Soft Skills Som Aldrig Går Ur Tiden

Vi lever i en tid där precis allt som kan digitaliseras och automatiseras kommer att göra just det. Därför blir det givetvis viktigt att ta vara på, och utveckla, färdigheter som IT-kompetens och programmeringskunskaper. Det betyder emellertid inte att mänskliga, mer ”mjuka” färdigheter, kommer minska i värde framöver. Tvärtom menar futuristen Bernard Marr, som är en internationellt hyllad författare, föreläsare och coach inom affärsstrategi. Här listar vi några av framtidens viktigaste soft skills enligt Marr:

Kreativitet

Än så länge har roboten svårt att konkurrera med människan när det kommer till att skapa, föreställa sig, uppfinna och drömma. Parallellt med att ny, innovativ teknik blir tillgänglig kommer framtidens arbetsplatser behöva medarbetare som har förmågan att tänka nytt – vilket gör mänsklig kreativitet till en viktig tillgång.

Analytiskt/kritiskt tänkande

Precis som kreativt tänkande kommer även förmågan att tänka analytiskt bli allt mer värdefullt. Människor med ett kritiskt resonemang kan komma med innovativa idéer, lösa komplexa problem och väga för- och nackdelar med olika lösningar – allt med hjälp av logik och resonemang, snarare än att förlita sig på magkänslan eller aningar.

Emotionell intelligens

En person med hög Emotionell Intelligens (EQ) visar empati för andra och fungerar bra i mänskliga konstellationer. Än så länge kan robotar inte mäta sig med människan när det kommer till att känna in, lyssna, förstå och bemöta andra människor. Det förklarar varför arbetsplatsen kommer vara fortsatt beroende av medarbetare med hög EQ.

Kommunikationsförmåga

Kommunikation kommer vara en fortsatt viktig färdighet i framtiden då vi är, och kommer vara, beroende av att utbyta information med varandra. Medarbetare med starka kommunikativa förmågor kan effektivt och framgångsrikt förmedla budskap med rätt röst, formuleringar och kroppsspråk.

Viljan att lära sig

Personer med viljan att lära sig, och som har ett ”growth mindset” kommer snabbare än andra utveckla sig själva, och hjälpa organisationer att utvecklas. De är villiga att ta sig an nya utmaningar, lära av sina misstag och försöker aktivt bredda sin kompetens. Dessa personer kommer att bli mycket efterfrågade på framtidens arbetsplats. Tack vare AI och annan ny teknik som hela tiden effektiviseras och förändras gäller det att ha medarbetare som är villiga att ständigt uppdatera sina färdigheter.

Bedömning och beslutsfattande

Med datorer som kan bearbeta information mycket bättre än den mänskliga hjärnan, är det i slutändan ändå människor som är ansvariga för att fatta affärskritiska beslut i en organisation. Det är också vi människor som måste ta hänsyn till konsekvenserna av besluten när det gäller verksamheten och medarbetarna. Soft skills som beslutsfärdigheter kommer därför att förbli viktiga.

Ledarskapsförmåga

Framtidens arbetsplatser kommer att se annorlunda ut än dagens. Projektbaserade team, distansarbete och flytande organisationsstrukturer kommer förmodligen bli allt vanligare. Men det kommer inte minska vikten av bra ledarskap. Vi kommer ha fortsatt behov av individer som kan axla ledaransvaret och ta itu med frågor för att utveckla lösningar.

Ta del av hela den ursprungliga artikeln här »

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at