Accelerera omställningen till ”skills first”-rekrytering.

Rekrytera, utvärdera och anställ enklare, snabbare och mer objektivt.

vad vi gör
Vi gör det krångliga med rekrytering enkelt!

Glada kandidater skapar glada kunder

Utvärdera. Rekrytera. Vidareutveckla!

Rekrytering borde vara soft.

Soft Skills-plattformen för matchning och rekrytering. Väx snabbare genom att fokusera på det som betyder mest – soft skills.

Soft Skills-plattform

Öka mångfalden, säkerställ en perfekt matchning. och förutse arbetsprestation med vår plattform.

Vår plattform innehåller matchningsteknologi med branschledande validitet och kandidatnöjdhet. Automatisera urval och skräddarsy rekryteringsprocesser utifrån era förutsättningar, kultur och kriterier.

Plattformen har allt för att ni ska kunna göra en fulländad matchning - rollspecifika såväl som skräddarsydda personlighetstester samt kognitiva färdighetstester, anpassade strategiska intervjufrågor samt virtuella strukturerade intervjuprocesser.

Professional services - recruitment, staffing, test design 4

Professionella tjänster

Behöver du hjälp med att hitta och rekrytera talanger? Låt vårt team av rekryterare göra det åt dig. Med över 150 soft skills-experter och 200,000 nya kandidater varje månad hjälper vi våra kunder matcha och rekrytera.

Vårt rekryteringsteam hjälper till med allt från search, första urval, second opinions, strukturerade rekryteringsprocesser till att upprätta anställningsavtal med era nya kollegor.

Vårt team av businesspsykologer skräddarsyr, utbildar och implementerar rekryterings- och matchningsprocesser utifrån era förutsättningar och mål.

FALLSTUDIER

Skapa professionella relationer

Ett värderingsbaserat tillvägagångssätt i rekrytering

Vi hjälpte British Gas att sänka personalomsättningen, sänka antalet assessment center och öka mångfalden bland kandidaterna, samt öka antalet ansökningar.

Nyckelresultat
50%
minskning i personalomsättning
20%
färre assessment centers
34%
fler kvinnliga sökande

Utvecklad av psykologer och rekryterare

Soft Skills-plattformen

Clevry's kärna är soft skills-plattformen som matchar och rekryterar med branschledande validitet och kandidatnöjdhet.

Du kan välja hur mycket ni gör själva och hur mycket vårt team av psykologer och rekryterare hjälper till.

Det är dags att börja rekrytera bättre.

Bättre Match

Smart matchningsteknologi. Branschledande validitet och reliabilitet. Högre kandidatkvalitet, fler högpresterare.

Bättre Upplevelse

Kandidatnöjdhet 9,7 utav 10. Intuitiv plattform med anpassningsbar UX. Starkare kandidatengagemang med 80% färre avhopp.

Bättre data

Ökad mångfald och inkludering. Förstå vad som korrelerar med framgång. Team- och personanalyser samt rapporter.

Älskad av alla

& Uppbackad av 30 år av vetenskaplig forskning.