Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.
on-imac

Våra kompetens-ramverk

Skillnaden mellan medelmåttig och enastående arbetsprestation

 

Begär en offert

Vill du rekrytera dessa roller?

Be om offert

 

Be om en gratis offert eller ring oss 

+46 10 160 07 00

 

Våra kärnkompetenser

Oavsett om du använder plattformen själv eller tar hjälp av våra rekryteringstjänster fokuserar vi alltid på kärnkompetensen för den aktuella rollen. Dessa kärnkompetenser har utvecklats genom omfattande kunskaper om psykometriska bedömningar och år av rollspecifik forskning.

 

Hittar du inte rollen?

Inga bekymmer, vi har rekryterat hundratals olika roller - ta kontakt

Försäljning & kundservice

Avgörande soft skills 

Vänd de rollspecifika korten för att avslöja vilka soft skills som mäts. Vi avslöjar inte jobbmatchning eller viktning - dessa får du tillgång till på plattformen.

 

Vill du rekrytera dessa roller?

Be om offert

 

Eller ring oss direkt på +46 10 160 07 00

 

Försäljningsroller

Fokus:
Lugn, tålmodig, risktagare

Empati:
Öppen, samlad, anpassningsbar, rättfram

Grit:
Återhämtar sig lätt, optimistisk, stresstålig, beröm

Aptit:
Inflytelserik, beslutsam, resultatorienterad, vinst, konkurrens, drivs av pengar

Call Center-roller

Empati:

Öppen, lyhörd, konkurrens, omtänksam, etik

Löser klagomål:

Orubblig, detaljfokuserad, ordning, beslutsam, anpassningsbar

Ihärdig:

Lugn, återhämtar sig lätt, risktagare, autonom

Kundtjänstroller

Gör kunder nöjda:
Öppen, samlad, anpassningsbar, lyhörd, lättsam

Levererar service:
Noggrann, orubblig, anpassningsbar, rättfram

Flexibilitet:
Lugn, återhämtar sig lätt, kontroll, optimism

IT och teknik

Avgörande soft skills 

Vänd de rollspecifika korten för att avslöja vilka soft skills som mäts. Vi avslöjar inte jobbmatchning eller viktning - dessa får du tillgång till på plattformen.

 

Vill du rekrytera dessa roller?

Be om offert

 

Eller ring oss direkt på +46 10 160 07 00

IT-proffs

Problemlösning:

Orubblig, rationell, noggrann


Analytisk:

Självständig, detaljfokuserad, ordning


Kommunikation:

Öppen, direkt, lyhörd

Data-roller

 

 

Se Accelerate

 

Cloud-roller

 

 

Se Accelerate

QA-roller

 

 

Se Accelerate

Teknik

Avgörande soft skills 

Vänd de rollspecifika korten för att avslöja vilka soft skills som mäts. Vi avslöjar inte jobbmatchning eller viktning - dessa får du tillgång till på plattformen.

 

Vill du rekrytera dessa roller?

Be om offert

 

Eller ring oss direkt på +46 10 160 07 00

Tekniska roller (övriga)

Lagarbete:
Lyhörd, social, intellektuell, direkt

Engagemang:
Orubblig, återhämtar sig lätt, stresståligg

Analytisk:
Rationell, detaljfokuserad, noggrann, strategisk

Kreativitet:
Originalitet, kreativ, förändring, ordning

Tekniska roller (mot kund)

Kommunikation:
Anpassningsbar, dominant, lyhörd, lugn, humor

Planera:
Detaljfokuserad, noggrann, kontroll, strukturerad

Ledarskap:
Belsutsam, återhämtar sig lätt, stresstålig

Initiativ:
Kreativ, originalitet, strategisk

Projektledare

Relationer:
Dominant, inflytelserik, direkt, öppen, lugn

Planering:
Strukturerad, strategisk, beslutsam, kreativ

Leverans:
Noggrann, återhämtar sig lätt, variation, resultatorienterad, kontroll

Marknadsföring

Avgörande soft skills 

Vänd de rollspecifika korten för att avslöja vilka soft skills som mäts. Vi avslöjar inte jobbmatchning eller viktning - dessa får du tillgång till på plattformen.

 

Vill du rekrytera dessa roller?

Be om offert

 

Eller ring oss direkt på +46 10 160 07 00

Marknadsföringsroller

Kommunikation:
Anpassningsbar, inflytelserik, lyhörd, social lugn

Innovation:
Kreativ, originalitet, strukturerad, rationell

Projektledning:
Stresstålig, detaljfokuserad, noggrann, återhämtar sig lätt, resultatorienterad, strategisk

Kommunikationsroller

Kommunikation:
Lyhörd, rättfram, lugn

Samarbete:
Öppen, social, konkurrens, omtänksam, etik

Process:
Kreativ, orubblig, detaljfokuserad, uttrycker känslor, ordning

Ekonomi, admin och HR

Avgörande soft skills 

Vänd de rollspecifika korten för att avslöja vilka soft skills som mäts. Vi avslöjar inte jobbmatchning eller viktning - dessa får du tillgång till på plattformen.

 

Vill du rekrytera dessa roller?

Be om offert

 

Eller ring oss direkt på +46 10 160 07 00

Finansroller

Samarbetsstil:
Anpassningsbar, social, lyhörd, öppen

Arbetsstil:
Strukturerad, orubblig, detaljfokuserad, ordning

Engagemang:
Förändring, resultatorienterad, stresstålig, vinst

Back office-roller

Stöd:
Dominant, lyhörd, anpassningsbar, öppen

Kvalitet:
Detaljfokuserad, noggrann, orubblig, lugn

Processdriven:
Strukturerad, resultatorienterad, ordning

HR-roller

Kommunikation:

Anpassningsbar, öppen, lyhörd, lugn, återhämtar sig lätt

Ledarskap:

Kreativ, stresstålig, beröm, förändring

Självdisciplin:
Detaljfokuserad, beslutsam, orubblig, variation

Integritet:
Omtänksam, etik, auktoritet

Juridiska roller

Social stil:
Inflytelserik, lyhörd, rättfram, intellektuell, samlad

Tankestil:
Detaljfokuserad, rationell, noggrann, strukturerad, orubblig, beslutsam

Miljö:
Personlig utveckling, risktagare, återhämtar sig lätt, lugn, ordning