Soft Skills Som Aldrig Går Ur Tiden

Vi lever i en tid där precis allt som kan digitaliseras och automatiseras kommer att göra just det. Därför blir det givetvis viktigt att ta vara på, och utveckla, färdigheter som IT-kompetens och programmeringskunskaper. Det betyder emellertid inte att mänskliga, mer ”mjuka” färdigheter, kommer minska i värde framöver. Tvärtom menar futuristen Bernard Marr, som är en internationellt hyllad författare, föreläsare och coach inom affärsstrategi. Här listar vi några av framtidens viktigaste soft skills enligt Marr:

Kreativitet

Än så länge har roboten svårt att konkurrera med människan när det kommer till att skapa, föreställa sig, uppfinna och drömma. Parallellt med att ny, innovativ teknik blir tillgänglig kommer framtidens arbetsplatser behöva medarbetare som har förmågan att tänka nytt – vilket gör mänsklig kreativitet till en viktig tillgång.

Analytiskt/kritiskt tänkande

Precis som kreativt tänkande kommer även förmågan att tänka analytiskt bli allt mer värdefullt. Människor med ett kritiskt resonemang kan komma med innovativa idéer, lösa komplexa problem och väga för- och nackdelar med olika lösningar – allt med hjälp av logik och resonemang, snarare än att förlita sig på magkänslan eller aningar.

Emotionell intelligens

En person med hög Emotionell Intelligens (EQ) visar empati för andra och fungerar bra i mänskliga konstellationer. Än så länge kan robotar inte mäta sig med människan när det kommer till att känna in, lyssna, förstå och bemöta andra människor. Det förklarar varför arbetsplatsen kommer vara fortsatt beroende av medarbetare med hög EQ.

Kommunikationsförmåga

Kommunikation kommer vara en fortsatt viktig färdighet i framtiden då vi är, och kommer vara, beroende av att utbyta information med varandra. Medarbetare med starka kommunikativa förmågor kan effektivt och framgångsrikt förmedla budskap med rätt röst, formuleringar och kroppsspråk.

Viljan att lära sig

Personer med viljan att lära sig, och som har ett ”growth mindset” kommer snabbare än andra utveckla sig själva, och hjälpa organisationer att utvecklas. De är villiga att ta sig an nya utmaningar, lära av sina misstag och försöker aktivt bredda sin kompetens. Dessa personer kommer att bli mycket efterfrågade på framtidens arbetsplats. Tack vare AI och annan ny teknik som hela tiden effektiviseras och förändras gäller det att ha medarbetare som är villiga att ständigt uppdatera sina färdigheter.

Bedömning och beslutsfattande

Med datorer som kan bearbeta information mycket bättre än den mänskliga hjärnan, är det i slutändan ändå människor som är ansvariga för att fatta affärskritiska beslut i en organisation. Det är också vi människor som måste ta hänsyn till konsekvenserna av besluten när det gäller verksamheten och medarbetarna. Soft skills som beslutsfärdigheter kommer därför att förbli viktiga.

Ledarskapsförmåga

Framtidens arbetsplatser kommer att se annorlunda ut än dagens. Projektbaserade team, distansarbete och flytande organisationsstrukturer kommer förmodligen bli allt vanligare. Men det kommer inte minska vikten av bra ledarskap. Vi kommer ha fortsatt behov av individer som kan axla ledaransvaret och ta itu med frågor för att utveckla lösningar.

Ta del av hela den ursprungliga artikeln här »

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?