Så Mäter Du Roi För Din Rekrytering

Personlighetstester gör det möjligt för oss att få en djupare förståelse för individens personlighet, inställning och beteenden på jobbet. Dessa insikter hjälper oss att bedöma kandidatens potential att passa in i rollen och på arbetsplatsen. En lyckad match, där kandidatens förväntningar och preferenser stämmer överens med arbetsgivaren, lägger grunden för en mer långsiktig relation där den nyanställda mår bra och presterar bra i sin roll. Då rekrytering är en kostsam investering ska vi nu titta närmare på hur effekten av psykometriska test kan ge positiva ROI-värden.

MINSKAD PERSONALOMSÄTTNING

Att välja personer som passar bäst för ditt företag innebär i allmänhet att dina anställda kommer stanna hos er längre. Nyanställda som upplever att deras preferenser, beteenden och personlighet inte passar in, löper stor risk att inte trivas och inom kort söka sig vidare. Det ligger alltså både i ert intresse, och i kandidatens intresse, att ni bedömer huruvida personliga drag stämmer överens med er specifika arbetsplats. Det som framstår som drömjobbet på papper, behöver inte alls motsvara förväntningarna i praktiken. Och drömkandidaten som enligt er känns perfekt, kanske inte alls fungerar i er arbetsmiljö. Inte sällan får dessa personer svårt att motivera sig, upplever jobbet som komplicerat eller tråkig och blir lätt stressade. För att sedan se sig om efter en arbetsplats där deras personliga egenskaper uppskattas och värdesätts.

Genom att ta hjälp av psykometriska tester i rekryteringsprocessen säkerställer du att du anställer kandidater vars värderingar och personlighet ligger i linje med er företagskultur. Då lägger ni grunden för mer långsiktiga relationer och undviker kostsamma felrekryteringar. Ni kan alltså beräkna ROI-värdet av er rekrytering sett till minskat antal ersättningar, gånger den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en anställd.

SÄNK ERA PERSONALKOSTNADER

En effektiv rekrytering är i regel mindre kostsam. Med psykometriska tester som stöd får ni snabbare ett mer kvalitativt urval och undviker onödiga steg i en utdragen process. Desto tidigare ni låter kandidaterna utföra ett test desto bättre. Då kan ni redan från början kan sålla bort de personer som inte har de rätta kvalitéerna för den specifika rollen. Egenskaper som faller inom ramen för soft skills kan vara svåra att identifiera enbart genom att granska ett CV, eller utifrån magkänslan. Istället kan ni få tydliga, vetenskapligt förankrade indikationer på vilka kandidater som uppfyller kraven för just er roll och således snabbare få ett bättre urval.

ROI kommer i detta fall att vara ett resultat av sparade kostnader, tid och energi som läggs i en rekryteringsprocess. Med psykometriska bedömningar och rapporter kan rekryterare arbeta effektivare och få ett bättre utfall där enbart de mest kvalificerade kandidaterna är kvar i senare, mer tidskrävande stadier av processen.

ÖKA PRODUKTIVTETEN

När anställda upplever att de passar bra i sina roller, känner sig bekväma och tillfredsställda tenderar de att njuta mer av sitt jobb, känna sig motiverade till att utföra sina uppgifter och arbeta mer produktivt. Detta innebär att dina medarbetare får mer gjort på kortare tid, slutför projekt på ett ändamålsenligt sätt och uppnår bättre resultat. Dessutom, när ni märker en skillnad i medarbetarnas prestationsförmåga och ser hur produktiviteten ökar kanske ni upptäcker att behovet att anställa ytterligare person i en redan befintlig position inte längre behövs. I det här fallet kan ROI mätas i termer av sparad tid, sparade tilläggslöner, samt en högre produktionsvolym, nöjdare kunder och fler affärer.

Vill du veta mer om psykometriska tester, soft skills och hur vi på Clevry gör för att mäta personliga egenskaper i rekrytering?  Kontakta oss idag så pratar vi mer om just era behov!

 

 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at