandidater saknas ofta resurser i organisationerna.

På Clevry genomför vi rekryteringsuppdrag alltid med en så kallad hybridmodell, som kombinerar jobbannonsering med aktiv kontakt med passiva kandidater. Vi har märkt att bästa effektivitet i rekrytering uppnås när alla centrala funktioner separeras till egna enheter som arbetar nära tillsammans. På Clevry ansvarar Talent Sourcing-teamet för att kontakta kandidater. Teamet kartlägger passiva kandidater från våra egna nätverk samt andra nätverk som ingår i vår verktygslåda, kontaktar de mest potentiella personerna och kartlägger intresset för rollen innan rekryteraren intervjuar dem.

År 2023 hittades cirka 40 % av alla kandidater som valdes till våra kunders lediga tjänster genom sourcing och direktsökning.

Transparent rekryteringsprocess

Som kund vill du förstå vad du betalar för. Vår resultatrapport ger kunden en transparent och tydlig översikt av rekryteringsprocessen, inklusive alla aktiviteter vi utför för att hitta rätt kompetens. För roller med hög efterfrågan och låg tillgång behöver vi typiskt sett kontakta cirka 40 passiva arbetssökande för varje tillsättning.

Customer status report

”Samarbetet med Clevry har varit mycket smidigt och vi har hittat väl profilerade kandidater till våra sökningar. Snabbhet och effektivitet är Clevrys styrkor och de personbedömningar som ingår i processen tillför mervärde, särskilt i intervjusituationen.”

Tomi Dahl – R&D Manager – Rosendahl Nextrom

Kandidatnöjdhet är också en hjärtefråga för oss. Rekryteringspartnern är alltid den första kontakten för arbetssökande och representerar kundföretaget för kandidaterna. Vi vill erbjuda varje sökande den bästa möjliga upplevelsen, och en kandidat-NPS på 70 visar att vi är på rätt spår.

Unik kundportal

Om rekryteringsurvalsmetoderna har stannat i det förflutna på många sätt, finns det även utrymme för förbättringar i själva processen och kundkommunikationen. För att möta denna utmaning skapade vi en portal för rekryterande chefer på Clevry-plattformen. Våra kunder får tillgång till sin egna rekryteringsportal, där de enkelt kan följa och hantera rekryteringsprocessen. Portalen erbjuder en visuell vy över kandidaternas CV-information, utvärderingsresultat samt hårda och mjuka färdigheter, vilket gör det enkelt och snabbt att jämföra kandidatprofiler.

Effektiv kommunikation är en av hörnstenarna i en lyckad rekrytering, och e-post är inte nödvändigtvis det bästa verktyget för detta. Genom portalen håller du kontakt med rekryteraren, lämnar feedback och bokar intervjutider med topptalangerna. På så sätt hålls all kommunikation på ett ställe, där informationen också enkelt kan delas med kollegor.

Om kundnöjdhet skulle sammanfattas i ett ord är svaret enkelt: ”Människor”, säger grundarduon enhälligt. Både våra uthyrningskonsulter som arbetar hos kunderna och Clevrys interna medarbetare, alltså Clever Rebels, är kärnan i allt, och vi grundare är bara en del av bilden. När medarbetarna är nöjda känner vi att allt är som det ska – och det gör oss verkligen glada.

Avslutningsvis

Resan har varit lång och arbetet med att utveckla rekryteringsbranschen har bara börjat. Alla som har arbetat med teknologiska lösningar vet att det alltid finns hinder på vägen, men vi har hållit kursen och riktningen är kristallklar. Vi fortsätter arbetet med ödmjukt och ambitiöst sinne. Ett stort tack till alla våra kunder för ert förtroende!

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?