Så Mäter Du Roi För Din Rekrytering

Personlighetstester gör det möjligt för oss att få en djupare förståelse för individens personlighet, inställning och beteenden på jobbet. Dessa insikter hjälper oss att bedöma kandidatens potential att passa in i rollen och på arbetsplatsen. En lyckad match, där kandidatens förväntningar och preferenser stämmer överens med arbetsgivaren, lägger grunden för en mer långsiktig relation där den nyanställda mår bra och presterar bra i sin roll. Då rekrytering är en kostsam investering ska vi nu titta närmare på hur effekten av psykometriska test kan ge positiva ROI-värden.

MINSKAD PERSONALOMSÄTTNING

Att välja personer som passar bäst för ditt företag innebär i allmänhet att dina anställda kommer stanna hos er längre. Nyanställda som upplever att deras preferenser, beteenden och personlighet inte passar in, löper stor risk att inte trivas och inom kort söka sig vidare. Det ligger alltså både i ert intresse, och i kandidatens intresse, att ni bedömer huruvida personliga drag stämmer överens med er specifika arbetsplats. Det som framstår som drömjobbet på papper, behöver inte alls motsvara förväntningarna i praktiken. Och drömkandidaten som enligt er känns perfekt, kanske inte alls fungerar i er arbetsmiljö. Inte sällan får dessa personer svårt att motivera sig, upplever jobbet som komplicerat eller tråkig och blir lätt stressade. För att sedan se sig om efter en arbetsplats där deras personliga egenskaper uppskattas och värdesätts.

Genom att ta hjälp av psykometriska tester i rekryteringsprocessen säkerställer du att du anställer kandidater vars värderingar och personlighet ligger i linje med er företagskultur. Då lägger ni grunden för mer långsiktiga relationer och undviker kostsamma felrekryteringar. Ni kan alltså beräkna ROI-värdet av er rekrytering sett till minskat antal ersättningar, gånger den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en anställd.

SÄNK ERA PERSONALKOSTNADER

En effektiv rekrytering är i regel mindre kostsam. Med psykometriska tester som stöd får ni snabbare ett mer kvalitativt urval och undviker onödiga steg i en utdragen process. Desto tidigare ni låter kandidaterna utföra ett test desto bättre. Då kan ni redan från början kan sålla bort de personer som inte har de rätta kvalitéerna för den specifika rollen. Egenskaper som faller inom ramen för soft skills kan vara svåra att identifiera enbart genom att granska ett CV, eller utifrån magkänslan. Istället kan ni få tydliga, vetenskapligt förankrade indikationer på vilka kandidater som uppfyller kraven för just er roll och således snabbare få ett bättre urval.

ROI kommer i detta fall att vara ett resultat av sparade kostnader, tid och energi som läggs i en rekryteringsprocess. Med psykometriska bedömningar och rapporter kan rekryterare arbeta effektivare och få ett bättre utfall där enbart de mest kvalificerade kandidaterna är kvar i senare, mer tidskrävande stadier av processen.

ÖKA PRODUKTIVTETEN

När anställda upplever att de passar bra i sina roller, känner sig bekväma och tillfredsställda tenderar de att njuta mer av sitt jobb, känna sig motiverade till att utföra sina uppgifter och arbeta mer produktivt. Detta innebär att dina medarbetare får mer gjort på kortare tid, slutför projekt på ett ändamålsenligt sätt och uppnår bättre resultat. Dessutom, när ni märker en skillnad i medarbetarnas prestationsförmåga och ser hur produktiviteten ökar kanske ni upptäcker att behovet att anställa ytterligare person i en redan befintlig position inte längre behövs. I det här fallet kan ROI mätas i termer av sparad tid, sparade tilläggslöner, samt en högre produktionsvolym, nöjdare kunder och fler affärer.

Vill du veta mer om psykometriska tester, soft skills och hur vi på Clevry gör för att mäta personliga egenskaper i rekrytering?  Kontakta oss idag så pratar vi mer om just era behov!

 

 

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?