9 sätt tester kan underlätta för rekryterare

9 sätt tester kan underlätta för rekryterare

1) Attrahera fler kandidater 

Rekryteringsfas: Ledig tjänst 

Genom att låta kandidaterna göra ett snabbt test inför jobbet (till exempel via webbplatsen) kan man lättare hitta och locka till sig dolda talanger som lätt missas utan tester. 

Dessa kandidater kanske inte aktivt söker ett nytt jobb, men är öppna för förändring. De är ofta också de mest intressanta kandidaterna, eftersom de i allmänhet inte byter jobb så ofta. 

2) Engagera kandidater bättre 

Rekryteringsfas: ledig tjänst, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

  • Ha feedbacksamtal baserat på kandidatens svar. 
  • Skapa entusiasm för jobbet i intervjun genom att fokusera på kandidatens personliga preferenser. 
  • Identifiera och diskutera karriärmöjligheter.

3) Spara tid, pengar och öka effektiviteten 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Genom att använda tester kan du spara tid, pengar och öka effektiviteten genom att:

  • Låta algoritmen sålla bland de sökande och göra rätt matchning åt dig. 
  • Matcha kandidatens personlighet/förmåga på ett bättre sätt med rollen och företaget. 
  • Få stöd vid intervjuer genom att veta vad du ska fråga. 
  • Insikter om hur man onboardar och utvecklar kandidater genom att veta hur man motiverar dem. 

 

4) Behåll fler anställda 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Tester kan bidra till att de anställda stannar kvar längre, eftersom de säkerställer att kandidatens personlighet och färdigheter stämmer överens med företagets.

Genom att veta sina anställdas preferenser och motivationsfaktorer, kan man motivera och engagera dem så att de får ut så mycket som möjligt av sig själva och rollen. 

5) Bättre matchning med rollen och företagets värderingar 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Alla steg under rekryteringsprocessen blir lättare om kandidaterna personligen passar ihop med rollen (när det gäller arbetssätt, kultur och färdigheter).

 

6) Fatta databaserade beslut i stället för att förlita dig på din magkänsla. 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Fördomar och förutfattade meningar kan elimineras genom att man tillämpar psykometriska soft skills-tester som stödverktyg. De ger en objektiv bedömning och gör det möjligt för dig att jämföra kandidater på ett mer rättvist sätt.

 

7) Fördjupad information om kandidaterna 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Personlighetsfrågeformulär gör det möjligt att ställa mer än 100 frågor till kandidaten före intervjun och jämföra svaren med hur tusentals andra har svarat på samma frågor. 

Detta möjliggör en omfattande inblick i kandidatens personlighet och/eller förmåga och utgör en bra grund för rekryteringsprocessen, då du kan jämföra med andra kandidater. 

8) Undvik personliga fördomar 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Vare sig vi vill eller inte har vi våra egna personliga fördomar och förutfattade meningar. Utan att vi inser det, kan vi omedelbart gilla eller ogilla någon på grund av exempelvis deras frisyr, dialekt eller personliga preferenser. 

Genom att se personlighet på ett objektivt sätt, kan vi skapa en mer exakt bild av hur en person verkligen är, baserat på data i stället för på fördomar. 

9) Halo- och horneffekten 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Ett exempel på en sådan fördom är halo- och horneffekterna. Dessa kan förklaras som omedvetna fördomar i vårt sätt att se på andra. 

Haloeffekten syftar på det fenomen där vi bedömer personer positivt utifrån begränsad information, exempelvis att anta att någon är intelligent, arbetsam och kvalificerad för denne är sympatisk och karismatisk. Horneffekten är istället motsatsen. 

Att döma någon baserat på personlighet kan leda till felrekryteringar, eller en onboarding som inte passar kandidaten.  

Clevry låter dig skapa en korrekt bild av kandidatens personlighetsprofil för att undvika detta. 

Vill du höra mer om våra tester? Kontakta oss och låt oss veta hur vi kan hjälpa till.

 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at