9 Sätt Tester Kan Underlätta För Rekryterare

9 sätt tester kan underlätta för rekryterare

 

1) Attrahera fler kandidater 

Rekryteringsfas: Ledig tjänst 

Genom att låta kandidaterna göra ett snabbt test inför jobbet (till exempel via webbplatsen) kan man lättare hitta och locka till sig dolda talanger som lätt missas utan tester. 

Dessa kandidater kanske inte aktivt söker nytt jobb, men är öppna för förändring. De är ofta också de mest intressanta kandidaterna, eftersom de i allmänhet inte byter jobb så ofta. 

2) Engagera kandidater bättre 

Rekryteringsfas: ledig tjänst, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

  • Ha ett feedbacksamtal baserat på kandidatens svar 

  • Skapa entusiasm för jobbet i intervjun genom att fokusera på kandidatens personliga preferenser. 

  • Identifiera och diskutera karriärmöjlighete

 

3) Spara tid, pengar och öka effektiviteten 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Genom att använda tester kan du spara tid, pengar och öka effektiviteten genom att:

  • Låta algoritmen sålla bland (ett stort antal) sökande och göra matchningen åt dig. 

  • Bättre matcha kandidatens personlighet/förmåga med rollen och företaget. 

  • Få stöd vid intervjuer genom att veta vad du ska fråga. 

  • Veta hur man onboardar och utvecklar kandidater genom att veta hur man motiverar dem. 

4) Behåll fler anställda 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Tester kan bidra till att de anställda stannar kvar längre, eftersom de säkerställer att kandidatens personlighet och färdigheter passar in bättre på företaget. 

Genom att veta sina anställdas preferenser och motivationsfaktorer, kan man motivera och engagera dem så att de får ut så mycket som möjligt av sig själva och tjänsten. 

5) Bättre matchning med tjänsten och företagets värderingar 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Alla steg under rekryteringsprocessen blir lättare om kandidaterna personligen matchar med tjänsten (när det gäller arbetssätt, kultur och färdigheter). 

 

6) Fatta databaserade beslut i stället för att förlita dig på din magkänsla. 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Fördomar och förutfattade meningar kan elimineras genom att man tillämpar psykometriska soft skills-tester som stödverktyg. De ger en objektiv bedömning och gör det möjligt för dig att jämföra kandidater på ett mer rättvist sätt. 

 

7) Fördjupad information om kandidaterna 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Personlighetsfrågeformulär gör det möjligt att ställa mer än 100 frågor till kandidaten före intervjun och jämföra svaren med hur tusentals andra har svarat på samma frågor. 

Detta möjliggör en omfattande jämförelse och inblick i kandidatens personlighet och/eller förmåga och utgör en bra grund för rekryteringsprocessen. 

8) Undvik personliga fördomar 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Vare sig vi vill eller inte har vi våra egna personliga fördomar och förutfattade meningar. Utan att vi inser det, kan vi omedelbart gilla eller ogilla någon på grund av exempelvis deras frisyr, dialekt eller att de kollar på samma tv-program som dig. 

Genom att använda ett objektivt sätt att se på personlighet, kan vi skapa en mer exakt bild av hur en person verkligen är, baserat på data i stället för på våra felbedömningar. 

9) Halo- och horneffekten 

Rekryteringsfas: urval, intervjuer, onboarding, lärande & utveckling 

Ett exempel på en sådan fördom är halo- och horneffekterna. Dessa kan förklasas som omedvetna fördomar i vårt sätt att se på andra. 

Haloeffekten syftar på det fenomen där vi bedömer personer positivt utifrån begränsad information, exempelvis att anta att någon är intelligent, arbetsam och kvalificerad för att han eller hon är sympatisk och karismatisk.Horneffekten är motsatsen till detta.  

Att döma någon baserat på dennes personlighet kan leda till felrekryteringar, eller en onboarding som inte passar kandidaten.  

Clevry låter dig skapa en korrekt bild av kandidatens personlighetsprofil för att undvika detta. 

Vill du höra mer om våra tester? Kontakta oss och låt oss veta hur vi kan hjälpa till.

Följ

Vill du ha tillgång till vårt innehåll direkt i flödet? Följ oss där du önskar!

Eller anmäl sig till vårt nyhetsbrev
Hitta dina Soft Skills
Kom igång!