9 sätt tester kan underlätta för rekryterare

9 sätt tester kan underlätta för rekryterare

1) Attrahera fler kandidater 

Rekryteringsfas: Ledig tjänst 

Genom att låta kandidaterna göra ett snabbt test inför jobbet (till exempel via webbplatsen) kan man lättare hitta och locka till sig dolda talanger som lätt missas utan tester. 

Dessa kandidater kanske inte aktivt söker ett nytt jobb, men är öppna för förändring. De är ofta också de mest intressanta kandidaterna, eftersom de i allmänhet inte byter jobb så ofta. 

2) Engagera kandidater bättre 

Rekryteringsfas: ledig tjänst, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

  • Ha feedbacksamtal baserat på kandidatens svar. 
  • Skapa entusiasm för jobbet i intervjun genom att fokusera på kandidatens personliga preferenser. 
  • Identifiera och diskutera karriärmöjligheter.

3) Spara tid, pengar och öka effektiviteten 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Genom att använda tester kan du spara tid, pengar och öka effektiviteten genom att:

  • Låta algoritmen sålla bland de sökande och göra rätt matchning åt dig. 
  • Matcha kandidatens personlighet/förmåga på ett bättre sätt med rollen och företaget. 
  • Få stöd vid intervjuer genom att veta vad du ska fråga. 
  • Insikter om hur man onboardar och utvecklar kandidater genom att veta hur man motiverar dem. 

 

4) Behåll fler anställda 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Tester kan bidra till att de anställda stannar kvar längre, eftersom de säkerställer att kandidatens personlighet och färdigheter stämmer överens med företagets.

Genom att veta sina anställdas preferenser och motivationsfaktorer, kan man motivera och engagera dem så att de får ut så mycket som möjligt av sig själva och rollen. 

5) Bättre matchning med rollen och företagets värderingar 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Alla steg under rekryteringsprocessen blir lättare om kandidaterna personligen passar ihop med rollen (när det gäller arbetssätt, kultur och färdigheter).

 

6) Fatta databaserade beslut i stället för att förlita dig på din magkänsla. 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Fördomar och förutfattade meningar kan elimineras genom att man tillämpar psykometriska soft skills-tester som stödverktyg. De ger en objektiv bedömning och gör det möjligt för dig att jämföra kandidater på ett mer rättvist sätt.

 

7) Fördjupad information om kandidaterna 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Personlighetsfrågeformulär gör det möjligt att ställa mer än 100 frågor till kandidaten före intervjun och jämföra svaren med hur tusentals andra har svarat på samma frågor. 

Detta möjliggör en omfattande inblick i kandidatens personlighet och/eller förmåga och utgör en bra grund för rekryteringsprocessen, då du kan jämföra med andra kandidater. 

8) Undvik personliga fördomar 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Vare sig vi vill eller inte har vi våra egna personliga fördomar och förutfattade meningar. Utan att vi inser det, kan vi omedelbart gilla eller ogilla någon på grund av exempelvis deras frisyr, dialekt eller personliga preferenser. 

Genom att se personlighet på ett objektivt sätt, kan vi skapa en mer exakt bild av hur en person verkligen är, baserat på data i stället för på fördomar. 

9) Halo- och horneffekten 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Ett exempel på en sådan fördom är halo- och horneffekterna. Dessa kan förklaras som omedvetna fördomar i vårt sätt att se på andra. 

Haloeffekten syftar på det fenomen där vi bedömer personer positivt utifrån begränsad information, exempelvis att anta att någon är intelligent, arbetsam och kvalificerad för denne är sympatisk och karismatisk. Horneffekten är istället motsatsen. 

Att döma någon baserat på personlighet kan leda till felrekryteringar, eller en onboarding som inte passar kandidaten.  

Clevry låter dig skapa en korrekt bild av kandidatens personlighetsprofil för att undvika detta. 

Vill du höra mer om våra tester? Kontakta oss och låt oss veta hur vi kan hjälpa till.

 

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?