Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Personlighetstester

Kandidatvänliga, anpassningsbara och kraftfulla personlighetstester

 

Personlighetstester för rekrytering och utveckling

Inom rekrytering används personlighetsförfrågningar för att bedöma kandidaternas profiler, däribland deras arbetssätt, vad som får de att bibehålla motivationen och deras problemlösningsförmåga. 

Vid testtillfället får kandidaterna läsa en rad påståenden som är relaterade till förväntade beteendemönster och motivationsfaktorer på arbetsplatsen. De får sedan besvara påståendena utifrån en skala där man antingen håller med eller inte håller med påståendet. 

Svaren används för att få fram en mångdimensionell bild av kandidatens personlighet i relation till tjänsten som söks. 

För att få en bättre förståelse av kandidaten i jämförelse med genomsnittet, jämförs  kandidatens testresultat med valbar normgrupp.

Ge dina kandidater en effektiviserad rekryteringsupplevelse

Clevry's test är utformade efter kandidatens behov. Vi tillämpar metoden "mobile first" inom psykometri, vilket ger kandidater friheten att utföra test var som helst i världen (med internetanslutning).

Tänk på att kandidater utbyter sina upplevelser med varandra, vilket innebär att en dålig rekryteringsprocess kan ha förödande konsekvenser för ditt varumärke.

Personlighetstester för rekrytering och utveckling

Spara tid, pengar och rekryteringsresurser. Ta fram tydlig information om ROI

Genom att vara bättre informerad om kandidaternas önskemål, behov och drivkrafter kan rekryterare ta bättre anställningsbeslut och förse HR-avdelningen med konkret information om avkastning på investering.

Personlighetstester 2

Bygg dina egna test på fem minuter

Använd vårt användarvänliga förfrågningsverktyg och ta smidigt fram din egen personlighetsförfrågning som passar ihop med företagets värderingar.

Personlighetstester för rekrytering

Välj bland ett brett urval av personlighetsdrag

Anpassa dina personlighetsförfrågningar genom att kombinera fritt bland våra 46 personlighetsdrag och få fram individuella rapporter.

Personlighetstester för utveckling

Värdefull information om varje kandidat

Få fram information om kandidaternas grundläggande drivkrafter och anpassa din anställnings- och utvecklingsprocess till individuella behov.

Personlighetstester 2
 

Våra Personlighetsrapporter

Få tillgång till information om kandidaternas egenskaper och preferenser i arbetslivet. 

Clevry's personlighetsformulär innehåller en uppsättning av olika rapporter som ger dig möjligheten att grundligt utforska kandidatens personlighetprofil. 

Vår uppsättning av rapporter erbjuder lösningar till rekryterings-, urvals- och utvecklingsändamål. De ger en djupgående kartläggning av individens personlighetsprofil och ger dig en värdefull inblick i deras tendenser och preferenser i arbetslivet. Ladda ner exempel på rapporter.

INSIGHTSRAPPORT

Insights är en av våra mest populära rapporter och erbjuder en övergripande kartläggning av de viktigaste punkterna i individens personlighetsprofil. 

Rapporten presenterar individens sannolika reaktioner på andra människor, uppgifter, krav, belöningar and företagskulturen.

Clevry_TalentAdvisory_Illustration_N2_2

URVALSRAPPORT

Vår urvalsrapport matchar kandidatens preferenser samt kompetenser med de viktigaste egenskaperna för den specifika tjänsten. Du får ett övergripande matchingpoäng samtidigt som du kan se vilka specifika egenskaper är bra respektive mindre bra matchade. Urvalsrapporten är ett objektivt och kraftfullt verktyg för att avgöra vem ni ska ta in på intervju

Clevry_TalentAcquisition_Illustration_N2_3

INTERVJURAPPORT

Intervjurapporten är ett stöd för intervjun med skräddarsydda frågor. Intervjurapporten innehåller skräddarsydda frågor utifrån hur kandidaten har beskrivit sig. Fokuserar på hur kandidaten matchar utvalda egenskaper/kompetenser.

Clevry_TalentAssessment_Illustration_N2_1

ONBOARDINGRAPPORT

En styrkebaserad rapport åt närmaste chefer som innehåller värdefulla råd och insikter för att leda och utveckla nyanställda.

Clevry_Onboarding

SÄLJRAPPORT

Rapportern är uppdelad i säljprocessens olika skeden och ger en inblick i hur individen antagligen presterar i en säljroll och dess olika skeden.

Clevry_Brand_Illustration_3_N2_4

PERSONLIG FEEDBACKRAPPORT

Omfattande personlighetsrapport, beskriven på ett neutralt sätt. Denna rapport kan automatiseras för att skickas till kandidaten som värdefull feedback.

Clevry_TalentAssessment_Illustration_N2_1

TEAMRAPPORT

Teamrapporten ger viktig information om individens styrkor i ett team. Den tittar på sannolika roller som individen tar i ett team.

Teamrapport hjälper rekryterare och ledare att förstå individens preferenser och styrkor inom ett team. Ett väldigt användbart verktyg för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden i ditt team.

Clevry_Brand_Illustration_2_N2_5

LEDARSKAPSRAPPORT

Ledarskapsrapporten ger värdefull information om individens ledarskapspotential genom att beskriva deras arbetsstil, styrkor och preferenser utifrån en ledarroll.

Vår ledarskapsmodell är utformad för att fokusera på de personliga egenskaperna som anses ha en stark koppling till framgångsrikt ledarskap.

Clevry_TalentAcquisition_Illustration_N2_3

KONTAKTA OSS