3 Snabba Om Kompetensramverk

Ett kompetensramverk hjälper oss att känna igen de kvaliteter vi ska leta efter hos en kandidat för att denne ska passa väl i en specifik roll. Underlaget fungerar som ett viktigt stöd i kravprofilsarbetet och ger oss en djupare förståelse för vilka egenskaper och beteenden som korrelerar med framgång i arbetet. Om du inte redan upptäckt fördelarna med att utgå från ett kompetensramverk under rekryteringsprocessen – läs vidare!

Vad är ett kompetensramverk?

Ett kompetensramverk är en samling beskrivningar av önskade beteenden och förmågor som kan appliceras på olika typer av arbetsroller. Ramverket ger en förståelse för vilka personliga egenskaper som kandidaten bör ha för att prestera väl, och nå sin fulla potential i den specifika rollen.

När kommer kompetensramverket till användning?

Ett kompetensramverk används ofta i ett tidigt rekryteringsstadie då det gäller att definiera vilka egenskaper och förmågor kandidaten bör ha. För att nå framgång i rollen som ekonomiassistent behöver du ha styrkor och drivkrafter som skiljer sig från exempelvis en ingenjör eller IT-tekniker. Om du inte har stenkoll på exakt vilka dessa färdigheter är, eller för den delen kan uttala dig med säkerhet gällande vilka personliga egenskaper som passar bäst på er avdelning, kan kompetensramverket fungera som ett praktiskt beslutsunderlag.

Varför ska jag ta hjälp av ett kompetensramverk?

Om du har intresse av att 1) Underlätta arbetet i att definiera vilket kandidat just ni söker och 2) Ge dig själv bättre förutsättningar att fatta rätt rekryteringsbeslut finns det all anledning att ta hjälp av ett kompetensramverk. På Clevry utgår vi från ett kompetensramverk som baseras på 30 år av forskning som mätt vilka personliga egenskaper som korrelerar med framgång i respektive arbetsroll. Tillsammans med dig som beställare utgår vi från detta underlag när vi ska definiera vilken kandidat just ni söker efter. I vårt kompetensramverk redogörs dessutom för en rad olika ledarskapsstilar. Denna extra del kan vara användbart för dig i en ledarroll att känna igen vilken beskrivning du kan relatera till och vad som är viktigt i ditt ledarskap.

Här kan du lära mer om vår rekryteringsprocess »

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?