3 Snabba Om Kompetensramverk

Ett kompetensramverk hjälper oss att känna igen de kvaliteter vi ska leta efter hos en kandidat för att denne ska passa väl i en specifik roll. Underlaget fungerar som ett viktigt stöd i kravprofilsarbetet och ger oss en djupare förståelse för vilka egenskaper och beteenden som korrelerar med framgång i arbetet. Om du inte redan upptäckt fördelarna med att utgå från ett kompetensramverk under rekryteringsprocessen – läs vidare!

Vad är ett kompetensramverk?

Ett kompetensramverk är en samling beskrivningar av önskade beteenden och förmågor som kan appliceras på olika typer av arbetsroller. Ramverket ger en förståelse för vilka personliga egenskaper som kandidaten bör ha för att prestera väl, och nå sin fulla potential i den specifika rollen.

När kommer kompetensramverket till användning?

Ett kompetensramverk används ofta i ett tidigt rekryteringsstadie då det gäller att definiera vilka egenskaper och förmågor kandidaten bör ha. För att nå framgång i rollen som ekonomiassistent behöver du ha styrkor och drivkrafter som skiljer sig från exempelvis en ingenjör eller IT-tekniker. Om du inte har stenkoll på exakt vilka dessa färdigheter är, eller för den delen kan uttala dig med säkerhet gällande vilka personliga egenskaper som passar bäst på er avdelning, kan kompetensramverket fungera som ett praktiskt beslutsunderlag.

Varför ska jag ta hjälp av ett kompetensramverk?

Om du har intresse av att 1) Underlätta arbetet i att definiera vilket kandidat just ni söker och 2) Ge dig själv bättre förutsättningar att fatta rätt rekryteringsbeslut finns det all anledning att ta hjälp av ett kompetensramverk. På Clevry utgår vi från ett kompetensramverk som baseras på 30 år av forskning som mätt vilka personliga egenskaper som korrelerar med framgång i respektive arbetsroll. Tillsammans med dig som beställare utgår vi från detta underlag när vi ska definiera vilken kandidat just ni söker efter. I vårt kompetensramverk redogörs dessutom för en rad olika ledarskapsstilar. Denna extra del kan vara användbart för dig i en ledarroll att känna igen vilken beskrivning du kan relatera till och vad som är viktigt i ditt ledarskap.

Här kan du lära mer om vår rekryteringsprocess »

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at