Varför Du Bör Använda Psykometri När Du Rekryterar

Termen psykometri kan vara ett begrepp som ofta används när man funderar på att fatta beslut om nyrekrytering, men vad betyder det egentligen och varför ska du använda det?  

Varför du bör använda psykometri när du rekryterar

Kort sagt är psykometri en objektiv metod för att mäta egenskaper som lämplighet, kritiskt resonemang och uppförande. För att ett test ska vara ”psykometriskt” måste det vara standardiserat, tillförlitligt och validerat, samt konsekvent i fråga om innehåll, utförande och poängsättning. Detta garanterar att testet är korrekt och mäter det som det förväntas mäta, samtidigt som subjektiva fördomar undviks. 

Psykometri används ofta för att hjälpa arbetsgivare att identifiera den lämpligaste kandidaten för jobbet eller befordringar baserat på i vilken utsträckning deras kognitiva förmågor och personlighet stämmer överens med vad som krävs för att utföra den aktuella tjänsten. 

Testerna kan användas i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen, inför en intervju för att identifiera intressanta diskussioner, och i ett senare skede eller för utveckling och onboarding. 

Nu vet du vad det är, men varför ska du använda det och vad erbjuder det? 

Information som du inte kan erhålla på något annat sätt

Psykometri fångar upp de sidor hos en person som du inte kan utläsa ur ett CV. Både hårda kompetenser (kognitivt färdighetstest) och mjuka färdigheter (personlighetsbedömningar) ger en djup och övergripande bild av en persons uppförande och färdigheter på jobbet. 

Minska subjektiva fördomar

Automatiserade bedömningsalgoritmer eliminerar mänskliga fel och ger en rättvis och objektiv bedömning av kandidater. Alla uppgifter om kandidaterna jämförs med en stor grupp av andra kandidater så att du kan förstå hur deras poäng/svar förhåller sig till andras. Denna standardiserade metod garanterar att alla kandidater behandlas lika. 

Minska antalet rekryterare och HR-avdelningens arbetsbelastning

Kandidater kan själva registrera sig, resultaten genereras automatiskt och feedbackrapporter kan också skickas ut automatiskt. Plattformen snabbar upp varje skede i rekryteringsprocessen, oavsett om det handlar om att sålla, utforma intervjufrågor, ge feedback eller matcha profiler med “vad som ser bra ut”. 

Flexibel anpassning

Med vår onlineplattform för bedömningar kan du välja och vraka bland ett bibliotek av skalor för att skapa ett personlighetsformulär som mäter de egenskaper som du är mest intresserad av. Du kan också införliva din verksamhets varumärke genom att inkludera din logotyp på kandidatresan och rapporterna utan kostnad. 

Förutsäger framtida arbetsprestationer

Psykometriska tester är den effektivaste indikatorn på arbetsprestationer och överträffar alla andra vanliga urvalsmetoder som intervjuer, CV:n och ansökningsformulär. 

Kandidatvänligt

Vår plattform har utformats särskilt för att vara trevlig, engagerande och intuitiv. Att skapa en engagerande rekryteringsprocess är en av de första möjligheterna att imponera på kandidaterna och locka till sig de bästa talangerna. Forskning har också visat att kandidater reagerar positivt på psykometrins validitet och objektivitet, vilket indirekt bidrar till att stärka bilden av ditt varumärke. 

Utveckling av ditt team

Verktygen kan användas för team- och individutveckling samt för rekrytering. Rapporter som Team Strength Report är ett utmärkt verktyg att använda under workshops för teamutveckling och på utbildningsdagar. 

 

Simulerar verkliga arbetssituationer 

Ge kandidaterna verkliga scenarier från arbetslivet för att förstå hur de hanterar problemlösning på jobbet. Presentera testerna i vårt utvärderingsformat med snabbmeddelanden (MessageMe), som använder snabbmeddelanden för att maximera kandidaternas engagemang och förbättra tillgängligheten. 

Hitta rätt matchning

Få viktig information om vad som motiverar och engagerar dina kandidater. Detta är avgörande för att matcha rätt personer med en viss roll, eftersom du kan förstå vad som driver dina kandidater för att kunna placera de personer som passar bra.  

Detta leder till att fler nyanställda stannar kvar och att de är mer engagerade. 

Spara kostnader

Psykometriska tester bidrar till att sänka rekryteringskostnaderna och maximera din effektivitet genom att minska risken för felrekryteringar. De bidrar också till att minska risken för att personal slutar och kan hjälpa dig att hitta kandidater som ofta blir dina bäst presterande medarbetare. 

Mer än bara rekrytering 

Använd resultaten av kandidatbedömningarna under rekryteringsprocessen för att fatta bättre anställningsbeslut, men även efter anställningen med hjälp av mer specialiserade rapporter som vår onboarding-rapport, som hjälper chefer att få ut så mycket som möjligt av sina nyanställda redan från början. 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at